Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Betalingsachterstand

Een betalingsachterstand gaat in de meeste gevallen over op de nabestaanden bij een overlijden. De betalingsachterstand is een onderdeel van de erfenis en wordt dus geërfd door de erfgenamen. Wel zijn er verschillende situaties waarin de betalingsachterstand komt te vervallen of niet voor rekeningen van de nabestaanden komt. Ook kan er vaak een betalingsregeling worden besproken met de kredietverstrekker.

Vind een uitvaartverzekering

Betalingsachterstand lening overledene

Bij een overlijden wordt het volledige nalatenschap overgedragen op nabestaanden, waaronder eventuele schulden. Meestal is vrij gemakkelijk te achterhalen of een overledene een betalingsachterstand of schulden had. Is dit niet te vinden in papieren van de overledene, dan kan dit meestal worden nagevraagd bij de kredietverstrekker. Het kan nodig zijn om een kopie van de akte van overlijden te overhandigen voordat een kredietverstrekker uitspraken doet over een betalingsachterstand.

Betalingsachterstand kwijtschelden of niet accepteren

In sommige gevallen wordt een betalingsachterstand kwijtgescholden wanneer de persoon overlijdt. In dergelijke gevallen staat dit in de algemene voorwaarden vermeldt. Meestal heeft de overledene destijds bewust gekozen voor kwijtschelding bij overlijden en hiervoor maandelijks een iets hogere premie betaald dan normaal het geval zou zijn. Is kwijtschelding niet mogelijk, dan kunnen de nabestaanden ervoor kiezen de erfenis te verwerpen of beneficiair te accepteren. De erfenis verwerpen wil zeggen dat de erfenis in zijn geheel niet wordt geaccepteerd. In principe is dit alleen aantrekkelijk wanneer de overledene zeer grote betalingsachterstanden had. De nabestaanden hebben bij verwerping namelijk geen enkele aanspraak op het nalatenschap, ook niet op bijvoorbeeld dierbare familiebezittingen.

Bij beneficiaire acceptatie wordt de erfenis alleen geaccepteerd wanneer er geen schulden of betalingsachterstanden zijn. Zijn deze er wel, dan worden deze in eerste instantie betaald uit de erfenis, totdat alle schulden en betalingsachterstanden voldaan zijn. Wat overblijft komt toe aan de nabestaanden. Bij onzekerheid over de aanwezigheid van eventuele betalingsachterstanden, is beneficiaire acceptatie de veiligste keuze.

Betalingsachterstand voldoen

In sommige gevallen is het geen optie om de erfenis te verwerpen of beneficiair te accepteren. Ook kan het zijn dat de betalingsachterstand volledig op naam van een nabestaande komt wanneer de partner is overleden. In de meeste gevallen is het mogelijk om met de kredietverstrekker/schuldeiser een betalingsregeling op te stellen. Zo kan er bijvoorbeeld een lagere rente en/of een lager maandelijks bedrag worden vastgesteld. Beide partijen hebben hier baat bij: de kredietverstrekker krijgt zijn geld, de nabestaande komt niet in ernstige financiële problemen terecht.

Ook wanneer er een hypotheek was afgesloten op beide inkomens, is een dergelijke betalingsregeling vaak te bespreken bij het overlijden van de partner. Zo is het voor de nabestaande mogelijk om voorlopig in de woning te blijven wonen. Zeker wanneer verkoop van de woning zou leiden tot een restschuld van de hypotheek, bijvoorbeeld door een slechte huizenmarkt, is dit een goede optie.

Vind een uitvaartverzekering

1
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.000,- + € 3.000,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie
 • Altijd aan te passen aan uw wensen
 • Natura en geldverzekering!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,13
30 jaar - € 9,41
40 jaar - € 12,54
60 jaar - € 26,50
v.a. €9,41 p/m* Bereken premie
2
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 9.4 / 10
427 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.800,- + € 2.200,-)
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Verzekering is écht flexibel. Je zit niet vast aan pakketten of diensten.
 • Altijd één vast aanspreekpunt!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 6,74
30 jaar - € 9,31
40 jaar - € 13,10
60 jaar - € 27,61
v.a. €9,31 p/m* Bereken premie
3
Logo Ardanta uitvaartverzekering
Beoordeling 8 / 10
188 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Kind tot 21 jaar meeverzekerd
 • Vrije keuze van uitvaartverzorger
 • Aanpassen is altijd mogelijk

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 10,16
30 jaar - € 13,48
40 jaar - € 17,79
60 jaar - € 37,15
v.a. €13,84 p/m* Bereken premie
4
Logo PC Uitvaart
Beoordeling 9 / 10
175 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Onderdeel van Ardanta
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Geldverzekering

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar -
30 jaar -
40 jaar -
60 jaar -
v.a. €14,08 p/m* Niet beschikbaar
* De vanaf premies zijn berekend met geboortedatum: 1 jan 1990

Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de desbetreffende verzekeraar.
De precieze inhoud van de pakketten kan verschillen per verzekeraar.

Laatst gecontroleerd: 20 januari 2022
Beoordelingen bron: uitvaartverzekering.nl
Premies per leeftijd van niet beschikbare verzekeraars zijn op te vragen bij de desbtreffende verzekeraar.
Onze werkwijze

COVID-19 en de uitvaartverzekering

Sinds de uitbraak van COVID-19 is het aantal sterfgevallen in Nederland gestegen. De maatregelen die gelden om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ook bij uitvaarten behoorlijk ingrijpend. Deze maatregelen en de toegenomen drukte hebben echter geen consequenties voor de financiële aspecten van een uitvaart. Uitvaarten worden binnen de mogelijkheden uitgevoerd zoals […]

Tevredenheid over uitvaartverzekeraars

Grotere tevredenheid over uitvaartverzekeraars

Ieder jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats naar uitvaartverzekeraars. Onlangs hebben er zevenhonderd intermediairs meegedaan aan dit onderzoek. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de tevredenheid over uitvaartverzekeraars is toegenomen. Het lijkt een jaarlijkse trend te zijn dat ieder jaar de tevredenheid groeit. Overigens is uit het Ipsos Totaal Onderzoek Financiële Diensten Tracker […]

Meer nieuws