Verzekeringsmaatschappijen en verzekeringen na overlijden

Iedere persoon in Nederland is verzekerd op verschillende gebieden bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Enkele verzekeringen zijn verplicht vanuit de overheid, maar de meeste mensen hebben ook verzekeringen afgesloten die niet verplicht zijn, waaronder uitvaartverzekeringen. Bij een overlijden moet de verzekeraar hier soms van op de hoogte gesteld worden. In sommige gevallen moet de verzekeringsmaatschappij overgaan tot uitkering, andere verzekeringen moeten simpelweg worden stopgezet.

Stopzetten verzekering overlijden

Eén van de wettelijke verplichte verzekeringen is de zorgverzekering. De zorgverzekering bestaat uit een basispakket, eventueel met een aanvullende verzekering. De zorgverzekering wordt normaal gesproken automatisch stopgezet bij het overlijden. Wanneer iemand overlijdt, wordt dit aangegeven bij de gemeente en burgerlijke stand. Vanuit hier wordt het overlijden automatisch doorgegeven aan de zorgverzekeraar, die de zorgverzekering vervolgens stopzet.

Een aansprakelijkheidsverzekering moet wel op aangeven van de nabestaanden worden stopgezet. In de meeste gevallen betekent dit dat de nabestaanden een kopie van de akte van overlijden moeten versturen naar de verzekeringsmaatschappij. Voor de verzekeraar is dit een bewijs dat de verzekerde overleden is. Bij een autoverzekering ligt dit anders. De autoverzekering is gekoppeld aan het voertuig en niet aan de eigenaar van de auto. Bij een overlijden moet de auto verkocht worden aan een derde of overgeschreven worden op naam van een nabestaande. De verzekering kan soms worden overgenomen of opnieuw worden afgesloten.

Uitkering verzekeringen ontvangen na overlijden

Sommige verzekeringen worden pas uitgekeerd wanneer de verzekerde is overleden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een uitvaartverzekering, overlijdensrisicoverzekering en andere vormen van een levensverzekering. Om een uitkering te claimen bij een verzekeringsmaatschappij is in de meeste gevallen in elk geval de akte van overlijden benodigd. Gaat het om hoge bedragen, wat vaak het geval is bij een overlijdensrisicoverzekering, dan is er vaak ook een verklaring van erfrecht vereist. Dit is een verklaring die als bewijs dient voor de erfgenamen dat zij recht hebben op de uitkering.

Onduidelijkheid over aanwezigheid verzekeringen

Soms is het niet geheel duidelijk of de overledene verzekeringen had afgesloten en zo ja, bij welke verzekeringsmaatschappijen. Het Verbond van Verzekeraars kan hierbij helpen. Bij hen kan een aanvraag ingediend worden om uit te zoeken waar de overledene verzekerd is. Zo is voor de nabestaanden snel duidelijk welke verzekeringen nog stopgezet moet worden en bij welke verzekeringsmaatschappijen een uitkering geclaimd kan worden.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

83% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 6 beoordeling(en).