Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Soorten leningen

Leningen zijn er verschillende vormen en typen. Na het overlijden van een persoon verschilt het per lening wat hiermee gebeurt. Over het algemeen gaat de lening over naar de erfgenamen. De erfgenamen moeten de lening afbetalen aan de schuldeiser. Afhankelijk van het type lening en de kredietverstrekker kan er soms kwijtschelding worden aangevraagd. Ook zijn er in veel gevallen betalingsregelingen mogelijk, waardoor de erfgenamen niet in financiële problemen terecht kunnen komen. In de voorwaarden van de lening kan gelezen worden of de schuld wordt kwijtgescholden bij overlijden.

Vind een uitvaartverzekering

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening kan gezien worden als de meest standaard lening. De afnemer leent een bedrag van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s. Dit bedrag wordt in termijnen met rente afbetaald. Een persoonlijke lening is meestal niet hoger dan € 50.000 tot € 75.000, afhankelijk van de kredietverstrekker en de voorwaarden. In veel gevallen wordt een persoonlijke lening kwijtgescholden bij overlijden van de afnemer. De erfgenamen krijgen bij een persoonlijke lening dus niet te maken met schulden.

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een vorm van een lening waarbij er meerdere keren geld kan worden opgenomen. Met de kredietverstrekker wordt bijvoorbeeld een doorlopend krediet afgesproken van maximaal € 50.000. Gedurende de looptijd kan de afnemer één of enkele keren een bedrag opnemen, totdat het maximum bereikt is. Alleen over het bedrag dat is afgenomen dient rente betaald te worden. Net als bij een persoonlijke lening, vindt er vaak kwijtschelding plaats bij overlijden van de afnemer.

Roodstand

Roodstand wil zeggen dat iemand een negatief vermogen heeft bij een bank. Dit kan honderd euro zijn, maar ook honderdduizenden euro’s. Roodstand wordt in principe niet kwijtgescholden wanneer de persoon overlijdt. Dit betekent dat de erfgenamen deze schuld moeten betalen wanneer zij de erfenis zuiver accepteren. Bij een grote roodstand is het daarom gebruikelijk om de erfenis beneficiair te accepteren of te weigeren. Normaal gesproken komt de schuldeiser wel met een betalingsregeling voor de erfgenamen.

Flitskrediet

Een flitskrediet is een kleine lening van korte duur. De hoogte van een flitskrediet is maximaal enkele honderden euro’s. Omdat de leensom bij een flitskrediet zo laag is, vallen de verstrekkers van een flitskrediet niet onder de regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), wat wel het geval is bij grotere leningen. Hierdoor kunnen de verstrekkers van een flitskrediet in grotere mate zelf de regels bepalen. In de regel wordt een flitskrediet niet kwijtgescholden bij het overlijden van de afnemer. Dit betekent dat de erfgenamen verantwoordelijk zijn voor de afbetaling van de schulden.

Effectenkrediet

Een effectenkrediet is een leenvorm waarbij aandelen en andere effecten van de afnemer dienen als onderpand. De dekking is zo hoog als de waarde van de effecten, die (tijdelijk) worden overgedragen aan de kredietverstrekker. Wat er gebeurt bij het overlijden van de afnemer, verschilt per kredietverstrekker. Dit is te vinden in de voorwaarden van de kredietverstrekker. In veel gevallen eist de kredietverstrekker de effecten van de overledene definitief op, om de schulden volledig te kunnen afbetalen.

Huurkoop

Huurkoop is een kredietvorm waarbij een duurzaam goed (bijvoorbeeld een woning) in eerste instantie wordt gehuurd en op de lange termijn gekocht wordt. Er wordt periodiek een bedrag betaald tot een vooraf vastgesteld bedrag wordt bereikt. Wordt dit bedrag bereikt, dan wordt de afnemer eigenaar van het goed. Wat er bij overlijden gebeurt, verschil per geval. Soms zit een overlijdensrisicoverzekering inbegrepen bij de overeenkomst, waardoor het resterende bedrag in één keer wordt afbetaald en de erfgenamen eigenaar worden van het duurzaam goed. Ook is kwijtschelding soms mogelijk.

Postorderbedrijven en thuiswinkelorganisaties

Soms kunnen producten bij postorderbedrijven of thuiswinkelorganisaties gekocht tegen afbetaling. Dit wil zeggen dat de totale prijs van het product niet in één keer betaald wordt, maar verspreidt over een langere termijn. Bij deze kredietvorm wordt vaak een relatief hoog rentepercentage gehanteerd door de bedrijven. Bij het overlijden van de koper komen de schulden terecht bij de erfgenamen, tenzij de erfenis beneficiair wordt geaccepteerd of wordt verworpen.

