Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Yarden rekent te veel voor uitvaartverzekeringen

Gepubliceerd op 23 september 2017 in Blog.

Nabestaanden betalen duizenden euro’s teveel aan uitvaartverzekeraar Yarden voor de uitvaart van een geliefde. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Volkskrant. Hoewel de rechter al in 2014 een uitspraak heeft gedaan over deze kwestie dat deze extra kosten onterecht zijn, blijkt in de praktijk dat nabestaanden zeer lastig onder de aanvullende nota van Yarden uitkomen. Sommige nabestaanden betalen een aanvullende nota van enkele duizenden euro’s.

Vergoeding valt hoger uit dan verzekerd

Gedupeerd zijn enkele honderdduizenden mensen die voor 2007 een verzekering bij Yarden of haar voorganger AVVL hebben afgesloten. AVVL werd in 2001 overgenomen door Yarden. Desbetreffende uitvaartpolis vergoedt alleen diensten die expliciet in de polis beschreven staan. Dit zijn bijvoorbeeld een kist, maar ook rouwkaarten en een volgauto. In principe maakt het niet uit hoe hoog deze kosten zijn, deze worden volledig vergoed. Dit betekent in de praktijk dat Yarden als uitvaartverzekeraar vaak meer vergoedt dan noodzakelijk.

Onterechte doorrekening kosten

Yarden wilde het liefst zo snel mogelijk van dit risico af en informeerde daarom in 2007 dat een nieuwe uitvaartpolis voor een dienstenpakket maximaal 3.733 euro vergoedt. Nabestaanden moesten dan wel de uitvaart laten verzorgen door een Yarden uitvaartondernemer. Kozen nabestaanden ervoor om de uitvaart toch door iemand anders te laten verzorgen, dan werd er vergoed tot een bedrag van maximaal 2304,78 euro.

Volgens financieel directeur Klaas de Boer van Yarden zijn de uitvaartkosten explosief gestegen, maar is de verzekeringspremie is wel gelijk gebleven. Hierdoor werden de kosten doorberekend aan nieuwe verzekerden en dit was volgens Yarden niet terecht. Inmiddels is dit risico volledig omgedraaid en het zijn juist de ‘oude’ verzekerden, oftewel de nabestaanden, die opdraaien voor dit risico. Ze worden vaak achteraf geconfronteerd met een aanvullende nota vanuit Yarden.

Uitspraak Kifid

In 2007 deed Kifid als geschillencommissie al uitspraak dat dit geen correcte werkwijze was en adviseerde Yarden om in te grijpen. Polishouders hoefden uiteindelijk geen extra premie te betalen, iets dat Yarden met tegenzin deed. Yarden wist echter al tijdens de overname dat het een financieel risico liep en mag daarom desbetreffende kosten niet in rekening brengen bij de nabestaanden van polishouders.

Financieel directeur Klaas de Boer zegt dat het slechts gaat om enkele situaties, maar uit onderzoek van de Volkskrant blijkt het tegendeel. Daarnaast geeft Yarden aan dat nabestaanden altijd vooraf worden geïnformeerd over eventuele extra kosten bij de uitvaart van een polishouder.

Terug naar overzicht