Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een vorm van een uitvaartverzekering waar er bij het overlijden van de verzekerde een geldbedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. Samen met de naturaverzekering is de kapitaalverzekering de meest gekozen vorm van een uitvaartverzekering. Het bedrag dat verzekerd is wordt voor het afsluiten bepaald, maar kan in de meeste gevallen relatief eenvoudig tussentijds worden aangepast. Een kapitaalverzekering heeft zowel voor- als nadelen ten opzichte van andere verzekeringsvormen.

Vind een uitvaartverzekering

Werking kapitaalverzekering

Met een kapitaalverzekering wordt een bepaald geldbedrag verzekerd. Meestal is de verzekeringsnemer vrij in het bepalen van de hoogte van dit bedrag. Doorgaans wordt er een bedrag verzekerd ten hoogte van de gemiddelde kosten voor een uitvaart, zo’n € 7000. Bij een kapitaalverzekering moet er maandelijks een premie betaald worden om verzekerd te blijven. De hoogte van deze premie hangt af van het verzekerde bedrag en de leeftijd van de verzekerde op het moment van afsluiten. Hoe hoger de leeftijd bij het afsluiten van de kapitaalverzekering, hoe hoger de premie. De kans op overlijden is op hogere leeftijd immers groter.

Een groot voordeel van de kapitaalverzekering is dat het uitgekeerde bedrag volledig vrij uitgegeven mag worden door de nabestaanden. Er is daarom veel meer vrijheid dan bij een naturaverzekering het geval is. Nadeel is dat de nabestaanden met een kapitaalverzekering veel meer zelf moeten regelen dan bij een naturaverzekering het geval is.

Indexatie van kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering kan geïndexeerd zijn. Dit wil zeggen dat het bedrag dat verzekerd is jaarlijks wordt aangepast op onder andere inflatie. De waarde van het verzekerde bedrag daalt immers door inflatie. Met een aanpassing van het verzekerde bedrag wordt ook de hoogte van de premie bijgesteld.

Om er zeker van te zijn dat een uitvaart nog volledig gefinancierd kan worden, is indexatie nodig. Niet alle kapitaalverzekering zijn geïndexeerd. Meestal is de verzekeringsnemer vrij in de keuze voor het wel of niet indexeren van de kapitaalverzekering. Wanneer ervoor gekozen wordt om de verzekering niet te indexeren, is het verstandig om iedere paar jaar te bepalen of het verzekerde bedrag nog voldoende is voor een volwaardige uitvaart.

Belasting aangifte en kapitaalverzekering

Het bedrag dat verzekerd wordt met een kapitaalverzekering moet worden aangegeven bij de jaarlijkse belastingaangifte. Dit gebeurt in Box 3, waarin inkomsten uit sparen en beleggen worden aangegeven. De kapitaalverzekering voor een uitvaart is niet aftrekbaar, maar kent tot een bepaalde hoogte wel een vrijstelling. In 2015 is vrijstelling tot een bedrag van € 6921 mogelijk. Is er met de kapitaalverzekering minder dan € 6921 verzekerd, dan hoeft het bedrag niet aangegeven te worden.

Kapitaalverzekering als aanvulling op een naturaverzekering

Soms kiezen mensen ervoor een reeds afgesloten naturaverzekering aan te vullen met een kapitaalverzekering. Reden hiervoor is dat er met een naturaverzekering relatief weinig vrijheid bestaat rond de invulling van de uitvaart. Vaak moeten nabestaanden bijbetalen wanneer de overledene een naturaverzekering had. Dit kan worden voorkomen met een extra (kleine) kapitaalverzekering. Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een combinatie uitvaartverzekering, wat een kapitaal- en naturaverzekering combineert.

Vind een uitvaartverzekering

1
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.750,- + € 2.250,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie
 • Altijd aan te passen aan uw wensen
 • Natura en geldverzekering!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,13
30 jaar - € 9,41
40 jaar - € 12,54
60 jaar - € 26,50
v.a. €9,41 p/m* Bereken premie
2
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 9.4 / 10
427 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.800,- + € 2.200,-)
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Verzekering is écht flexibel. Je zit niet vast aan pakketten of diensten.
 • Altijd één vast aanspreekpunt!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 6,74
30 jaar - € 9,31
40 jaar - € 13,10
60 jaar - € 27,61
v.a. €9,31 p/m* Bereken premie
3
Logo Ardanta uitvaartverzekering
Beoordeling 8 / 10
188 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Kind tot 21 jaar meeverzekerd
 • Vrije keuze van uitvaartverzorger
 • Aanpassen is altijd mogelijk

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 10,16
30 jaar - € 13,48
40 jaar - € 17,79
60 jaar - € 37,15
v.a. €13,84 p/m* Bereken premie
4
Logo PC Uitvaart
Beoordeling 9 / 10
175 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Onderdeel van Ardanta
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Geldverzekering

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar -
30 jaar -
40 jaar -
60 jaar -
v.a. €14,08 p/m* Niet beschikbaar
* De vanaf premies zijn berekend met geboortedatum: 1 jan 1990

Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de desbetreffende verzekeraar.
De precieze inhoud van de pakketten kan verschillen per verzekeraar.

Laatst gecontroleerd: 20 januari 2022
Beoordelingen bron: uitvaartverzekering.nl
Premies per leeftijd van niet beschikbare verzekeraars zijn op te vragen bij de desbtreffende verzekeraar.
Onze werkwijze

Premies bepaalde uitvaartverzekeringen stijgen fors

Er zijn uitvaartverzekeringen waarvan de premie sinds kort fors zijn gestegen. Een voorbeeld daarvan betreft bepaalde uitvaartverzekeringen van Ardanta. Dit heeft te maken met een hoge stijging van de kosten. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de situatie in oktober vorig jaar laten een kostenstijging zien van gemiddeld 14,3%. […]

Logo Ardanta uitvaartverzekering

Geen indexering uitvaartverzekering uit 1936

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van Kifid heeft onlangs een uitspraak gedaan betreffende een uitvaartverzekering uit 1936. Het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering uit 1936 bedroeg 100 gulden. Dit is door de verzekeraar uitgekeerd met een bedrag van € 45. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat de verzekeraar niet meer hoeft uit te betalen dan het verzekerd […]

Meer nieuws