Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Wanneer iemand is overleden, moet hier aangifte van gedaan worden met een officiële doodverklaring. De gemeente maakt vervolgens een akte van overlijden op. Dit is een document waarin officieel is vastgelegd dat iemand is overleden. De akte van overlijden is te vinden in het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand.

Vind een uitvaartverzekering

De Algemene nabestaandenwet, afgekort Anw, is een wet die voorziet in een financiële uitkering voor nabestaanden. Iedereen die op de dag van overlijden in Nederland woonde of werkte is verzekerd volgens de Anw. Nabestaanden kunnen bij het overlijden van een partner aanspraak maken op een Anw-uitkering. De hoogte van deze uitkering hangt van verschillende factoren af.

Wanneer verzekerd voor de Anw?

Binnen Nederland is iedereen automatisch verzekerd voor de Anw. Dit wil zeggen dat de partners van iedereen die in Nederland woonde of werkte recht heeft op een uitkering volgens de Anw. Woonde of werkte de overledene niet in Nederland, maar was hij of zij wel verzekerd voor een nabestaandenuitkering in een land binnen de EU, dan heeft de partner ook recht op (een deel van) de uitkering. Ook wanneer de overledene binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of een land waarmee Nederland een sociale zekerheidsverdrag heeft verzekerd was voor een nabestaandenuitkering, heeft de partner hier recht op.

Recht op uitkering

In principe is de partner van een overledene altijd verzekerd voor de Anw. Er zijn echter enkele voorwaarden verbonden aan de uitkering. Zo mag de partner niet ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar oud). Bovendien moet de partner óf voor tenminste 45% arbeidsongeschikt verklaard zijn, óf de zorg voor een kind jonger dan 18 jaar dragen. Wordt er niet aan deze voorwaarden voldaan, dan vervalt het recht op een Anw-uitkering.

Definitie partner bij Anw

Een partner is volgende de Anw een persoon die samenwoonde met de overledene of een geregistreerd partnerschap/huwelijk met de persoon had. Samenwonen wil zeggen dat beide personen op hetzelfde adres, in hetzelfde huis waren ingeschreven. Het kan hierbij dus ook gaan om een familielid of vriend(in).

Ook een ex-vrouw of ex-man wordt gezien als partner volgens de Anw. Een extra voorwaarde hierbij is dat de ex-partner alimentatie ontving van de overledene. De ex-partner moet verder ook voldoen aan de eerder genoemde eisen.

Aanvraag Anw-uitkering

De Anw-uitkering wordt geregeld door de sociale verzekeringsbank, afgekort SVB. Bij een overlijden wordt de partner automatisch na ongeveer twee weken een formulier toegestuurd door de SVB. Dit formulier moet worden ingevuld om uitkering ook daadwerkelijk te ontvangen. Het is dus niet nodig om de SVB op de hoogte te brengen van het overlijden, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is bij de aanvraag voor een uitkering van de uitvaartverzekering bij de verzekeraar.

Vind een uitvaartverzekering

1
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 9.5 / 10
427 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 2.500,- diensten + € 6.500,- vrij besteedbaar)
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Verzekering is écht flexibel. Je zit niet vast aan pakketten of diensten.
 • Altijd één vast aanspreekpunt!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 5,30
30 jaar - € 7,48
40 jaar - € 10,84
60 jaar - € 24,68
v.a. €4,13 p/m* Bereken Premie
2
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.750,- diensten + € 2.250,- vrij besteedbaar)
 • Tot 25 jaar lagere premie voor je kinderen
 • Nabestaandenzorg: praktisch, financieel, juridisch, administratief
 • Ruim 85 jaar ervaring en 3 miljoen leden!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 6,56
30 jaar - € 8,65
40 jaar - € 11,52
60 jaar - € 24,36
v.a. €5,43 p/m* Bereken premie
3
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 9.000,- vrij besteedbaar)
 • Tot 25 jaar lagere premie voor je kinderen
 • Nabestaandenzorg: praktisch, financieel, juridisch, administratief
 • Ruim 85 jaar ervaring en 3 miljoen leden!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 9,42
30 jaar - € 12,44
40 jaar - € 16,57
60 jaar - € 35,02
v.a. €9,42 p/m* Bereken premie
4
Beoordeling 9 / 10
175 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Onderdeel van Ardanta
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Geldverzekering

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 9,03
30 jaar - € 12,55
40 jaar - € 17,44
60 jaar - € 39,93
v.a. €9,03 p/m* Nu Niet beschikbaar
5
Beoordeling 8 / 10
188 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Kind tot 21 jaar meeverzekerd
 • Vrije keuze van uitvaartverzorger
 • Aanpassen is altijd mogelijk

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 8,78
30 jaar - € 11,97
40 jaar - € 16,14
60 jaar - € 35,07
v.a. €8,78 p/m* Nu Niet beschikbaar
6
Beoordeling 8.2 / 10
106 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 8.000,- + € 1.560,-)
 • Op basis van een uitvaartverzorger in de buurt
 • Wensen aanvullen aan dienstenpakket
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€ 9560,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 12,24
30 jaar - € 16,56
40 jaar - € 22,32
60 jaar - € 47,79
v.a. €12,24 p/m* Nu Niet beschikbaar
* De vanaf premies zijn berekend met geboortedatum: 1 jan 1990

Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de desbetreffende verzekeraar.
De precieze inhoud van de pakketten kan verschillen per verzekeraar.

Laatst gecontroleerd: 11 oktober 2023
Beoordelingen bron: uitvaartverzekering.nl
Premies per leeftijd van niet beschikbare verzekeraars zijn op te vragen bij de desbtreffende verzekeraar.
Onze werkwijze

Dit gebeurt er met uitvaartverzekeringen na een overname

Ben je van plan om een uitvaartverzekering af te sluiten, dan ligt het voor de hand om een vergelijking te maken. Je kijkt dan naar de premie, verzekerd bedrag en uitvaartzorg. Nadat je een uitvaartverzekering hebt afgesloten, bewaar je de polis online en zie je maandelijks dat je premie betaalt. Je kijkt er dan vervolgens […]

Uitvaartverzekering voor crematie populair

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Nederlanders na het overlijden de voorkeur geven aan een crematie boven een begrafenis. Het Nationaal Onderzoek naar de Dood dat in opdracht van uitvaartverzekering DELA is uitgevoerd, bevestigt dit. Uit dit onderzoek is voor voren gekomen dat 50% van de respondenten de voorkeur geeft aan een crematie tegenover 28% met […]

Meer nieuws