Financiën

Na het overlijden van een naaste, komen er een hoop zaken op de nabestaanden af, waaronder financiën. Zo moet er worden gekeken naar verzekeringen van de overledene, een eventueel nabestaandenpensioen en belastingzaken. Om hierin een overzicht te scheppen, worden de verschillende zaken hier uitvoerig besproken.

Verzekeringen overledene

Een overledene kan verschillende verzekeringen afgesloten hebben, waaronder verzekeringen die belangrijk zijn na het overlijden.

Uitvaartverzekering

Veel mensen hebben een uitvaartverzekering afgesloten waarmee een uitvaart (grotendeels) bekostigd kan worden door de nabestaanden. Met een uitvaartverzekering worden nabestaanden niet opgezadeld met hoge kosten voor een uitvaart. Een uitvaartverzekering dekt een geldbedrag en/of enkele diensten, die gebruikt kunnen worden voor de uitvaart. Een gemiddelde uitvaartverzekering dekt een geldbedrag of diensten ter waarde van zo’n € 7000.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering waarbij een geldbedrag wordt uitgekeerd wanneer de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt, meestal voor de pensioengerechtigde leeftijd. Een overlijdensrisicoverzekering dekt meestal een hoog bedrag, waarmee de hypotheek van de overleden (grotendeels) kan worden afbetaald door de nabestaanden. Lees hier op de pagina overlijdensrisicoverzekering meer over.

Overlijdensuitkering

Een overlijdensuitkering is een eenmalige uitkering die nabestaanden ontvangen wanneer de overledene een uitkering ontving van de overheid en/of in loondienst was. De overlijdensuitkering heeft een hoogte van één bruto maandbedrag van de uitkering die de overledene ontving, plus eventueel vakantiegeld.

Nabestaandenpensioen

Onder een nabestaandenpensioen wordt een (periodieke) uitkering verstaan die nabestaanden ontvangen na het overlijden van een partner of naast familielid. Een nabestaandenpensioen is onder andere geregeld in de Algemene nabestaandenwet (Anw) en het aanvullend nabestaandenpensioen van de zaak.

Belastingen

Na het overlijden van een naaste krijgen nabestaanden te maken met twee belangrijke belastingen: de laatste inkomstenbelasting aangifte voor de overledene en erfbelasting. De laatste aangifte wordt gedaan met behulp van het zogenaamde F-formulier. Erfbelasting moet soms betaald worden over de erfenis. Op de pagina belastingen is meer te lezen over deze twee belastingzaken.

Hypotheek of huur

Nabestaanden krijgen na een overlijden ook te maken met een hypotheekschuld of huurcontract van de overledene. De volledige hypotheekschuld wordt in principe overgedragen aan de nabestaanden. Het huurcontract wordt overgenomen door een nabestaande wanneer hij of zij een officiële partner was van de overledene of op het huurcontract genoemd stond.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee