Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Uitvaartverzekering voor crematie populair

Gepubliceerd op 18 januari 2024 in Nieuws.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Nederlanders na het overlijden de voorkeur geven aan een crematie boven een begrafenis. Het Nationaal Onderzoek naar de Dood dat in opdracht van uitvaartverzekering DELA is uitgevoerd, bevestigt dit. Uit dit onderzoek is voor voren gekomen dat 50% van de respondenten de voorkeur geeft aan een crematie tegenover 28% met een voorkeur voor een begrafenis. Dit laat zien dat het afsluiten van een uitvaartverzekering voor crematie populair is.

Voorkeur voor crematie

Het Nationaal Onderzoek naar de Dood laat dus een uitkomst zien van 50% met een voorkeur voor crematie. Er zijn echter ook regionale verschillen, die uit dit onderzoek en uit een eerder onderzoek naar voren komen. Meer dan 60% van de deelnemers uit het onderzoek die uit Noord-Brabant komen, wil liever een crematie. Uit een eerder onderzoek dat in 2021 is uitgevoerd in het kader van het Lopend Vuur van RTV Noord, blijkt dat maar liefst ruim 71% een crematie boven een begrafenis verkiest. Bij dit onderzoek werd bovendien melding gemaakt van het gegeven dat in 2020 in totaal na het overlijden in 66% van de situaties een crematie heeft plaatsgevonden. Ook hieruit blijkt weer dat mensen bij het maken van een keuze voor het verzekeren van de uitvaart de voorkeur geven aan een uitvaartverzekering voor crematie.

Opties na overlijden

Er zijn na een overlijden naast een crematie of begrafenis nog tal van andere opties beschikbaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het lichaam na het overlijden aan de wetenschap ter beschikking te stellen. Uit het Nationaal Onderzoek naar de Dood is gebleken dat 10% van de respondenten daar de voorkeur aan geeft. Een kleine 4% heeft laten weten dat resoneren een optie is. Verder wil 8% van de deelnemers aan het onderzoek het aan de nabestaanden overlaten wat er na het overlijden met het lichaam moet gebeuren. Het dekken van de kosten van de uitvaart is uiteraard een belangrijk onderwerp om over na te denken. Dit met uitzondering van de situatie, waarin men het lichaam aan de wetenschap ter beschikking wil stellen.

Meerderheid heeft uitvaartverzekering

De cijfers uit verschillende publicaties variëren, maar het blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Het komt erop neer dat er in 65% tot 70% van de huishoudens sprake is van een uitvaartverzekering. Een ander onderzoek wijst echter uit dat 60% van de Nederlanders geen diepgaande kennis heeft van de verschillende soorten uitvaartverzekeringen of weet welk type zij hebben afgesloten. Bijvoorbeeld een natura uitvaartverzekering of een kapitaalverzekering. Ook voor wat betreft de hoogte van de dekking van de eigen uitvaartverzekering wist 60% van de respondenten geen antwoord te geven. Dit heeft waarschijnlijk onder meer te maken met het gegeven dat de meeste mensen een keer een uitvaartpolis afsluiten om er vervolgens nooit meer naar om te kijken.

Te laag verzekerd

De kans is groot dat mensen die in het verre verleden een uitvaartverzekering hebben afgesloten een te laag verzekerd bedrag in de polis hebben staan. Daarom is het raadzaam daarnaar te kijken en een oplossing te zoeken. Bovendien is er nog altijd een groep mensen die helemaal geen uitvaartverzekering hebben. Het is dan toch verstandig om een uitvaartverzekering voor crematie of naar wens voor een begrafenis af te sluiten.

 

Terug naar overzicht