Banken en kredietverstrekkers

Vrijwel iedereen heeft regelingen, leningen of bankrekeningen openstaan bij banken en kredietverstrekkers. Bij een overlijden moeten deze zaken worden afgehandeld door de nabestaanden. Wat er precies gebeurt, verschilt per situatie. Schulden en leningen zijn onderdeel van de erfenis en worden daarom overgedragen op de erfgenamen. Er zijn echter mogelijkheden om schulden te laten kwijtschelden.

Afhandeling banken na overlijden

Wanneer iemand overlijdt, wordt zijn of haar bankrekening in de meeste gevallen geblokkeerd door de bank. De bank doet dit om er zeker van te zijn dat het vermogen van de overledene niet in verkeerde handen terecht komt. De wettelijke erfgenamen van de overledene mogen het saldo dat zich op de bankrekening bevindt opeisen. Meestal verlangt de bank hiervoor bepaalde papieren. Bij hoge bedragen of meerdere erfgenamen is bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht vereist. Dit is een notariële verklaring waarin te lezen is wie de erfgenamen zijn en hoe het vermogen verdeeld dient te worden.

Lopende leningen en overlijden

Niet alleen bezittingen en het vermogen worden geërfd door de erfgenamen, ook eventuele schulden en leningen worden overgedragen op de nabestaanden. De wettelijke erfgenamen worden volledig verantwoordelijk voor de afbetaling van de leningen en schulden van de overledene. In sommige gevallen wordt een schuld echter kwijtgescholden door de kredietverstrekker. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een hypotheek die is afgesloten onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook een studieschuld bij DUO wordt kwijtgescholden. Lees hier meer over op de pagina wat gebeurt er met lopende leningen bij overlijden en de pagina studieschuld en studiefinanciering.

Erfenis accepteren of verwerpen

Nabestaanden doen er goed aan de financiële situatie van de overledene te onderzoeken voordat de erfenis geaccepteerd wordt. Had de overledene hoge schulden, dan kan het verstandig zijn de erfenis beneficiair te accepteren of zelfs te verwerpen. Bij zuivere acceptatie van de erfenis zijn de nabestaanden volledig verantwoordelijk voor alle schulden van de overledene. Beneficiair accepteren wil zeggen dat de erfenis alleen geaccepteerd wordt wanneer het vermogen van de overledene na aftrek van schulden en leningen nog positief is. Lees meer over deze afweging op de pagina’s beneficiair accepteren en betalingsachterstand.

Opvragen informatie financiële situatie overledene

Om erachter te komen of de overledene (grote) schulden had, kan een uittreksel van het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden opgevraagd bij de bank van de overledene. Het BKR is een instantie die alle lopende kredietregistraties bijhoudt. Met dit uittreksel kan in één oogopslag gezien worden hoe groot de schulden van de overledene zijn. Hiermee kan een inschatting gemaakt worden of het nalatenschap van de persoon negatief of positief is en of de erfenis zuiver geaccepteerd, beneficiair geaccepteerd of verworpen moet worden.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

100% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 9 beoordeling(en).