Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Premies bepaalde uitvaartverzekeringen stijgen fors

Gepubliceerd op 24 februari 2023 in Blog.

Er zijn uitvaartverzekeringen waarvan de premie sinds kort fors zijn gestegen. Een voorbeeld daarvan betreft bepaalde uitvaartverzekeringen van Ardanta. Dit heeft te maken met een hoge stijging van de kosten. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de situatie in oktober vorig jaar laten een kostenstijging zien van gemiddeld 14,3%. Dit betekent dat de kosten voor een uitvaart eveneens stijgen. De kosten voor een crematie zijn bijvoorbeeld enorm toegenomen door de hogere energieprijzen. Zo is de brandstofprijs eveneens gestegen en dit heeft invloed op de kosten voor rouwauto’s. Uiteindelijk leidt dit tot een hogere waarde van de uitvaartverzekering. Hierdoor is er sprake van een stijging van de indexeringspremie.

 

Verschil in premiestijgingen

De indexering van de premie varieert en is onder meer afhankelijk van het type uitvaartverzekering en van de leeftijd van de verzekerde. Een oudere verzekerde levert voor de verzekeraar een hoger risico op in verband met de toenemende kans op overlijden. Dit betekent dat de premiestijging voor deze groep hoger kan uitvallen dan voor verzekerden met een jongere leeftijd. Er zijn situaties, waarin de premie voor de uitvaartverzekering wel 200% of zelfs 400% is gestegen. De looptijd van de premiebetaling voor de verzekering brengt hierin overigens een onderscheid met zich mee.

 

Indexering stopzetten

Een optie om onder de forse premieverhoging uit te komen, is het stopzetten van de indexering. Dit heeft wel als nadelig gevolg dat bijvoorbeeld bij een naturapolis er geen diensten meer worden geleverd, maar dat er een geldbedrag wordt uitgekeerd. Het is in de toekomst dan nog maar de vraag of de waarde van de verzekering de totale kosten voor de uitvaart wel dekt.

 

 

Overige verzekeraars

Indien er sprake is van indexering van de premie zijn er verschillen te zien tussen uitvaartverzekeraars. De forse premiestijging die Ardanta in rekening heeft gebracht, komt niet bij andere verzekeraars voor. Het is wel zo dat bijvoorbeeld dat DELA ook rekening houdt met een stijging van de premie, maar dan niet in de mate van tientallen procenten. Een premiestijging door indexering is wat dat betreft ook wel reëel, omdat de kosten voor de uitvaart nu eenmaal stijgen. Monuta heeft eerder via Max Meldpunt eveneens laten weten dat de uitvaartkosten stijgen, maar dat een forse stijging van de premie momenteel niet aan de orde is.

 

Indexatieservice

Indien uitvaartverzekeraars een zogenoemde indexatieservice bieden, betekent dit dat het verzekerde bedrag meegroeit. De toename van het verzekerde bedrag wordt daarbij berekend aan de hand van de gemiddelde uitvaartkosten. Dit heeft echter tot gevolg dat de indexatieservice er eveneens toe leidt dat de premie stijgt. Ardanta is uitgegaan van 14,3% stijging op basis van de cijfers van het CBS. In de praktijk spelen er echter ook nog andere factoren een rol, zoals de leeftijd van de verzekerde en het moment waarop de periode voor premiebetaling eindigt. Een hogere leeftijd speelt de grootste rol indien er sprake is geweest van een exorbitante stijging en vooral als de premieperiode binnen afzienbare tijd eindig. Dergelijke premieverhogingen zijn toegestaan, maar dit dient wel in de voorwaarden van de uitvaartverzekering vastgelegd te zijn.

Terug naar overzicht