Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Ardanta uitvaartverzekering

Ardanta is een uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger die als bedrijf een onderdeel vormt van ASR Nederland. De klant neemt bij deze uitvaartondernemer een centrale positie in. Het beleid is er dan ook op gericht om duidelijkheid te bieden op het gebied van uitvaartverzekeringen. Bovendien is er sprake van het streven naar het verlenen van de beste service. Er zijn meerdere manieren om bij Ardanta een uitvaartverzekering af te sluiten. Dat is bijvoorbeeld mogelijk via een onafhankelijke verzekeringsadviseur. Deze adviseur maakt ook een vergelijking met andere aanbieders. Het afsluiten van een polis via deze weg brengt kosten voor de uitvaartadviseur met zich mee. Het is ook mogelijk om telefonisch een uitvaartpolis af te sluiten. Een andere manier is om online een uitvaartpolis af te sluiten. Het gaat dan wel alleen om de polis Geld Garant uitvaartplan.

Logo Monuta uitvaartverzekering

V.a. €4,13 p/m prijs per leeftijd

Bekijken

Logo Dela uitvaartverzekering

V.a. €5,43 p/m prijs per leeftijd

Bekijken

Logo Dela uitvaartverzekering

V.a. €9,42 p/m prijs per leeftijd

Bekijken

Ardanta uitvaartverzekering

In onze werkwijze bieden wij aanvullende informatie van polisberekeningen, hoe deze tot stand zijn gebracht en waarop ze zijn gebaseerd. Wij hebben de inhoud van onze website met alle zorg samengesteld. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Voor een volledig overzicht van de dekking van de uitvaartverzekering, raadpleeg ten alle tijden de polisvoorwaarde van de desbetreffende verzekeraar.

Ardanta uitvaartverzekering: Geld Garant uitvaartplan

Het Geld Garant uitvaartplan voorziet in een uitvaartverzekering met een uitkering van geld aan de nabestaanden. De verantwoordelijkheid voor de uitvaartkosten ligt dan in handen van de nabestaanden. Die betalen dan ook de rekening van de uitvaartverzorger. De keuze voor een uitvaartverzorger is overigens vrij. Bij het afsluiten van de polis heeft de verzekerde de keuze wie van de nabestaanden het geld ontvangt. De uitvaart is met deze polis tot een bedrag van 20.000 euro te verzekeren. Er is optioneel de mogelijkheid om voor een vijfjaarlijkse verhoging te kiezen. Dat is 25% van de verzekerde som tot het maximaal te verzekeren bedrag. De premie krijgt daarop wel een aanpassing, maar er komen geen vragen over de gezondheid. Deze optie is overigens niet van toepassing bij de leeftijdsafhankelijke koopsompolis.

Kinderen zijn op de polis van ouders meeverzekerd voor het hoogst verzekerde bedrag. Uiteraard dienen kinderen hiervoor wel aangemeld te worden. Er is ook voorzien in emotionele nazorg in de vorm van deskundige hulp voor kinderen. Deze service van rouwverwerking voor kinderen heeft een waarde van 500 euro. Bij het aanvragen van de uitvaartverzekering krijgt de aanvrager twee vragen over de gezondheid voorgelegd. De premie is per zelfgekozen periode te betalen. Bijvoorbeeld iedere maand, of een keer per kwartaal, half jaar of jaar. Een eenmalige koopsom is eveneens een optie. De duur van de premiebetaling is zelf te bepalen door de aanvrager. Bijvoorbeeld voor een periode van twintig of dertig jaar. Het is mogelijk om tot het 85ste levensjaar premie te betalen. Iedereen tot en met 75 jaar heeft de mogelijkheid om het Geld Garant uitvaartplan af te sluiten bij Ardanta.

