Wat gebeurt er met lopende leningen bij overlijden?

Wanneer iemand overlijdt, worden zowel bezittingen als schulden van de overledene overgedragen op de erfgenamen. Leningen kunnen gezien worden als schulden, daar een geleend bedrag op de lange termijn volledig terugbetaald moet worden. Het verschilt per type lening wat er precies gebeurt bij een overlijden. Soms kan een lening worden kwijtgescholden, maar vaak moet de lening door de nabestaanden worden betaald.

Erfenis accepteren, beneficiair accepteren of verwerpen

Erfgenamen kunnen ervoor kiezen een erfenis zuiver te accepteren, beneficiair te accepteren, of te verwerpen. Bij zuivere acceptatie wordt de volledige erfenis geaccepteerd, waaronder ook eventuele schulden en leningen. Bij zuivere acceptatie is het verstandig om vooraf uit te zoeken of de overledene (hoge) schulden had. Zijn er schulden aanwezig, dan kunnen de nabestaanden ervoor kiezen de erfenis beneficiair te accepteren. Bij beneficiaire acceptatie wordt de erfenis alleen geaccepteerd wanneer er na aftrek van schulden en leningen een positief vermogen overblijft.

Had de overledene hoge schulden of grote leningen die afbetaald moeten worden, dan kunnen de nabestaanden er ook voor kiezen de erfenis te verwerpen. Bij verwerping maken de nabestaanden geen enkele aanspraak meer op het nalatenschap van de overledene, maar zijn zij ook niet verantwoordelijk voor schulden en leningen.

Kwijtschelden lening

In enkele gevallen wordt een lening kwijtgescholden bij het overlijden van de afnemer. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Een studieschuld bij DUO wordt altijd kwijtgescholden bij overlijden. Ook bij sommige andere leningen is kwijtschelding soms mogelijk. In bepaalde gevallen wordt een hypotheek afgesloten onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bij overlijden kwijtgescholden. Lees op de pagina kwijtschelden restschuld meer over dit onderwerp.

Afbetaling andere leningen

De meeste andere soorten leningen, zoals creditcards en roodstand, moeten worden afbetaald door de nabestaanden, mits de erfenis zuiver aanvaard is. In veel gevallen geschiedt deze afbetaling volgens de betalingsregeling die al met de overledene was afgesproken. Wel bestaan er uitzonderingen, zoals bepaalde vormen van huurkoop. Soms zit bij het huurkoopcontract een overlijdensrisicoverzekering inbegrepen. Het restbedrag wordt met deze verzekering in één keer betaald, vergelijkbaar met kwijtschelding. Bekijk een overzicht van alle leningen en de gevolgen van een overlijden op de pagina soorten leningen.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

82% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 22 beoordeling(en).