De locatie van de crematie of begrafenis kiezen

De nabestaanden zijn geheel vrij in de keuze voor de locatie van de uitvaart. Veel mensen kiezen voor een uitvaart in een crematorium of uitvaartcentrum in de buurt, maar hiervoor bestaat geen verplichting. Ook zijn de nabestaanden niet verplicht de uitvaart te laten plaatsvinden in de (voormalige) woonplaats van de overledene. Voor welke locatie gekozen wordt, hangt ook af van de laatste wensen van de overledene.

Uitvaartcentrum kiezen

In vrijwel iedere gemeente bestaat er de keuze uit verschillende uitvaartcentra. Vaak hebben de nabestaanden volledig vrije keuze in het uitvaartcentrum, maar soms ligt in de polisvoorwaarden van een uitvaartverzekering al vast dat de uitvaart bij een specifiek centrum dient plaats te vinden. Dit is regelmatig het geval bij natura uitvaartverzekeringen. Het gaat dan meestal om een uitvaartcentrum dat eigendom is van de uitvaartverzekeraar.

Is er wel een vrije keuze, beoordeel verschillende uitvaartcentra dan op basis van faciliteiten en locatie. Zijn er bijzondere wensen voor de uitvaart, bekijk dan of deze te realiseren zijn in het uitvaartcentrum. Vrijwel ieder uitvaartcentrum beschikt over een geluidsysteem, beamer en videoregistratie. Ook is het verstandig om een reële inschatting te maken van het verwachte aantal gasten. Zorg voor een zaal waarin de zaal zo vol mogelijk zit, maar nog wel voldoende zitplaatsen zijn voor alle aanwezigen.

Uitvaart op alternatieve locatie

Het komt steeds vaker voor dat de uitvaartplechtigheid plaatsvindt op een alternatieve locatie. Dit kan bijvoorbeeld een sportclub of café zijn waar de overledene regelmatig te vinden was. Er is geen enkele wetgeving verbonden aan de locatie van de uitvaartplechtigheid. In de praktijk werken de meeste verenigingen en ondernemingen ook graag mee aan een persoonlijke uitvaart op locatie.

Locatie graf/gedenkplaats kiezen

De keuze voor de locatie van het graf of de gedenkplaats dient gemaakt te worden op basis van een aantal overwegingen. Niet alleen de laatste wensen van de overledene spelen hierbij een rol, ook de woonplaats van zijn of haar naasten. Veel nabestaanden hechten er veel waarde aan om zo nu en dan de gedenkplaats te kunnen bezoeken. Zorg daarom waar mogelijk voor een locatie die voor de familie en naaste vrienden van de overledene goed te bereiken is.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee