Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Banken en kredietverstrekkers

Vrijwel iedereen heeft regelingen, leningen of bankrekeningen openstaan bij banken en kredietverstrekkers. Bij een overlijden moeten deze zaken worden afgehandeld door de nabestaanden. Wat er precies gebeurt, verschilt per situatie. Schulden en leningen zijn onderdeel van de erfenis en worden daarom overgedragen op de erfgenamen. Er zijn echter mogelijkheden om schulden te laten kwijtschelden.

Vind een uitvaartverzekering

Afhandeling banken na overlijden

Wanneer iemand overlijdt, wordt zijn of haar bankrekening in de meeste gevallen geblokkeerd door de bank. De bank doet dit om er zeker van te zijn dat het vermogen van de overledene niet in verkeerde handen terecht komt. De wettelijke erfgenamen van de overledene mogen het saldo dat zich op de bankrekening bevindt opeisen. Meestal verlangt de bank hiervoor bepaalde papieren. Bij hoge bedragen of meerdere erfgenamen is bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht vereist. Dit is een notariële verklaring waarin te lezen is wie de erfgenamen zijn en hoe het vermogen verdeeld dient te worden.

Lopende leningen en overlijden

Niet alleen bezittingen en het vermogen worden geërfd door de erfgenamen, ook eventuele schulden en leningen worden overgedragen op de nabestaanden. De wettelijke erfgenamen worden volledig verantwoordelijk voor de afbetaling van de leningen en schulden van de overledene. In sommige gevallen wordt een schuld echter kwijtgescholden door de kredietverstrekker. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een hypotheek die is afgesloten onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook een studieschuld bij DUO wordt kwijtgescholden. Lees hier meer over op de pagina wat gebeurt er met lopende leningen bij overlijden en de pagina studieschuld en studiefinanciering.

Erfenis accepteren of verwerpen

Nabestaanden doen er goed aan de financiële situatie van de overledene te onderzoeken voordat de erfenis geaccepteerd wordt. Had de overledene hoge schulden, dan kan het verstandig zijn de erfenis beneficiair te accepteren of zelfs te verwerpen. Bij zuivere acceptatie van de erfenis zijn de nabestaanden volledig verantwoordelijk voor alle schulden van de overledene. Beneficiair accepteren wil zeggen dat de erfenis alleen geaccepteerd wordt wanneer het vermogen van de overledene na aftrek van schulden en leningen nog positief is. Lees meer over deze afweging op de pagina’s beneficiair accepteren en betalingsachterstand.

Opvragen informatie financiële situatie overledene

Om erachter te komen of de overledene (grote) schulden had, kan een uittreksel van het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden opgevraagd bij de bank van de overledene. Het BKR is een instantie die alle lopende kredietregistraties bijhoudt. Met dit uittreksel kan in één oogopslag gezien worden hoe groot de schulden van de overledene zijn. Hiermee kan een inschatting gemaakt worden of het nalatenschap van de persoon negatief of positief is en of de erfenis zuiver geaccepteerd, beneficiair geaccepteerd of verworpen moet worden.

Vind een uitvaartverzekering

1
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 9.5 / 10
427 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 2.500,- diensten + € 6.500,- vrij besteedbaar)
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Verzekering is écht flexibel. Je zit niet vast aan pakketten of diensten.
 • Altijd één vast aanspreekpunt!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 5,30
30 jaar - € 7,48
40 jaar - € 10,84
60 jaar - € 24,68
v.a. €4,13 p/m* Bereken Premie
2
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.750,- diensten + € 2.250,- vrij besteedbaar)
 • Tot 25 jaar lagere premie voor je kinderen
 • Nabestaandenzorg: praktisch, financieel, juridisch, administratief
 • Ruim 85 jaar ervaring en 3 miljoen leden!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 6,56
30 jaar - € 8,65
40 jaar - € 11,52
60 jaar - € 24,36
v.a. €5,43 p/m* Bereken premie
3
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 9.000,- vrij besteedbaar)
 • Tot 25 jaar lagere premie voor je kinderen
 • Nabestaandenzorg: praktisch, financieel, juridisch, administratief
 • Ruim 85 jaar ervaring en 3 miljoen leden!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 9,42
30 jaar - € 12,44
40 jaar - € 16,57
60 jaar - € 35,02
v.a. €9,42 p/m* Bereken premie
4
Beoordeling 9 / 10
175 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Onderdeel van Ardanta
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Geldverzekering

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 9,03
30 jaar - € 12,55
40 jaar - € 17,44
60 jaar - € 39,93
v.a. €9,03 p/m* Nu Niet beschikbaar
5
Beoordeling 8 / 10
188 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Kind tot 21 jaar meeverzekerd
 • Vrije keuze van uitvaartverzorger
 • Aanpassen is altijd mogelijk

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 8,78
30 jaar - € 11,97
40 jaar - € 16,14
60 jaar - € 35,07
v.a. €8,78 p/m* Nu Niet beschikbaar
6
Beoordeling 8.2 / 10
106 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 8.000,- + € 1.560,-)
 • Op basis van een uitvaartverzorger in de buurt
 • Wensen aanvullen aan dienstenpakket
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€ 9560,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 12,24
30 jaar - € 16,56
40 jaar - € 22,32
60 jaar - € 47,79
v.a. €12,24 p/m* Nu Niet beschikbaar
* De vanaf premies zijn berekend met geboortedatum: 1 jan 1990

Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de desbetreffende verzekeraar.
De precieze inhoud van de pakketten kan verschillen per verzekeraar.

Laatst gecontroleerd: 11 oktober 2023
Beoordelingen bron: uitvaartverzekering.nl
Premies per leeftijd van niet beschikbare verzekeraars zijn op te vragen bij de desbtreffende verzekeraar.
Onze werkwijze

Dit gebeurt er met uitvaartverzekeringen na een overname

Ben je van plan om een uitvaartverzekering af te sluiten, dan ligt het voor de hand om een vergelijking te maken. Je kijkt dan naar de premie, verzekerd bedrag en uitvaartzorg. Nadat je een uitvaartverzekering hebt afgesloten, bewaar je de polis online en zie je maandelijks dat je premie betaalt. Je kijkt er dan vervolgens […]

Uitvaartverzekering voor crematie populair

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Nederlanders na het overlijden de voorkeur geven aan een crematie boven een begrafenis. Het Nationaal Onderzoek naar de Dood dat in opdracht van uitvaartverzekering DELA is uitgevoerd, bevestigt dit. Uit dit onderzoek is voor voren gekomen dat 50% van de respondenten de voorkeur geeft aan een crematie tegenover 28% met […]

Meer nieuws