Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Uitvaartverzekering voor resomeren

Gepubliceerd op 7 november 2018 in Nieuws.

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is er de keuze om de kosten voor een uitvaart in de vorm van een crematie of begrafenis te verzekeren. De kosten van een crematie liggen daarbij lager dan de kosten van een begrafenis, want in het laatste geval dient er ook rekening gehouden te worden met extra kosten die overigens per gemeente ook weer kunnen variëren.

In de toekomst is het wellicht ook mogelijk om een uitvaartverzekering voor resomeren af te sluiten. In de Tweede Kamer is er namelijk een meerderheid voor de optie om het resomeren te legaliseren. Resomeren houdt in dat het lichaam van een overleden opgelost wordt in zogenoemd heet water. Er is echter nog sprake van regelgeving in de vorm van de Wet op de lijkbezorging. Hierin staat vermeld dat het alleen is toegestaan om een lichaam te begraven, verbranden of aan te bieden aan de wetenschap.

Geen milieubezwaren tegen oplossen lichaam bij uitvaart

Het was voor de Tweede Kamer belangrijk om de gevolgen van resomeren voor het milieu te weten te komen. Yarden heeft als uitvaartverzekeraar daartoe TNO de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de milieuveiligheid van resomeren en naar de Arboveiligheid. Uit het onderzoeksrapport is gebleken dat er geen belemmeringen zijn als het gaat om de milieuveiligheid en Arboveiligheid naar aanleiding van de nieuwe vorm van lijkbezorging.

Er kan aan alle eisen die er aan de milieuveiligheid worden gesteld worden voldaan. Het is zelfs zo dat TNO al eerder een onderzoek heeft gedaan waaruit naar voren is gekomen dat de belasting voor het milieu bij resomeren gunstig is in verhouding tot het cremeren of begraven van overleden personen. Het rapport is belangrijk om het resomeren wettelijk toe te kunnen staan en nu de Tweede Kamer ermee heeft ingezet, ligt de weg voor deze nieuwe vorm van lijkbezorging open.

Bio-cremeren

Het resomeren wordt ook wel bio-cremeren genoemd en is een uitvoering van lijkbezorging, waarbij het lichaam volledig oplost in water. Het lichaam wordt met de toepassing van een alkalische vloeistof afgebroken onder verhoogde druk en temperatuur. Als het proces is voltooid, is er sprake van een steriele vloeistof die wel wat weg heeft van water en blijft er volledig wit en schoon poeder over. Een ander kenmerk van resomeren is dat de uitvoering compleet op elektrische wijze kan plaatsvinden. Er is in dat opzicht bijvoorbeeld geen sprake van brandgevaar, zoals het geval is bij het cremeren van het lichaam van een overledene. Verder is er geen sprake van een hogere kans op besmetting bij het resomeren binnen de grenzen van de Arboveiligheid. Er is bovendien geen sprake van een fysieke belasting voor degene die bij de uitvaart betrokken zijn. In het rapport is er dan ook geen enkele aanleiding om een reden te benoemen waarom het niet mogelijk zo zijn om deze vorm van lijkbezorging in Nederland toe te passen. Overigens is ook nog gebleken aan de hand van een aanvullend onderzoek dat het restwater dat na het proces overblijft helemaal steriel is en geen enkel spoor bevat van DNA van de persoon.

Terug naar overzicht