Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Zieke Emma mag geld van inzamelingsactie niet gebruiken

Gepubliceerd op 22 maart 2017 in Blog.

De ernstige zieke Emma Post uit Utrecht mag het geld dat via een crowdfundingsactie was opgehaald voor haar begrafenis niet gebruiken voor een medische behandeling. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Het ingezamelde geld is niet van Emma maar van stichting ‘The Last Post’ die het geld beheert, zo oordeelde de rechtbank op maandag 20 maart.

Emma Post spande een kort geding aan tegen de stichting die ruim 55.000 euro heeft opgehaald om haar een mooie uitvaart te bezorgen. Emma komt niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering. De 30-jarige Post, die lijdt aan leverkanker, wil dit bedrag ook gebruiken voor een medische behandeling in België. Stichting ‘The Last Post’ heeft hier bezwaar tegen. Met als gevolg een conflict dat door de rechtbank in het voordeel van de stichting is beslist.

Emma kreeg in 2015 te horen dat zij was uitbehandeld en nog maar een paar maanden te leven had. Zij had geen geld om haar eigen uitvaart te betalen. De Utrechtse klopte tevergeefs aan bij uitvaartverzekeraars. Zij was daarom aangewezen op de gemeente, die een sobere plechtigheid regelt wanneer de financiële middelen ontbreken. Emma’s wens was echter een uitvaart in de kerk en een mooi graf. Met dat doel werd een stichting opgericht ‘The Last Post’ die door middel van crowdfunding geld inzamelde. Oorspronkelijk doel was 6000 euro. Dat bedrag werd ruimschoots gehaald. In totaal is er 55.564,69 euro opgehaald.

Ondanks de eerder gestelde diagnose is Emma nog altijd in leven. Zij wil daarom het geld ook graag gebruiken voor een speciale medische behandeling in België. De stichting weigert echter hier aan bij te dragen. Volgens de advocaat van de stichting zou dit misleiding betekenen van de mensen die al geld hadden gedoneerd voor een uitvaart. Stichting ‘The Last Post’ wil naast Emma ook andere terminaal zieke jongeren helpen en stelt zich “het mogelijk maken van een waardige uitvaart voor jongeren”, ten doel zo is te lezen op de nog ‘under construction’ zijnde website emmavecht.nl.

De advocaat van Emma wijst erop dat de inzamelingsactie al was begonnen voor dat dit formeel bij de notaris was geregeld. De statuten van de stichting zouden zonder haar medeweten zijn aangepast. De rechtbank is het met deze redenering niet eens. Wel noemt zij het “betreurenswaardig” dat de zieke Emma voor kosten staat die de zorgverzekering niet dekt. Dit houdt echter niet in dat de stichting voor de kosten van geneeskundige hulp moet opdraaien. “Van schenkingen rechtstreeks aan eiseres, waarbij deze gelden vervolgens vrijelijk door haar zouden kunnen worden besteed, is naar voorshands oordeel geen sprake geweest”, luidt het in het vonnis.

Omdat Emma door de rechter in het ongelijk is gesteld, is zij feitelijk veroordeeld tot het betalen van de 2740 euro aan proceskosten die de The Last Post heeft gemaakt. De stichting heeft echter laten weten dat dit niet hoeft. Post blijft van mening dat zij het ingezamelde geld mag gebruiken voor een medische behandeling. Zij weet nog niet of ze tegen de uitspraak in hoger beroep gaat.

Terug naar overzicht