Abonnementen, lidmaatschappen en automatische betalingen na overlijden

Vrijwel iedereen heeft één of meerdere abonnementen of lidmaatschappen. Ook hebben de meeste mensen één of enkele automatische betalingen ingesteld. Na het overlijden van een naaste, moeten deze zaken afgehandeld worden door de nabestaanden. Abonnementen en lidmaatschappen moeten waar mogelijk zo snel mogelijk worden stopgezet. Dit voorkomt onnodige kosten en eventueel pijnlijke situaties. Net als bij bijvoorbeeld een uitvaartverzekering, moet ook bij het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen vaak een akte van overlijden opgestuurd worden.

In kaart brengen abonnementen, lidmaatschappen en automatische betalingen

De eerste stap in het afhandelen van lopende zaken is het in kaart brengen van alle abonnementen, lidmaatschappen en automatische ingestelde betalingen van de overledene. Meestal is het mogelijk om met behulp van afschriften hier een goed beeld van te krijgen. Abonnementen worden meestal maandelijks betaald, evenals automatische betalingen voor andere doelen.

Ook lidmaatschappen worden doorgaans periodiek betaald. Het kan hier gaan om een maandelijkse betaling, maar ook een betaling die één keer per kwartaal of zelfs per jaar wordt voldaan. Om deze reden is het verstandig om de afschriften van een heel jaar te doorzoeken. Zo is de kans het kleinst dat bepaalde vaste betalingen over het hoofd worden gezien.

Opzeggen lidmaatschappen en betalingen

Wanneer er een overzicht is van alle abonnementen, lidmaatschappen en vaste betalingen van de overledene, kunnen de verschillende verenigingen, clubs en bedrijven benaderd worden voor opzegging. Afhankelijk van het bedrijf zijn er enkele stappen nodig om het lidmaatschap of de betaling op te zeggen. Veel bedrijven verlangen een kopie van de akte van overlijden. Dit is een document dat opgevraagd kan worden bij de gemeente en is een bewijs dat de persoon overleden is.

Bedrijven zijn verplicht een lidmaatschap of abonnement stop te zetten zodra bewezen is dat de persoon overleden is. Wel kan het zijn dat het bedrijf een opzegtermijn hanteert waarin nog betaald moet worden voor het abonnement of lidmaatschap. Ook kan het zijn dat de automatische betalingen een onderdeel zijn van een kredietconstructie. Dit wil zeggen dat de overledene een betaalafspraak had, waarbij bijvoorbeeld een dienst of product periodiek afbetaald wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij producten die bij een thuiswinkelorganisatie aangeschaft worden. Lees hier verder over op de pagina soorten leningen.

Verzekeringen en bankzaken

Niet alleen lidmaatschappen en abonnementen moeten worden opgezegd bij een overlijden, ook verzekeringen en bankrekeningen moeten worden stopgezet. Over het algemeen is dit een complexer proces dan een opzegging van bijvoorbeeld een sportschoolabonnement. Soms is een zogenaamde verklaring van erfrecht benodigd voor de opzegging van bankzaken en verenigingen. Hierover kan meer gelezen worden op de pagina banken en kredietverstrekkers.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

88% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 17 beoordeling(en).