Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Yarden ziet klantwaardering toenemen

Gepubliceerd op 14 juni 2017 in Nieuws.

Yarden heeft als verzekeraar die uitvaartverzekeringen aanbiedt de klantwaardering zien toenemen. Bovendien is er sprake van een jaar met financiële resultaten die als goed bevonden worden. Het resultaat komt aan de leden ten goede.

Er is het afgelopen jaar dan ook een ledenvoordeel uitgekeerd van 8 miljoen euro. Het nettoresultaat kwam daarbij voor Yarden uit op 1,4 miljoen euro. Alle verzekerden die lid zijn van Vereniging Yarden profiteren van het ledenvoordeel indien de uitvaart door Yarden Uitvaartzorg wordt geregeld. Er wordt dan een extra besteedbaar bedrag aan nabestaanden toekend. Dat bedrag is minimaal 10 procent van het verzekerde bedrag. Dat bedrag kan aan de uitvaart van de verzekerde worden besteed.

 

Toename klantwaardering

De Gouden Oor Erkenning is sinds 2013 in het bezit van Yarden. Deze erkenning in de vorm van een certificering is afkomstig van het onafhankelijke instituut Stichting Gouden Oor. Het gaat hier om een erkenning van de klantgerichtheid. In het afgelopen jaar is de klantwaardering weer toegenomen. In 2015 was er sprake van een 9 als het gaat om de klanttevredenheid en in 2016 is dat cijfer gestegen naar 9,2. Als het gaat om de waardering die gegeven wordt voor de uitvaartfaciliteiten is er sprake van een 9,1. Er is dan ook sprake van een hoogwaardige en gespecialiseerde service. Deze kan alleen zo uitgevoerd worden als er sprake is van een grote passie die de medewerkers en vrijwilligers in zich dragen om invulling te geven aan de missie. De missie is om iedereen een goed afscheid te kunnen geven.

Goed afscheid voor iedereen

Yarden ziet graag dat iedereen een goed afscheid kan krijgen. Het ledenvoordeel biedt nabestaanden een extra financiële steun om een goed afscheid te realiseren. De uitvaart van een dierbare kan daarmee worden ingevuld aan de hand van de uitvaartwensen. Er wordt door de uitvaartverzekeraar veel waarde gehecht aan de missie. In het afgelopen jaar is de dienstverlening nog verder ontwikkeld en dat is terug te zien in het cijfer van de klantwaardering die gegeven wordt.

 

Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering

In 2016 is er een introductie geweest van Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering. Er wordt met deze polis een optie geboden aan terminaal zieken om alvast een deel van het uitvaartverzekering te laten uitbetalen voordat het overlijden heeft plaatsgevonden. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om langer thuis te blijven wonen doordat er aanvullende zorg kan worden ingekocht. Er wordt hiermee tegemoetgekomen aan maatschappelijke ontwikkelingen. De overheid treedt namelijk steeds verder terug en bij consumenten bestaat er een steeds grotere behoefte aan flexibiliteit als het gaat om verzekeringsproducten. De Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering is een flexibele polis en kent een lage maandpremie. De premie start vanaf 1,99 euro. Een voordeel is bijvoorbeeld dat de verzekerde zelf bepaalt hoe het verzekerd bedrag uitgekeerd wordt. Kinderen tot 21 jaar kunnen gratis meeverzekerd worden. De polis kan worden aangepast aan de situatie en aan de wensen van de verzekerde. Daarbij kan er uit meerdere opties worden gekozen. Het is ook mogelijk om tussentijds het verzekerd bedrag te verhogen of te verlagen.

Terug naar overzicht