Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Verzekeringsmaatschappijen en verzekeringen na overlijden

De verklaring van erfrecht is een notariële verklaring waarin informatie wordt gegeven over de overledene, zijn of haar nalatenschap en erfgenamen. De verklaring van erfrecht is nodig om bijvoorbeeld een bankrekening van de overledene te deblokkeren of een uitkering uit een levensverzekering te ontvangen. De verklaring van erfrecht wordt op verzoek van de erfgenamen opgesteld door een notaris. Een verklaring van erfrecht is niet wettelijk noodzakelijk bij een overlijden, maar wordt door veel instanties wel verlangd.

Vind een uitvaartverzekering

Iedere persoon in Nederland is verzekerd op verschillende gebieden bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Enkele verzekeringen zijn verplicht vanuit de overheid, maar de meeste mensen hebben ook verzekeringen afgesloten die niet verplicht zijn, waaronder uitvaartverzekeringen. Bij een overlijden moet de verzekeraar hier soms van op de hoogte gesteld worden. In sommige gevallen moet de verzekeringsmaatschappij overgaan tot uitkering, andere verzekeringen moeten simpelweg worden stopgezet.

Stopzetten verzekering overlijden

Eén van de wettelijke verplichte verzekeringen is de zorgverzekering. De zorgverzekering bestaat uit een basispakket, eventueel met een aanvullende verzekering. De zorgverzekering wordt normaal gesproken automatisch stopgezet bij het overlijden. Wanneer iemand overlijdt, wordt dit aangegeven bij de gemeente en burgerlijke stand. Vanuit hier wordt het overlijden automatisch doorgegeven aan de zorgverzekeraar, die de zorgverzekering vervolgens stopzet.

Een aansprakelijkheidsverzekering moet wel op aangeven van de nabestaanden worden stopgezet. In de meeste gevallen betekent dit dat de nabestaanden een kopie van de akte van overlijden moeten versturen naar de verzekeringsmaatschappij. Voor de verzekeraar is dit een bewijs dat de verzekerde overleden is. Bij een autoverzekering ligt dit anders. De autoverzekering is gekoppeld aan het voertuig en niet aan de eigenaar van de auto. Bij een overlijden moet de auto verkocht worden aan een derde of overgeschreven worden op naam van een nabestaande. De verzekering kan soms worden overgenomen of opnieuw worden afgesloten.

Uitkering verzekeringen ontvangen na overlijden

Sommige verzekeringen worden pas uitgekeerd wanneer de verzekerde is overleden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een uitvaartverzekering, overlijdensrisicoverzekering en andere vormen van een levensverzekering. Om een uitkering te claimen bij een verzekeringsmaatschappij is in de meeste gevallen in elk geval de akte van overlijden benodigd. Gaat het om hoge bedragen, wat vaak het geval is bij een overlijdensrisicoverzekering, dan is er vaak ook een verklaring van erfrecht vereist. Dit is een verklaring die als bewijs dient voor de erfgenamen dat zij recht hebben op de uitkering.

Onduidelijkheid over aanwezigheid verzekeringen

Soms is het niet geheel duidelijk of de overledene verzekeringen had afgesloten en zo ja, bij welke verzekeringsmaatschappijen. Het Verbond van Verzekeraars kan hierbij helpen. Bij hen kan een aanvraag ingediend worden om uit te zoeken waar de overledene verzekerd is. Zo is voor de nabestaanden snel duidelijk welke verzekeringen nog stopgezet moet worden en bij welke verzekeringsmaatschappijen een uitkering geclaimd kan worden.

Vind een uitvaartverzekering

1
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.750,- + € 2.250,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie
 • Altijd aan te passen aan uw wensen
 • Natura en geldverzekering!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,13
30 jaar - € 9,41
40 jaar - € 12,54
60 jaar - € 26,50
v.a. €9,41 p/m* Bereken premie
2
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 9.4 / 10
427 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.800,- + € 2.200,-)
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Verzekering is écht flexibel. Je zit niet vast aan pakketten of diensten.
 • Altijd één vast aanspreekpunt!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 6,74
30 jaar - € 9,31
40 jaar - € 13,10
60 jaar - € 27,61
v.a. €9,31 p/m* Bereken premie
3
Logo Ardanta uitvaartverzekering
Beoordeling 8 / 10
188 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Kind tot 21 jaar meeverzekerd
 • Vrije keuze van uitvaartverzorger
 • Aanpassen is altijd mogelijk

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 10,16
30 jaar - € 13,48
40 jaar - € 17,79
60 jaar - € 37,15
v.a. €13,84 p/m* Bereken premie
4
Logo PC Uitvaart
Beoordeling 9 / 10
175 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Onderdeel van Ardanta
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Geldverzekering

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar -
30 jaar -
40 jaar -
60 jaar -
v.a. €14,08 p/m* Niet beschikbaar
* De vanaf premies zijn berekend met geboortedatum: 1 jan 1990

Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de desbetreffende verzekeraar.
De precieze inhoud van de pakketten kan verschillen per verzekeraar.

Laatst gecontroleerd: 20 januari 2022
Beoordelingen bron: uitvaartverzekering.nl
Premies per leeftijd van niet beschikbare verzekeraars zijn op te vragen bij de desbtreffende verzekeraar.
Onze werkwijze

Premies bepaalde uitvaartverzekeringen stijgen fors

Er zijn uitvaartverzekeringen waarvan de premie sinds kort fors zijn gestegen. Een voorbeeld daarvan betreft bepaalde uitvaartverzekeringen van Ardanta. Dit heeft te maken met een hoge stijging van de kosten. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de situatie in oktober vorig jaar laten een kostenstijging zien van gemiddeld 14,3%. […]

Logo Ardanta uitvaartverzekering

Geen indexering uitvaartverzekering uit 1936

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van Kifid heeft onlangs een uitspraak gedaan betreffende een uitvaartverzekering uit 1936. Het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering uit 1936 bedroeg 100 gulden. Dit is door de verzekeraar uitgekeerd met een bedrag van € 45. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat de verzekeraar niet meer hoeft uit te betalen dan het verzekerd […]

Meer nieuws