Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Onderzoek Nuvema wijst uit dat crowdfunding uitvaart niet populair is

Gepubliceerd op 2 maart 2017 in Nieuws.

Uitvaartverzekeraar Nuvema heeft opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar online crowdfunding voor een uitvaart. Uit het onderzoek dat onder duizend personen is gehouden, blijkt dat maar liefst 70 procent van de respondenten heeft laten weten dat er in de vorm van crowdfunding nooit online een bijdrage zal worden geleverd aan een crematie of begrafenis.

De uitkomst wordt al anders als het gaat om het leveren van een financiële bijdrage in het geval een uitvaart van een familielid of een vriend betreft. De respondenten hebben in meerderheid laten weten dat het online inzamelen van geld voor het verzorgen van de eigen uitvaart geen optie is. Dat geldt eveneens voor een crematie of begrafenis van een dierbare.

 

Online geld inzamelen voor uitvaart

Als een uitvaartverzekering ontbreekt, komen de kosten voor een begrafenis of crematie voor de rekening van de nabestaanden. Het kan uiteraard voorkomen dat nabestaanden geen geld hebben om een uitvaar te realiseren. In dat geval kan crowdfunding uiteraard uitkomst bieden, maar gelet op de reacties van de deelnemers aan het onderzoek hoeft er niet veel van verwacht te worden. De kans van slagen wordt groter als er veel aandacht aan wordt besteed door de media. Social media bieden overigens de kans om de actie voor het online geld inzamelen en dat kan wel een basis voor succes worden. 10 procent van de jongeren heeft wel eens een dergelijk verzoek onder ogen gekregen.

Het bereik kan wel groot zijn, maar uiteindelijk blijkt dat maar 20 procent daadwerkelijk besluit om geld te doneren voor een begrafenis of een crematie. 85 procent van de jongeren is van plan om geld te geven als het gaat om het nemen van het afscheid van een familielid. In totaal houdt 40 procent de hand liever op de knip in plaats van een bijdrage te leveren.

 

Lenen voor de uitvaart

In plaats van het online inzamelen van geld kan er ook geld worden geleend voor de uitvaart. Crowdfunding wordt bij het betalen van een uitvaart niet echt als een eerste optie gezien. Er wordt eerder gekeken of bekenden in de omgeving financiële steun kunnen verlenen. 14 procent is daartoe bereid, maar de helft daarvan leent liever het geld en een ander deel treedt in contact met de gemeente. Het aantal gemeentelijke uitvaarten is in 2015 bijvoorbeeld met 15 procent toegenomen ten opzicht van vijf jaar daarvoor.

 

 Uitvaartverzekering afsluiten

Alle financiële ellende voor het regelen van een uitvaart kan uiteraard voorkomen worden door een uitvaartverzekering af te sluiten. Dat voorkomt in elk geval dat nabestaanden voor een uitvaart geld moeten lenen of crowdfunding moeten starten. Indien er geen spaargeld achter de hand is waarmee de eigen uitvaart kan worden bekostig, verdient het uiteraard de voorkeur een uitvaartverzekering af te sluiten. Bij Nuvema is het mogelijk om voor een lage premie per maand een uitvaartpolis af te sluiten. De helft van de respondenten heeft laten weten al over een uitvaartverzekering te beschikken. Dat betekent dat de andere helft geen polis heeft om de uitvaart mee te bekostigen.

Terug naar overzicht