Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Overlijdensuitkering

Wanneer iemand overlijdt die een uitkering ontving of in loondienst was, ontvangen nabestaanden vaak een overlijdensuitkering. Een overlijdensuitkering is een uitkering van één maandinkomen. De overlijdensuitkering wordt onder andere uitgekeerd wanneer de overledene een AOW-uitkering, Anw-uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de uitkering.

Vind een uitvaartverzekering

Hoogte overlijdensuitkering

De hoogte van de overlijdensuitkering verschilt per persoon. Deze hangt af van het type uitkering dat de overledene ontving en het moment van overlijden. De overlijdensuitkering bestaat in principe uit een bruto maandbedrag van de uitkering plus opgebouwd vakantiegeld. Over het maandbedrag wordt geen belasting betaald, over het vakantiegeld wordt wel een deel belasting betaald.

Wie ontvangt een overlijdensuitkering?

De overlijdensuitkering is er voor directe nabestaanden van de overledene. In eerste instantie gaat het geld naar de wettelijke partner van de overledene. Dit betekent dat een niet-geregistreerde partner geen aanspraak kan maken op de uitkering. Is er geen partner, dan gaat het geld naar de minderjarige kinderen van de overledene.

Zijn er geen minderjarige kinderen, dan gaat het geld naar de persoon waarmee de overledene in gezinsverband samenwoonde. Dit betekent in de praktijk de persoon die in hetzelfde huis woont. Wanneer ook deze persoon niet bestaat, wordt er geen overlijdensuitkering betaald. Meerderjarige kinderen die elders wonen kunnen dus in geen geval aanspraak maken op de overlijdensuitkering.

Aanvragen overlijdensuitkering

In het geval van de meeste uitkeringen is bij de uitkerende instantie al bekend of er nabestaanden zijn die recht hebben op een overlijdensuitkering. Deze nabestaanden hoeven daarom meestal niets te doen om de overlijdensuitkering te ontvangen. In het geval van het UWV en SVB wordt er automatisch een aanvraagformulier verzonden naar de nabestaanden die ingevuld dient te worden. Bij twijfel over de uitkering kan bij de betreffende instantie informatie worden opgevraagd of een nabestaande recht heeft op de overlijdensuitkering.

Overlijdensuitkering werkgever

Bij het overlijden van een werknemer, moet ook de werkgever de nabestaanden een bepaald bedrag uitkeren. Ook deze uitkering wordt meestal een overlijdensuitkering genoemd. Het gaat hier om een uitkering die bestaat uit een bruto maandsalaris plus eventueel vakantiegeld. Het maandsalaris is belastingvrij, tenzij het bedrag hoger is dan drie maandsalarissen van de overledene.

De regels voor de uitkering van de werkgever zijn hetzelfde als voor een uitkering door een uitkeringsinstantie. Achtereenvolgens hebben de wettelijke partner van de overledene, minderjarige kinderen en gezinsleden recht op de overlijdensuitkering. Zijn deze niet aanwezig, dan hoeft de werkgever geen bedrag uit te keren. De overlijdensuitkering wordt meestal gestort op de rekening van de overledene.

Vind een uitvaartverzekering

1
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.750,- + € 2.250,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie
 • Altijd aan te passen aan uw wensen
 • Natura en geldverzekering!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,13
30 jaar - € 9,41
40 jaar - € 12,54
60 jaar - € 26,50
v.a. €9,41 p/m* Bereken premie
2
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 9.4 / 10
427 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.800,- + € 2.200,-)
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Verzekering is écht flexibel. Je zit niet vast aan pakketten of diensten.
 • Altijd één vast aanspreekpunt!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 6,74
30 jaar - € 9,31
40 jaar - € 13,10
60 jaar - € 27,61
v.a. €9,31 p/m* Bereken premie
3
Logo Ardanta uitvaartverzekering
Beoordeling 8 / 10
188 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Kind tot 21 jaar meeverzekerd
 • Vrije keuze van uitvaartverzorger
 • Aanpassen is altijd mogelijk

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 10,16
30 jaar - € 13,48
40 jaar - € 17,79
60 jaar - € 37,15
v.a. €13,84 p/m* Bereken premie
4
Logo PC Uitvaart
Beoordeling 9 / 10
175 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Onderdeel van Ardanta
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Geldverzekering

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar -
30 jaar -
40 jaar -
60 jaar -
v.a. €14,08 p/m* Niet beschikbaar
* De vanaf premies zijn berekend met geboortedatum: 1 jan 1990

Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de desbetreffende verzekeraar.
De precieze inhoud van de pakketten kan verschillen per verzekeraar.

Laatst gecontroleerd: 20 januari 2022
Beoordelingen bron: uitvaartverzekering.nl
Premies per leeftijd van niet beschikbare verzekeraars zijn op te vragen bij de desbtreffende verzekeraar.
Onze werkwijze

Premies bepaalde uitvaartverzekeringen stijgen fors

Er zijn uitvaartverzekeringen waarvan de premie sinds kort fors zijn gestegen. Een voorbeeld daarvan betreft bepaalde uitvaartverzekeringen van Ardanta. Dit heeft te maken met een hoge stijging van de kosten. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de situatie in oktober vorig jaar laten een kostenstijging zien van gemiddeld 14,3%. […]

Logo Ardanta uitvaartverzekering

Geen indexering uitvaartverzekering uit 1936

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van Kifid heeft onlangs een uitspraak gedaan betreffende een uitvaartverzekering uit 1936. Het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering uit 1936 bedroeg 100 gulden. Dit is door de verzekeraar uitgekeerd met een bedrag van € 45. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat de verzekeraar niet meer hoeft uit te betalen dan het verzekerd […]

Meer nieuws