Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht is een notariële verklaring waarin informatie wordt gegeven over de overledene, zijn of haar nalatenschap en erfgenamen. De verklaring van erfrecht is nodig om bijvoorbeeld een bankrekening van de overledene te deblokkeren of een uitkering uit een levensverzekering te ontvangen. De verklaring van erfrecht wordt op verzoek van de erfgenamen opgesteld door een notaris. Een verklaring van erfrecht is niet wettelijk noodzakelijk bij een overlijden, maar wordt door veel instanties wel verlangd.

Inhoud verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is simpel gezegd een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn van de overledene. De verklaring van erfrecht is een bewijsmiddel voor de erfgenamen om aan te tonen dat zij recht hebben op het nalatenschap van de overledene. De notaris neemt de volgende punten op in de verklaring van erfrecht:

  • wie er overleden is inclusief informatie over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • of er een testament is opgemaakt en zo ja, wat hierin staat
  • wie de erfgenamen zijn
  • hoe de verdeling van het nalatenschap over de erfgenamen is

Met deze informatie is het voor iedereen duidelijk wat er met het nalatenschap van de overledene gebeurt. Om deze reden zijn er veel instanties die een verklaring van erfrecht verlangen, voordat eigendommen van de overledene worden vrijgegeven.

Verklaring van erfrecht bij banken

Wanneer iemand overlijdt, wordt zijn of haar bankrekening normaal gesproken geblokkeerd. Het geld blijft op de rekening staan, maar niemand kan er nog gebruik van maken. Tot 2012 was er altijd een verklaring van erfrecht benodigd om toegang te krijgen tot de bankrekening. Na 2012 zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd door Nederlandse Vereniging van Banken, waardoor het niet altijd meer nodig is om een verklaring van erfrecht te overhandigen. Wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, is een verklaring van erfrecht niet langer nodig bij banken:

  • er is geen testament
  • het saldo op de rekening is niet hoger dan € 100.000
  • er is een langstlevende partner aanwezig (getrouwd of geregistreerde partner)

In de praktijk betekent dit dat banken in de meeste gevallen niet langer een verklaring van erfrecht verlangen.

Verklaring van erfrecht bij andere instanties

Ook bij sommige andere instanties is een verklaring van erfrecht benodigd, voordat de erfgenamen aanspraak kunnen maken op bepaalde uitkeringen of bezittingen. Zo verlangen veel verzekeraars de verklaring bij de uitkering van een levensverzekering. Voor de uitkering van uitvaartverzekeringen is er geen verklaring van erfrecht nodig. Hiervoor is soms wel een kopie van de akte van overlijden nodig.

Aanvragen verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht moet worden opgesteld door een notaris. Het is niet mogelijk om een verklaring op te laten stellen door een particulier. Op basis van informatie van onder andere de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenbeheer stelt de notaris de verklaring op. Soms zijn er meerdere erfgenamen, of zijn erfgenamen lastig te vinden. Het kan in dergelijke gevallen enkele weken tot zelfs maanden duren voordat een verklaring van erfrecht is opgesteld. Gemiddeld kost het opstellen van een verklaring van erfrecht zo’n € 250,-.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

80% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 5 beoordeling(en).