Algemene nabestaandenwet (Anw)

De Algemene nabestaandenwet, afgekort Anw, is een wet die voorziet in een financiële uitkering voor nabestaanden. Iedereen die op de dag van overlijden in Nederland woonde of werkte is verzekerd volgens de Anw. Nabestaanden kunnen bij het overlijden van een partner aanspraak maken op een Anw-uitkering. De hoogte van deze uitkering hangt van verschillende factoren af.

Wanneer verzekerd voor de Anw?

Binnen Nederland is iedereen automatisch verzekerd voor de Anw. Dit wil zeggen dat de partners van iedereen die in Nederland woonde of werkte recht heeft op een uitkering volgens de Anw. Woonde of werkte de overledene niet in Nederland, maar was hij of zij wel verzekerd voor een nabestaandenuitkering in een land binnen de EU, dan heeft de partner ook recht op (een deel van) de uitkering. Ook wanneer de overledene binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of een land waarmee Nederland een sociale zekerheidsverdrag heeft verzekerd was voor een nabestaandenuitkering, heeft de partner hier recht op.

Recht op uitkering

In principe is de partner van een overledene altijd verzekerd voor de Anw. Er zijn echter enkele voorwaarden verbonden aan de uitkering. Zo mag de partner niet ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar oud). Bovendien moet de partner óf voor tenminste 45% arbeidsongeschikt verklaard zijn, óf de zorg voor een kind jonger dan 18 jaar dragen. Wordt er niet aan deze voorwaarden voldaan, dan vervalt het recht op een Anw-uitkering.

Definitie partner bij Anw

Een partner is volgende de Anw een persoon die samenwoonde met de overledene of een geregistreerd partnerschap/huwelijk met de persoon had. Samenwonen wil zeggen dat beide personen op hetzelfde adres, in hetzelfde huis waren ingeschreven. Het kan hierbij dus ook gaan om een familielid of vriend(in).

Ook een ex-vrouw of ex-man wordt gezien als partner volgens de Anw. Een extra voorwaarde hierbij is dat de ex-partner alimentatie ontving van de overledene. De ex-partner moet verder ook voldoen aan de eerder genoemde eisen.

Aanvraag Anw-uitkering

De Anw-uitkering wordt geregeld door de sociale verzekeringsbank, afgekort SVB. Bij een overlijden wordt de partner automatisch na ongeveer twee weken een formulier toegestuurd door de SVB. Dit formulier moet worden ingevuld om uitkering ook daadwerkelijk te ontvangen. Het is dus niet nodig om de SVB op de hoogte te brengen van het overlijden, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is bij de aanvraag voor een uitkering van de uitvaartverzekering bij de verzekeraar.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

100% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 1 beoordeling(en).