Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Zorg voor nabestaanden bepaalt keuze

Gepubliceerd op 7 maart 2017 in Nieuws.

De meeste mensen vinden het belangrijk dat nabestaanden niet geconfronteerd worden met de kosten van een uitvaart bij overlijden. Monuta heeft een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat 34 procent van de respondenten geen idee heeft wat de kosten zijn van een uitvaart.

85 procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt het van groot belang dat nabestaanden niet geconfronteerd worden met de kosten van een crematie of begraafplaats. Twee derde van de respondenten heeft daar een goede oplossing voor, namelijk het afsluiten van een uitvaartverzekering. Een uitvaartpolis biedt nabestaanden de zekerheid dat deze niet voor de kosten van de uitvaart hoeven op te draaien.

 

Onderschatting van uitvaartkosten

75 procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft laten weten dat er maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat nabestaanden de uitvaartkosten moeten betalen. Het afsluiten van een uitvaartverzekering is hierbij niet de enige oplossing. Er zijn ook mensen die voor de kosten van een uitvaart geld opzij gezet hebben. Hieruit kan echter wel de conclusie getrokken worden dat een kwart niets heeft geregeld of er niet over heeft nagedacht. Een derde van de respondenten heeft bovendien geen idee van de uitvaartkosten. Gemiddeld worden de kosten geschat op 7.000 euro.

Er zijn echter veel verschillende factoren die invloed hebben op de hoogte van de kosten. Ook de keuze voor een crematie of begrafenis is van invloed op de prijs. De kosten voor een crematie liggen momenteel tussen 6.500 euro en 9.000 euro. Een begrafenis is aanzienlijk duurder met prijzen die tussen 8.500 euro en 11.000 euro zijn gelegen. 27 procent van de mensen die ondervraagd zijn, denken dat een uitvaart tussen 5.000 euro en 7.000 euro kost. 22 procent is in de veronderstelling dat een uitvaart zelfs minder kost dan 5.000 euro. Hieruit blijkt wel dat bij een groot deel de werkelijke uitvaartkosten niet bekend zijn.

 

Belang van uitvaartverzekering

68 procent is van mening dat een uitvaartverzekering als een noodzakelijke verzekering kan worden beschouwd. Als de uitvaartpolis met andere verzekeringen wordt vergeleken als noodzakelijke verzekering, bereikt deze verzekering de vierde plaats. De aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en reisverzekering komen wat dat betreft voor de uitvaartverzekering. Een deel van de mensen weet niet wat voor type uitvaartverzekering zij hebben afgesloten. De waarde van de polis is ook bij velen niet bekend. Net meer dan 20 procent weet exact wat de waarde is, maar de meerderheid dus niet. Ongeveer 60 procent van de respondenten denkt dat de waarde van de uitvaartverzekering meer dan voldoende is om kostendekkend te zijn. 20 procent weet dat niet en één op de zes personen denkt dat de dekking niet voldoende is. Als er uit wordt gegaan van een gemiddelde prijs van 8.500 euro dan heeft de helft van de verzekerden een polis die niet alle kosten kan dekken. Het is voor verzekerden verstandig om na te gaan of het bedrag de kosten dekt. Voor degene die nog geen verzekering hebben, is het verstandig om na te denken over het bekostigen van de eigen uitvaart.

Terug naar overzicht