Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Wanneer iemand is overleden, moet hier aangifte van gedaan worden met een officiële doodverklaring. De gemeente maakt vervolgens een akte van overlijden op. Dit is een document waarin officieel is vastgelegd dat iemand is overleden. De akte van overlijden is te vinden in het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand.

Vind een uitvaartverzekering

De Algemene nabestaandenwet, afgekort Anw, is een wet die voorziet in een financiële uitkering voor nabestaanden. Iedereen die op de dag van overlijden in Nederland woonde of werkte is verzekerd volgens de Anw. Nabestaanden kunnen bij het overlijden van een partner aanspraak maken op een Anw-uitkering. De hoogte van deze uitkering hangt van verschillende factoren af.

Wanneer verzekerd voor de Anw?

Binnen Nederland is iedereen automatisch verzekerd voor de Anw. Dit wil zeggen dat de partners van iedereen die in Nederland woonde of werkte recht heeft op een uitkering volgens de Anw. Woonde of werkte de overledene niet in Nederland, maar was hij of zij wel verzekerd voor een nabestaandenuitkering in een land binnen de EU, dan heeft de partner ook recht op (een deel van) de uitkering. Ook wanneer de overledene binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of een land waarmee Nederland een sociale zekerheidsverdrag heeft verzekerd was voor een nabestaandenuitkering, heeft de partner hier recht op.

Recht op uitkering

In principe is de partner van een overledene altijd verzekerd voor de Anw. Er zijn echter enkele voorwaarden verbonden aan de uitkering. Zo mag de partner niet ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar oud). Bovendien moet de partner óf voor tenminste 45% arbeidsongeschikt verklaard zijn, óf de zorg voor een kind jonger dan 18 jaar dragen. Wordt er niet aan deze voorwaarden voldaan, dan vervalt het recht op een Anw-uitkering.

Definitie partner bij Anw

Een partner is volgende de Anw een persoon die samenwoonde met de overledene of een geregistreerd partnerschap/huwelijk met de persoon had. Samenwonen wil zeggen dat beide personen op hetzelfde adres, in hetzelfde huis waren ingeschreven. Het kan hierbij dus ook gaan om een familielid of vriend(in).

Ook een ex-vrouw of ex-man wordt gezien als partner volgens de Anw. Een extra voorwaarde hierbij is dat de ex-partner alimentatie ontving van de overledene. De ex-partner moet verder ook voldoen aan de eerder genoemde eisen.

Aanvraag Anw-uitkering

De Anw-uitkering wordt geregeld door de sociale verzekeringsbank, afgekort SVB. Bij een overlijden wordt de partner automatisch na ongeveer twee weken een formulier toegestuurd door de SVB. Dit formulier moet worden ingevuld om uitkering ook daadwerkelijk te ontvangen. Het is dus niet nodig om de SVB op de hoogte te brengen van het overlijden, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is bij de aanvraag voor een uitkering van de uitvaartverzekering bij de verzekeraar.

Vind een uitvaartverzekering

1
Logo Nuvema
Beoordeling 8 / 10
243 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 5.600,- + € 2.000,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 5750
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,24
30 jaar - € 4,19
40 jaar - € 12,43
60 jaar - € 8,58
v.a. €6,78 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie
2
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 10 / 10
120 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 4.400,- + € 3.200,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 5250
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,24
30 jaar - € 5,19
40 jaar - € 14,43
60 jaar - € 6,58
v.a. €7,19 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie
3
Logo Ardanta uitvaartverzekering
Beoordeling 10 / 10
133 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 7.500,- + € 4.290,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 7750
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,24
30 jaar - € 5,19
40 jaar - € 14,43
60 jaar - € 6.58
v.a. €8,34 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie
4
Logo PC Uitvaart
Beoordeling 10 / 10
175 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 7.250,- + € 4.500,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,18
30 jaar - € 7,19
40 jaar - € 9,43
60 jaar - € 8.58
v.a. €8,34 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie
5
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 10 / 10
120 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 5.750,- + € 2.990,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 8750
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,24
30 jaar - € 5,19
40 jaar - € 14,43
60 jaar - € 6,58
v.a. €9,18 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie

COVID-19 en de uitvaartverzekering

Sinds de uitbraak van COVID-19 is het aantal sterfgevallen in Nederland gestegen. De maatregelen die gelden om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ook bij uitvaarten behoorlijk ingrijpend. Deze maatregelen en de toegenomen drukte hebben echter geen consequenties voor de financiële aspecten van een uitvaart. Uitvaarten worden binnen de mogelijkheden uitgevoerd zoals […]

Tevredenheid over uitvaartverzekeraars

Grotere tevredenheid over uitvaartverzekeraars

Ieder jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats naar uitvaartverzekeraars. Onlangs hebben er zevenhonderd intermediairs meegedaan aan dit onderzoek. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de tevredenheid over uitvaartverzekeraars is toegenomen. Het lijkt een jaarlijkse trend te zijn dat ieder jaar de tevredenheid groeit. Overigens is uit het Ipsos Totaal Onderzoek Financiële Diensten Tracker […]

Meer nieuws