De overledene was woonachtig in Nederland

Wanneer sprake is van overlijden in het buitenland maar de overledene was woonachtig in Nederland, moet er repatriëring plaatsvinden. Dit is het vervoer van de overledene terug naar het vaderland, in dit geval Nederland. Repatriëring kan enige tijd in beslag nemen en gaat gepaard met papierwerk en andere formaliteiten. Bovendien moeten er in het land van overlijden verschillende dingen gebeuren, voordat repatriëring mag plaatsvinden. Repatriëring is doorgaans gedekt in een reisverzekering en meestal niet in een uitvaartverzekering.

Overlijden in het buitenland – doodverklaring, overlijdensakte en laissez-passer

Wanneer iemand overlijdt in het buitenland, maar woonachtig was in Nederland, vindt de uitvaart normaal gesproken plaats in Nederland. Voordat het lichaam naar Nederland vervoerd mag worden, vinden er enkele stappen in het land van overlijden plaats. Net als in Nederland, wordt de persoon eerst officieel doodverklaard door een schouwarts. Een belangrijk onderdeel van de doodverklaring is bepalen of iemand een natuurlijke of niet-natuurlijke dood is gestorven. Een dood is niet-natuurlijk wanneer deze het gevolg is van een ongeval of misdrijf.

Is de dood natuurlijk, dan wordt de dood aangegeven bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Vervolgens wordt er een overlijdensakte opgemaakt die mee wordt vervoerd met het lichaam. Ook wordt er een zogenaamd laissez-passer opgemaakt. Dit is een document dat toestemming verleent om het lichaam te vervoeren naar een ander land. Wordt dit document niet afgegeven, dan kan de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land hierbij assisteren.

Repatriëring lichaam Nederland

Er komen veel zaken kijken bij repatriëring van een lichaam vanuit het buitenland. Zo moet het lichaam geprepareerd worden voor de reis, wat onder meer inhoudt dat het gebalsemd moet worden. Ook moet de kist een zinken binnenkist hebben in de meeste gevallen. De kist moet volledig dicht worden gemaakt. Bovendien komt er erg veel papierwerk kijken bij het vervoer, zeker wanneer het lichaam met het vliegtuig wordt vervoerd.

In verreweg de meeste gevallen kiezen de nabestaanden er daarom voor een uitvaartondernemer in te schakelen. De meeste Nederlandse uitvaartondernemers bieden repatriëring aan. De uitvaartondernemer regelt de formaliteiten volgens de lokale wetgeving, houdt zo nodig contact met de autoriteiten, regelt de formaliteiten op het vliegveld en zorgt dat de documenten in orde zijn. Dit neemt veel (stressvol) werk uit handen van de nabestaanden. De nabestaanden hoeven in principe enkel een kopie van het paspoort van de overledene te leveren en aan te geven naar welke locatie het lichaam vervoerd moet worden.

Eenmaal in Nederland

Eenmaal in Nederland zijn er nog enkele formaliteiten die bij de douane geregeld moeten worden. Is er een uitvaartondernemer ingeschakeld voor repatriëring, dan worden ook deze formaliteiten geregeld door de uitvaartondernemer. Na afhandeling volgt de uitvaart het normale traject zoals dit gebeurt bij een overlijden binnen Nederland. De nabestaanden kunnen een geschikte locatie binnen Nederland kiezen en hier vervolgens een uitvaart houden. Lees meer over het zelf regelen van de uitvaart op deze pagina.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

100% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 2 beoordeling(en).