Klantenkaarten

Sommige bedrijven geven klantenkaarten uit waarmee producten gekocht kunnen worden en pas later betaald hoeven te worden. Dit kan gezien worden als een lening, omdat in veel gevallen een rente betaald moet worden bovenop de reguliere koopprijs. Wanneer de koper overlijdt, komen de kosten terecht bij de erfgenamen tenzij de erfenis beneficiair wordt geaccepteerd of wordt verworpen.

Creditcards

Met een creditcard is het mogelijk om (tot een bepaald bedrag) rood te staan. Dit wil zeggen dat er meer geld wordt uitgegeven, dan er aanwezig is op de rekening. Het bedrag dat iemand rood staat dient afbetaald te worden aan de bank, meestal in termijnen. Bovenop dit bedrag moet bovendien rente betaald worden. Wanneer de eigenaar van de creditcard overlijdt, worden de schulden van een creditcard overgedragen op de erfgenamen van de overledene. De schulden moeten normaal gesproken afbetaald worden volgens de betalingsregeling die voor het overlijden al was vastgesteld.

Leasen

Leasen is een leenvorm waarbij een bepaald goed beschikbaar wordt gesteld tegenover een periodieke betaling. Aan het einde van de leenduur heeft de afnemer de optie om het geleasede goed definitief over te nemen. Leasen verschilt met huurkoop in het feit dat het goed overgenomen mag worden en dus niet per definitie in bezit komt aan het einde van de leenduur. Bij het overlijden van de afnemer wordt een leaseovereenkomst in de meeste gevallen per direct stopgezet. Enkel wanneer eerdere betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen blijft een schuld achter bij leasen.

Lenen met onderpand

Lenen met onderpand wil zeggen dat een bepaald bedrag geleend wordt ter waarde van een onderpand, meestal een duurzaam en waardevol goed. De meest bekende vorm van een lening met onderpand is de hypothecaire lening. Het onderpand is hierbij meestal een woning. Bij een lening met onderpand gaat de maandelijkse afbetaling van de lening over op de erfgenamen. Zien de erfgenamen af van de erfenis, dan wordt het onderpand definitief overgenomen of verkocht door de kredietverstrekker, zodat de schulden afbetaald kunnen worden.

Hypotheken

Een hypotheek is een vorm van een lening met onderpand. Het onderpand is bij een hypotheek meestal onroerend goed, bijvoorbeeld een woning die wordt aangekocht. De schuld die bij een hypotheek hoort gaat over op de erfgenamen wanneer de afnemer overlijdt. In veel gevallen is er bij een hypotheek echter een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Dit zijn verzekeringen die een hypotheek bij het overlijden van de afnemer (grotendeels) kunnen afbetalen. Ook kan de schuld worden kwijtgescholden in sommige gevallen. Wanneer dit het geval is, heeft de afnemer gedurende de leenduur doorgaans een hogere maandelijkse premie betaald dan normaal gesproken het geval is.

Vind een uitvaartverzekering

1
Logo Nuvema
Beoordeling 8 / 10
243 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 5.600,- + € 2.000,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 5750
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,24
30 jaar - € 4,19
40 jaar - € 12,43
60 jaar - € 8,58
v.a. €6,78 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie
2
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 10 / 10
120 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 4.400,- + € 3.200,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 5250
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,24
30 jaar - € 5,19
40 jaar - € 14,43
60 jaar - € 6,58
v.a. €7,19 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie
3
Logo Ardanta uitvaartverzekering
Beoordeling 10 / 10
133 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 7.500,- + € 4.290,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 7750
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,24
30 jaar - € 5,19
40 jaar - € 14,43
60 jaar - € 6.58
v.a. €8,34 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie
4
Logo PC Uitvaart
Beoordeling 10 / 10
175 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 7.250,- + € 4.500,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,18
30 jaar - € 7,19
40 jaar - € 9,43
60 jaar - € 8.58
v.a. €8,34 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie
5
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 10 / 10
120 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 5.750,- + € 2.990,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 8750
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,24
30 jaar - € 5,19
40 jaar - € 14,43
60 jaar - € 6,58
v.a. €9,18 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie

COVID-19 en de uitvaartverzekering

Sinds de uitbraak van COVID-19 is het aantal sterfgevallen in Nederland gestegen. De maatregelen die gelden om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ook bij uitvaarten behoorlijk ingrijpend. Deze maatregelen en de toegenomen drukte hebben echter geen consequenties voor de financiële aspecten van een uitvaart. Uitvaarten worden binnen de mogelijkheden uitgevoerd zoals […]

Tevredenheid over uitvaartverzekeraars

Grotere tevredenheid over uitvaartverzekeraars

Ieder jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats naar uitvaartverzekeraars. Onlangs hebben er zevenhonderd intermediairs meegedaan aan dit onderzoek. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de tevredenheid over uitvaartverzekeraars is toegenomen. Het lijkt een jaarlijkse trend te zijn dat ieder jaar de tevredenheid groeit. Overigens is uit het Ipsos Totaal Onderzoek Financiële Diensten Tracker […]

Meer nieuws