Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Verontrustende cijfers over bijwerkingen Ritalin

Gepubliceerd op 17 mei 2017 in Blog.

Uit onderzoek blijkt dat Ritalin en aanverwante medicatie veel bijwerkingen veroorzaakt bij volwassenen. Het is een medicijn dat veel wordt gebruikt bij ADHD. Hoewel het aantal gebruikers van Ritalin flink toeneemt, stijgt daarmee nog meer het aantal gebruikers dat ernstige bijwerkingen ervaart. Tot 18 maar mag het medicijn worden voorgeschreven aan kinderen, maar methylfenidaat bij volwassenen zorgt voor extra bijwerkingen. Het medicijn is ook officieel niet goedgekeurd om te gebruiken voor mensen boven de 18 jaar. Inmiddels zijn er een drietal situaties bekend van volwassenen die zijn overleden door het gebruik van Ritalin. Wat is er nog meer gebleken uit het onderzoek en hoe handel je als je zelf ook Ritalin slikt voor ADHD?

Wat zijn de bijwerkingen van methylfenidaat bij volwassenen?

Een methylfenidaat zoals ritalin veroorzaakt ernstige bijwerkingen bij volwassenen. Lareb heeft als bijwerkingencentrum tot en met februari zo’n 1.200 klachten binnengekregen van bijwerkingen door het gebruik van methylfenidaat. Er werd niet alleen melding gemaakt van hartfalen, maar ook psychische klachten zoals agressie, depressie en suïcidale neigingen staken de kop op. De helft van alle 1.200 klachten had betrekking op volwassenen, terwijl zij slechts dertig procent van de gebruikers vertegenwoordigen.

Drietal sterfgevallen door Ritalin

Bij Lareb zijn inmiddels ook drie sterfgevallen bekend. Het is echter niet met zekerheid te zeggen dat dit door Ritalin is veroorzaakt. De patiënten gebruikten veelal meer medicijnen dan alleen maar Ritalin. Het gebruik van methylfenidaat zorgt ook voor veel hart- en vaataandoeningen. Bovendien zijn er ook veel psychische klachten vermeld. Depressie, angst, zelfmoordneigingen, hoofdpijn en slapeloosheid zijn veel voorkomende klachten. Sommige bijwerkingen waren zeer ernstig.

Hoewel dus niet met zekerheid is vast te stellen dat de sterfgevallen zijn veroorzaakt door het gebruik van Ritalin, baart het Lareb wel grote zorgen. Het verband tussen deze drie sterfgevallen en het gebruik van het medicijn Ritalin is overigens nog niet onomstotelijk aangetoond. Hiervoor moet nog meer onderzoek worden gedaan. Dat neemt echter niet weg dat er nu al serieus wordt overwogen om het gebruik van Ritalin voor volwassenen te verbieden.

Lareb en CBG maken zich zorgen

Laren pleit daarom voor het nauwkeurig omgaan met het voorschrijven van Ritalin aan volwassen personen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakt zich eveneens grote zorgen. De geneesmiddelenautoriteit heeft al een verbod uitgesproken en geeft nu aan dat ze dit niet voor niets heeft gedaan. Het CBG is zich bewust dat er (nog) geen goed alternatief is voor volwassenen en daarom hebben artsen de ruimte gekregen om Ritalin te blijven voorschrijven aan volwassenen. Dit mag echter alleen als de voordelen opwegen tegen de nadelen. Ritalin voorschrijven is nu nog de eerste optie in de behandelrichtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Wat je moet doen als je zelf ook Ritalin slikt

Slik jij als volwassene ook Ritalin en maak jij je zorgen? Bemerk je dat de werkzame stof methylfenidaat ook bij jou de nodige klachten veroorzaakt? Je kunt natuurlijk altijd overwegen om een afspraak in te plannen met je huisarts of psychiater. Deze personen kunnen jou het beste adviseren of hulp bieden. Bovendien kan het geen kwaad om eveneens melding te maken bij Lareb. Het is belangrijk dat er een duidelijk beeld is van wat de bijwerkingen zijn onder volwassen mensen met ADHD die Ritalin slikken. Wellicht kan het helpen om hartklachten en eventuele depressies te verminderen.

Terug naar overzicht