Beneficiair accepteren van een erfenis

Wanneer een nabestaande aanspraak maakt op een deel van de erfenis van een overledene, kan hij of zij ervoor kiezen de erfenis te accepteren, te weigeren, of beneficiair te accepteren. Beneficiair accepteren wil zeggen dat de erfenis wordt geaccepteerd, onder voorbehoud dat er geen schulden zijn. Door een erfenis beneficiair te accepteren is een nabestaande niet met het eigen vermogen verantwoordelijk voor de afbetaling van eventuele schulden.

Zuiver accepteren of beneficiair accepteren

Wanneer duidelijk wordt dat een nabestaande aanspraak maakt op een deel van de erfenis, moet er bepaald worden of de erfenis geaccepteerd wordt. Zuivere acceptatie wil zeggen dat de erfenis volledig en zonder voorwaarden wordt geaccepteerd. De nabestaande heeft nu recht op alle bezittingen die horen bij de erfenis, maar is ook volledig aansprakelijk voor eventueel aanwezige schulden. Is vooraf al duidelijk dat er geen (grote) schulden zijn, dan is zuiver accepteren de beste optie.

Wanneer niet geheel duidelijk is of er nog schulden zijn, of wanneer bekend is dat er hoge schulden zijn, is beneficiaire acceptatie een optie. Bij beneficiaire acceptatie is de erfgenaam gegarandeerd niet aansprakelijk voor de aanwezige schulden. De erfgenaam heeft echter pas recht op de erfenis wanneer de schulden volledig voldaan zijn. Dit kan betekenen dat een groot deel van het te erven vermogen of bepaalde bezittingen verkocht worden om de schulden af te betalen. Hier kan de erfgenaam niets tegen doen bij een beneficiaire acceptatie.

Wanneer een erfgenaam de erfenis beneficiair wil accepteren, moet hij of zij dit verklaren bij een rechtbank, waarop dit vervolgens geregistreerd wordt in het boedelregister van de rechtbank. De verklaring die afgegeven dient te worden bij de rechtbank wordt meestal opgesteld door een notaris.

Voor- en nadelen beneficiair accepteren erfenis

Het beneficiair accepteren van een erfenis heeft zowel voor- als nadelen. Een duidelijk voordeel is dat de erfgenaam geen risico loopt op grote schulden. Er is geen enkele verantwoordelijkheid voor schulden die de overledene eventueel achter heeft gelaten. Om deze reden zijn minderjarigen verplicht een erfenis beneficiair te accepteren.

Een nadeel is dat de erfgenaam geen recht heeft op de erfenis, voordat de schuld volledig is afgelost. Zo kan er bijvoorbeeld bepaald worden dat een bepaald sieraad dat de nabestaanden dierbaar is verkocht moet worden om de schuld af te betalen. Over deze beslissing hebben nabestaanden niets te zeggen bij een beneficiaire acceptatie. Het is daarom verstandig om voor het al dan niet accepteren van de erfenis in kaart te brengen wat de waarde van alle bezittingen is en hoe hoog de schulden zijn. Nabestaanden hebben drie maanden de tijd om te bepalen of ze de erfenis (beneficiair) accepteren of weigeren.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

100% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 2 beoordeling(en).