Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Belastingen

Na het overlijden van een naaste moet er veel geregeld worden. De uitvaart moet georganiseerd worden, maar ook lopende zaken moeten worden afgehandeld. Ook op het gebied van belastingen moet het één en ander gebeuren wanneer iemand overlijdt. Laat de overledene een geldbedrag na, dan moet er mogelijk erfbelasting betaald worden. Bovendien moet er voor de overledene nog eenmalig een belastingaangifte gedaan worden bij de Belastingdienst.

Vind een uitvaartverzekering

Aangifte inkomstenbelasting overledene

Wanneer een partner overlijdt, is het niet nodig om dit door te geven aan de Belastingdienst. Na aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand, wordt dit automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst. Wel moet er nog eenmalig aangifte gedaan worden voor de inkomstenbelasting. Nabestaanden ontvangen hiervoor het zogenaamde F-formulier. Dit F-formulier is een zeer uitgebreid formulier. Nabestaanden hoeven echter alleen de delen in te vullen die van toepassing zijn op de overledene.

Voor het doen van de aangifte is het nodig om te weten wat het inkomen van de overledene was en wat zijn of haar eigen vermogen is. Wanneer het niet mogelijk is om de benodigde documenten hiervoor bijvoorbeeld in huis te vinden, kan deze informatie onder andere bij de werkgever worden opgevraagd. Na correct invullen, moet het F-formulier teruggestuurd worden naar de Belastingdienst. De aangifte moet ontvangen zijn door de Belastingdienst voor 1 mei van het jaar na het overlijden.

Erfbelasting

Wanneer een nabestaande een erfenis ontvangt, moet hier in de meeste gevallen erfbelasting over betaald worden. Voorheen werd erfbelasting successierecht genoemd. Bij een erfenis horen niet alleen bezittingen en vermogen, maar ook eventuele schulden. Daarom is het niet altijd vanzelfsprekend dat een nabestaande de erfenis accepteert. Een erfenis mag geweigerd worden. Ook is het mogelijk om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit wil zeggen dat de erfenis alleen geaccepteerd wordt wanneer er geen schulden zijn. Bij beneficiair aanvaarden worden eerst alle schulden weggewerkt met het aanwezige vermogen en de aanwezige bezittingen. Wat overblijft wordt geërfd door de nabestaande.

De hoogte van de erfbelasting verschilt per geval. Onder andere de relatie tussen de overledene en de erfgenaam speelt hierbij een rol. In alle gevallen is er een vrijstelling aanwezig tot een bepaald bedrag. De hoogte van deze vrijstelling verschilt aanzienlijk: ruim € 600.000 voor een echtgenoot en slechts € 2111 voor een erfgenaam die geen naaste familie is. Boven dit bedrag moet een percentage erfbelasting betaald worden. Ook de hoogte van dit percentage is afhankelijk van de relatie tussen de erfgenaam en overledene. Daarnaast speelt de hoogte van het bedrag een rol. De hoogte van de erfbelasting ligt tussen de 10% en 40%.

Klachten belastingdienst en Overbelasting.com

De VVD gaat via een eigen site klachten bundelen over fouten van de belastingdienst. VVD Tweede-Kamer- lid Ineke Dezentjé Hamming zal de klachten persoonlijk aanbieden aan staatssecretaris De Jager. Deze weigerde ondanks een verzoek van de VVD zelf een meldpunt in te stellen.

Dezentjé Hamming: “De VVD wil de omvang van het probleem voor eens en voor altijd duidelijk maken aan de regering. Er zijn minstens 30.000 mensen die nog altijd wachten op teruggave van geld en dat is nog maar het topje van de ijsberg. De belastingbetaler verdient een soepel functionerende belastingdienst in plaats van deze chaos!”

Misschien heeft u ook wel eens te maken gehad met problemen bij elektronische aangifte, fouten in het vaststellen en uitkeren van toeslagen of een slechte bereikbaarheid en kwaliteit van de belastingtelefoon? Mocht u aanvullende klachten hebben met betrekking tot de belasting in combinatie tot een overledene, dan horen wij dat graag van u. Wij zullen alle klachten bundelen een aanbieden aan staatssecretaris De Jager.

Vind een uitvaartverzekering

1
Logo Nuvema
Beoordeling 8 / 10
243 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 5.600,- + € 2.000,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 5750
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,24
30 jaar - € 4,19
40 jaar - € 12,43
60 jaar - € 8,58
v.a. €6,78 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie
2
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 10 / 10
120 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 4.400,- + € 3.200,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 5250
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,24
30 jaar - € 5,19
40 jaar - € 14,43
60 jaar - € 6,58
v.a. €7,19 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie
3
Logo Ardanta uitvaartverzekering
Beoordeling 10 / 10
133 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 7.500,- + € 4.290,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 7750
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,24
30 jaar - € 5,19
40 jaar - € 14,43
60 jaar - € 6.58
v.a. €8,34 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie
4
Logo PC Uitvaart
Beoordeling 10 / 10
175 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 7.250,- + € 4.500,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,18
30 jaar - € 7,19
40 jaar - € 9,43
60 jaar - € 8.58
v.a. €8,34 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie
5
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 10 / 10
120 beoordelingen

Dienstenpakket + geldbedrag

(€ 5.750,- + € 2.990,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie

Verzekerd bedrag

€ 8750
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,24
30 jaar - € 5,19
40 jaar - € 14,43
60 jaar - € 6,58
v.a. €9,18 p/m
prijs per leeftijd
Bereken premie

COVID-19 en de uitvaartverzekering

Sinds de uitbraak van COVID-19 is het aantal sterfgevallen in Nederland gestegen. De maatregelen die gelden om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ook bij uitvaarten behoorlijk ingrijpend. Deze maatregelen en de toegenomen drukte hebben echter geen consequenties voor de financiële aspecten van een uitvaart. Uitvaarten worden binnen de mogelijkheden uitgevoerd zoals […]

Tevredenheid over uitvaartverzekeraars

Grotere tevredenheid over uitvaartverzekeraars

Ieder jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats naar uitvaartverzekeraars. Onlangs hebben er zevenhonderd intermediairs meegedaan aan dit onderzoek. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de tevredenheid over uitvaartverzekeraars is toegenomen. Het lijkt een jaarlijkse trend te zijn dat ieder jaar de tevredenheid groeit. Overigens is uit het Ipsos Totaal Onderzoek Financiële Diensten Tracker […]

Meer nieuws