Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Geen indexering uitvaartverzekering uit 1936

Gepubliceerd op 24 februari 2023 in Blog.

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van Kifid heeft onlangs een uitspraak gedaan betreffende een uitvaartverzekering uit 1936. Het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering uit 1936 bedroeg 100 gulden. Dit is door de verzekeraar uitgekeerd met een bedrag van € 45. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat de verzekeraar niet meer hoeft uit te betalen dan het verzekerd bedrag van €45. Indexering hoeft dan ook niet plaats te vinden.

 

Geschil met verzekeraar

Een nabestaande van de overleden verzekerde heeft bij de Kifid een geschil aangekaart met betrekking tot verzekeraar Ardanta. Dit bedrijf valt onder het overkoepelende bedrijf ASR. De consument stelde zich op het standpunt dat uit de polisvoorwaarden is op te maken dat het doel van de verzekering is om de uitvaartkosten te bestrijden. De verzekerde persoon is op 97-jarige overleden en de verzekeraar keerde daarop € 45 uit (100 gulden). Er is geen rekening gehouden met indexatie of met winstdeling.

 

Dekking voor bestrijden van uitvaartkosten

Op het polisblad van de uitvaartverzekering uit 1936 staat dat bij het overlijden van de verzekerde er een uitkering volgt van 100 gulden. De erfgenaam was het daar niet mee eens en vooral omdat artikel 3 van de polisvoorwaarden aangeeft dat de verzekering tot doel heeft om de uitvaartkosten te bestrijden. Het mag duidelijk zijn dat de uitkering van € 45 in geen verhouding staat tot de kosten die in de huidige tijd op een uitvaart van toepassing zijn. Daarom claimt de erfgenaam op basis van cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek dat de uitvaartverzekering nu een waarde moet hebben van ongeveer € 1.100. De Geschillencommissie volgt deze redenering niet.

 

Logo Ardanta uitvaartverzekering

 

Premieduur en premiebetaling

Ardanta beroept zich op de overeenkomst met de verzekerde. Er is bij het afsluiten van de uitvaartverzekering in 1936 een premieduur overeengekomen van twintig jaar met een wekelijkse premiebetaling van een stuiver (0,05 gulden). Er is in de polisvoorwaarden geen winstdeling opgenomen en ook staat er niets vermeld over inflatiecorrectie. De uitvaartpolis heeft dan ook geen verhoging van het bedrag in de voorwaarden staan. Mocht een verhoging van toepassing zijn geweest dan zou dit volgens de verzekeraar in de voorwaarden beschreven hebben moeten staan.

 

Uitspraak

De uitspraak is mondeling door de commissie gedaan en de beslissing luidt dat de verzekeraar niet gehouden is om een bedrag van € 1.100 te betalen of om de uitvaartkosten te voldoen. De vordering van de nabestaande van de verzekerde is dan ook afgewezen door de Geschillencommissie. De grondslag hiervoor is dat de verzekerde bij het afsluiten van de polis specifiek heeft gekozen voor een verzekerd bedrag dat tot uitkering komt na het overlijden.

 

Geen winstdeling, geen inflatiecorrectie

Er is destijds geen keuze gemaakt om enige vorm van winstdeling mee te verzekeren. Evenmin is er een inflatiecorrectie opgenomen in de polis. Daarom oordeelt de commissie dat Ardanta alleen gehouden is om het verzekerd bedrag uit te keren. Voor wat betreft artikel 3 van de voorwaarden geldt dat de commissie van mening is dat de uitleg van het bestrijden van uitvaartkosten taalkundig dient te zijn. Zo oordeelt de commissie dat de term bestrijden betrekking heeft op betalen. Dit laat echter niet zien dat het doel van de verzekering was om alle uitvaartkosten te betalen.

Terug naar overzicht