Na het overlijden

Wanneer een naaste overlijdt, breekt er een treurige en hectische periode aan. Naast het rouwen, moeten nabestaanden zich ook gaan bezighouden met de uitvaart en afwikkeling van verschillende zaken. Zo moet er worden gekeken hoe de bezittingen van de overledene worden verdeeld en moet bij verschillende instanties worden aangegeven dat de persoon is overleden. Bekijk op deze pagina een overzicht van zaken die aan bod komen na het overlijden.

Waarschuwen arts, uitvaartondernemer en codicil

Wanneer iemand is overleden moet er direct een arts worden gewaarschuwd. Deze arts moet de persoon officieel doodverklaren. Dit gebeurt met de zogenaamde A- en B-verklaring, waarover meer te lezen is op deze pagina. Wanneer iemand orgaan- of weefseldonor is, moet dit zo snel mogelijk worden aangegeven bij de arts. Na de doodverklaring moet iemand in dit geval direct naar het ziekenhuis worden vervoerd, omdat de organen en weefsels slechts beperkt houdbaar zijn na het overlijden.

Met de A- en B-verklaring kan er aangifte van overlijden gedaan worden bij de burgerlijke stand. De burgerlijke stand geeft vervolgens toestemming om iemand te laten cremeren of begraven. Deze aangifte wordt in de meeste gevallen gedaan door de uitvaartondernemer, die ook zo snel mogelijk na het overlijden moet worden gewaarschuwd. De uitvaartondernemer kan veel taken overnemen van de nabestaanden.

Uitvaart (laten) regelen

Bij het regelen van de uitvaart komt veel kijken. Er moet een kist gekozen worden, een locatie voor de uitvaart, bekeken worden of de overledene begraven of gecremeerd wil worden, rouwkaarten moeten worden verstuurd en meer. Het is mogelijk om een uitvaart zelf te regelen. Voor sommige mensen vormt het regelen van de uitvaart een welkome bezigheid wanneer een naaste overlijdt. Het is ook mogelijk om de uitvaart grotendeels door een uitvaartondernemer of uitvaartverzorger te laten organiseren.

Verzekeringen en banken

Normaal gesproken beschikt iemand over verschillende verzekeringen. Bij de betreffende verzekeraars moet worden aangegeven dat de persoon is overlijden. Meestal wordt dit na de uitvaart gedaan, behalve bij de uitvaartverzekering. In het geval van een levensverzekering, overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering is het melden van een overlijden een vereiste stap om uitgekeerd te worden.

Ook bij banken moet worden aangegeven dat iemand overleden is. De rekening krijgt dan een speciale status totdat het geld wordt opgenomen bij het verdelen van de bezittingen. Eventuele lidmaatschappen bij diverse verenigingen, clubs, tijdschriften en andere diensten dienen ook te worden opgezegd. In de meeste gevallen is een (kopie van de) akte van overlijden benodigd als bewijs van overlijden.

Schulden, hypotheken en leningen

Schulden en hypotheken van de overledene worden overgedragen aan de erfgenaam. Dit kan betekenen dat het huis of bezittingen van de overledene verkocht moeten worden om de schulden te vereffenen. Het is mogelijk om de erving te verwerpen, maar dit betekent dat de nabestaanden geen enkele aanspraak maken op het nalatenschap. Ook kunnen schuldeisers in beroep gaan tegen de verwerping.

Een andere optie is beneficiair aanvaarden, wat betekent dat het nalatenschap wordt geaccepteerd op voorwaarde dat het saldo positief is. Een nadeel is dat alle bezittingen worden verkocht, tot de schulden vereffend zijn. Nabestaanden kunnen er niet voor kiezen om bepaalde bezittingen zelf te houden als er ook nog een schuld bestaat.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

100% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 1 beoordeling(en).