Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Overlijdensuitkering

Wanneer iemand overlijdt die een uitkering ontving of in loondienst was, ontvangen nabestaanden vaak een overlijdensuitkering. Een overlijdensuitkering is een uitkering van één maandinkomen. De overlijdensuitkering wordt onder andere uitgekeerd wanneer de overledene een AOW-uitkering, Anw-uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de uitkering.

Vind een uitvaartverzekering

Hoogte overlijdensuitkering

De hoogte van de overlijdensuitkering verschilt per persoon. Deze hangt af van het type uitkering dat de overledene ontving en het moment van overlijden. De overlijdensuitkering bestaat in principe uit een bruto maandbedrag van de uitkering plus opgebouwd vakantiegeld. Over het maandbedrag wordt geen belasting betaald, over het vakantiegeld wordt wel een deel belasting betaald.

Wie ontvangt een overlijdensuitkering?

De overlijdensuitkering is er voor directe nabestaanden van de overledene. In eerste instantie gaat het geld naar de wettelijke partner van de overledene. Dit betekent dat een niet-geregistreerde partner geen aanspraak kan maken op de uitkering. Is er geen partner, dan gaat het geld naar de minderjarige kinderen van de overledene.

Zijn er geen minderjarige kinderen, dan gaat het geld naar de persoon waarmee de overledene in gezinsverband samenwoonde. Dit betekent in de praktijk de persoon die in hetzelfde huis woont. Wanneer ook deze persoon niet bestaat, wordt er geen overlijdensuitkering betaald. Meerderjarige kinderen die elders wonen kunnen dus in geen geval aanspraak maken op de overlijdensuitkering.

Aanvragen overlijdensuitkering

In het geval van de meeste uitkeringen is bij de uitkerende instantie al bekend of er nabestaanden zijn die recht hebben op een overlijdensuitkering. Deze nabestaanden hoeven daarom meestal niets te doen om de overlijdensuitkering te ontvangen. In het geval van het UWV en SVB wordt er automatisch een aanvraagformulier verzonden naar de nabestaanden die ingevuld dient te worden. Bij twijfel over de uitkering kan bij de betreffende instantie informatie worden opgevraagd of een nabestaande recht heeft op de overlijdensuitkering.

Overlijdensuitkering werkgever

Bij het overlijden van een werknemer, moet ook de werkgever de nabestaanden een bepaald bedrag uitkeren. Ook deze uitkering wordt meestal een overlijdensuitkering genoemd. Het gaat hier om een uitkering die bestaat uit een bruto maandsalaris plus eventueel vakantiegeld. Het maandsalaris is belastingvrij, tenzij het bedrag hoger is dan drie maandsalarissen van de overledene.

De regels voor de uitkering van de werkgever zijn hetzelfde als voor een uitkering door een uitkeringsinstantie. Achtereenvolgens hebben de wettelijke partner van de overledene, minderjarige kinderen en gezinsleden recht op de overlijdensuitkering. Zijn deze niet aanwezig, dan hoeft de werkgever geen bedrag uit te keren. De overlijdensuitkering wordt meestal gestort op de rekening van de overledene.

Vind een uitvaartverzekering

Tevredenheid over uitvaartverzekeraars

Grotere tevredenheid over uitvaartverzekeraars

Ieder jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats naar uitvaartverzekeraars. Onlangs hebben er zevenhonderd intermediairs meegedaan aan dit onderzoek. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de tevredenheid over uitvaartverzekeraars is toegenomen. Het lijkt een jaarlijkse trend te zijn dat ieder jaar de tevredenheid groeit. Overigens is uit het Ipsos Totaal Onderzoek Financiële Diensten Tracker […]

Vrienden niet op begrafenis

Vrienden niet welkom op de uitvaart

Dertig procent van de Nederlanders heeft sommige vrienden en kennissen die ze niet op de uitvaart willen hebben. In veel gevallen is al aan de desbetreffende personen doorgegeven dat ze niet welkom zijn. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van verzekeraar en uitvaartverzorger Monuta. Ondanks dat veruit de meeste […]

Meer nieuws

Best beoordeelde verzekeringen

Logo Dela uitvaartverzekering

V.a. €4,91 p/m prijs per leeftijd

Bekijken

Logo Yarden

V.a. €6,31 p/m prijs per leeftijd

Bekijken

Logo Ardanta uitvaartverzekering

V.a. €6,71 p/m prijs per leeftijd

Bekijken