Akte van overlijden

Wanneer iemand is overleden, moet hier aangifte van gedaan worden met een officiële doodverklaring. De gemeente maakt vervolgens een akte van overlijden op. Dit is een document waarin officieel is vastgelegd dat iemand is overleden. De akte van overlijden is te vinden in het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand.

Aangifte na overlijden

Wanneer iemand komt te overlijden, moet hij of zij eerst officieel doodverklaard worden door een arts. Wanneer het gaat om een natuurlijke dood, kan er met de officiële doodverklaring vervolgens aangifte gedaan worden bij de Burgerlijke stand. De doodverklaring bestaat uit de A- en B-verklaring. Meestal wordt de aangifte gedaan door de uitvaartondernemer, maar in principe kan iedereen het doen die de A- en B-verklaring in handen heeft. Wanneer er aangifte is gedaan van het overlijden, registreert de gemeente het overlijden in het overlijdensregister.

Informatie op akte van overlijden

De akte van overlijden is een officieel document dat het overlijden van een persoon bewijst. Op de akte is informatie over de overledene te lezen:

  • voor- en achternaam overledene
  • plaats en dag van geboorte
  • laatste woon- of verblijfplaats overledene
  • datum en tijdstip van overlijden
  • plaats van overlijden
  • voor- en achternaam van persoon waarmee de overledene getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had

Het komt redelijk vaak voor dat het tijdstip van overlijden niet is vermeldt op de akte van overlijden, omdat het niet verplicht is dit aan te geven op de A- en B-verklaring.

Akte van overlijden aanvragen en gebruiken

Bij de gemeente kan een uittreksel van de akte van overlijden aangevraagd worden. Bij de aanvraag moet meestal worden aangegeven waarom de akte wordt aangevraagd. Ook moeten contactgegevens worden gegeven. Bij de meeste gemeenten moet er betaald worden voor een uittreksel van de akte. Dit bedrag ligt meestal tussen de € 10 en € 20.

De akte van overlijden kan voor verschillende zaken worden gebruikt. In veel gevallen wordt de akte gebruikt om abonnementen of lidmaatschappen op te zeggen namens de overledene. Bedrijven zijn verplicht gehoor te geven aan het verzoek tot opzeggen wanneer zij de akte van overlijden te zien krijgen.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

83% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 24 beoordeling(en).