Ardanta uitvaartverzekering

Geld Geregeld uitvaartplan

Het Geld Geregeld uitvaartplan is een ander type polis. Het is een uitvaartverzekering waarbij er geld beschikbaar komt voor de uitvaartverzorger . Er is dan tot aan het verzekerde bedrag geen sprake van rekeningen voor nabestaanden. De uitvaartverzorger krijgt de rekeningen rechtstreeks door Ardanta betaalt. Er is een vrije keuze voor de uitvaartverzorging en er is een vijfjaarlijkse verhoging mogelijk. Een van de bijzondere kenmerken is dat deze uitvaartverzekering ook een ongevallendekking heeft. Dat betekent dat er 2.500 euro extra beschikbaar is bij overlijden na een ongeval. Hiervoor geldt een leeftijdsgrens van 65 jaar.

Zorg Garant uitvaartplan

Het Zorg Garant uitvaartplan is een uitvaartverzekering met een standaard pakket aan diensten. De diensten worden door de uitvaartverzorger geregeld. Nabestaanden krijgen bij deze uitvaartpolis geen enkele rekening te zien. Er zijn een aantal diensten die standaard onder het pakket vallen. Het gaat dan onder meer om verzorging van de overledene en rouwauto naar het uitvaartcentrum. Verder is er sprake van een uitvaartleider en vier dragers van de kist. De kist is gemaakt van eikenfineer en is afgewerkt met een vlak deksel. Tot het standaard pakket behoren onder meer honderd rouwbrieven met enveloppen en inclusief porti. Verder is er voorzien in een volwagen voor de uitvaart in de gemeente waar deze plaatsvindt.
Ook het vervoer van de overledene van huis of ziekenhuis naar de aula behoort tot de diensten. Dat geldt ook voor het regelen van een condoleanceregister en twee overlijdensbewijzen.

Er geldt voor wat betreft een eventueel graf met grafrechten of crematie een dekking tot een bepaald bedrag. Hier vallen het gebruik van de aula, opbaring en koffietafel na het afscheid eveneens onder. Het maximale bedrag is 1.989 euro in 2018. Bij een overlijden hoeven de nabestaanden alleen maar telefonisch contact op te nemen. De zorg wordt daarmee uit handen gegeven. Bovenop het basispakket is het overigens mogelijk om voor eigen wensen een extra bedrag te verzekeren. Er vindt een jaarlijkse indexering plaats bij dit pakket met een levenslange premiebetaling. Ook deze polis beschikt over een ongevallendekking en is inclusief een werelddekking. Dat betekent dat de verzekering de kosten voor vervoer van de overledene naar Nederland dekt. Binnen Nederland is er eveneens sprake van vrij vervoer. Deze uitvaartverzekering is af te sluiten tot en met 75 jaar.

Ardanta uitvaartverzekering

Deel het leven met 100 levensvragen

Ardanta biedt met 100 levensvragen de mogelijkheid om een goed gesprek over het leven op gang te brengen. Het is niet altijd eenvoudig om over de dood te spreken, maar wel als het om het leven gaat. Er zijn op het gebied van levensvragen allerlei onderwerpen met een klein of groots karakter. Door antwoorden op de vragen te geven, is het mogelijk om elkaar nog beter te leren kennen. Bovendien geven de vragen aanleiding tot een goed gesprek en daarin vormt de dood naar wens eveneens een onderwerp. Het is bovendien een ideale manier om op basis van de vragen het leven te delen. Er ontstaat een dieper inzicht in de beleving en ervaringen van de ander. De dood is onlosmakelijk met het leven verbonden en er zijn uiteraard ook vragen die daarop gericht zijn.

Uitvaartverzekering afsluiten

Bij Ardanta is het mogelijk om het Geld Garant uitvaartplan als uitvaartverzekering online af te sluiten. Daarvoor is het eerst mogelijk om de premie te berekenen. Met het invullen van enkele gegevens is het al mogelijk om de premie te berekenen. De geboortedatum en uitvaartkosten vormen onderdeel van de in te vullen gegevens. Er is een tool beschikbaar om de kosten te berekenen. De uitkomst daarvan is in te voeren bij het vakje uitvaartkosten. Na de premieberekening is het mogelijk om de uitvaartverzekering online bij Ardanta af te sluiten.

 

1
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 9.5 / 10
427 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 2.500,- diensten + € 6.500,- vrij besteedbaar)
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Verzekering is écht flexibel. Je zit niet vast aan pakketten of diensten.
 • Altijd één vast aanspreekpunt!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 5,30
30 jaar - € 7,48
40 jaar - € 10,84
60 jaar - € 24,68
v.a. €4,13 p/m* Bereken Premie
2
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.750,- diensten + € 2.250,- vrij besteedbaar)
 • Tot 25 jaar lagere premie voor je kinderen
 • Nabestaandenzorg: praktisch, financieel, juridisch, administratief
 • Ruim 85 jaar ervaring en 3 miljoen leden!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 6,56
30 jaar - € 8,65
40 jaar - € 11,52
60 jaar - € 24,36
v.a. €5,43 p/m* Bereken premie
3
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 9.000,- vrij besteedbaar)
 • Tot 25 jaar lagere premie voor je kinderen
 • Nabestaandenzorg: praktisch, financieel, juridisch, administratief
 • Ruim 85 jaar ervaring en 3 miljoen leden!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 9,42
30 jaar - € 12,44
40 jaar - € 16,57
60 jaar - € 35,02
v.a. €9,42 p/m* Bereken premie
4
Beoordeling 9 / 10
175 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Onderdeel van Ardanta
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Geldverzekering

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 9,03
30 jaar - € 12,55
40 jaar - € 17,44
60 jaar - € 39,93
v.a. €9,03 p/m* Nu Niet beschikbaar
5
Beoordeling 8 / 10
188 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Kind tot 21 jaar meeverzekerd
 • Vrije keuze van uitvaartverzorger
 • Aanpassen is altijd mogelijk

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 8,78
30 jaar - € 11,97
40 jaar - € 16,14
60 jaar - € 35,07
v.a. €8,78 p/m* Nu Niet beschikbaar
6
Beoordeling 8.2 / 10
106 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 8.000,- + € 1.560,-)
 • Op basis van een uitvaartverzorger in de buurt
 • Wensen aanvullen aan dienstenpakket
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€ 9560,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 12,24
30 jaar - € 16,56
40 jaar - € 22,32
60 jaar - € 47,79
v.a. €12,24 p/m* Nu Niet beschikbaar
* De vanaf premies zijn berekend met geboortedatum: 1 jan 1990

Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de desbetreffende verzekeraar.
De precieze inhoud van de pakketten kan verschillen per verzekeraar.

Laatst gecontroleerd: 11 oktober 2023
Beoordelingen bron: uitvaartverzekering.nl
Premies per leeftijd van niet beschikbare verzekeraars zijn op te vragen bij de desbtreffende verzekeraar.
Onze werkwijze

Dit gebeurt er met uitvaartverzekeringen na een overname

Ben je van plan om een uitvaartverzekering af te sluiten, dan ligt het voor de hand om een vergelijking te maken. Je kijkt dan naar de premie, verzekerd bedrag en uitvaartzorg. Nadat je een uitvaartverzekering hebt afgesloten, bewaar je de polis online en zie je maandelijks dat je premie betaalt. Je kijkt er dan vervolgens […]

Uitvaartverzekering voor crematie populair

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Nederlanders na het overlijden de voorkeur geven aan een crematie boven een begrafenis. Het Nationaal Onderzoek naar de Dood dat in opdracht van uitvaartverzekering DELA is uitgevoerd, bevestigt dit. Uit dit onderzoek is voor voren gekomen dat 50% van de respondenten de voorkeur geeft aan een crematie tegenover 28% met […]

Meer nieuws