Studieschuld en studiefinanciering

Een studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt bij een overlijden van een student kwijtgescholden. De eventuele achtergebleven schuld wordt onder geen enkele omstandigheid overgedragen aan een partner of andere nabestaanden. Dit geldt ook voor andere leningen die bij DUO zijn afgenomen. Bij het overlijden van een ouder is het mogelijk om een aanvullende beurs aan te vragen bij DUO.

Uitvaartverzekering vergelijken

Studieschuld bij overlijden

In tegenstelling tot andere leningen en schulden, wordt de studieschuld automatisch kwijtgescholden bij een overlijden. DUO is onderdeel van de overheid en hierdoor een bijzondere kredietverstrekker. Een lening van DUO (bijvoorbeeld de studiebeurs) heeft zeer gunstige voorwaarden in vergelijking met andere leningen en een zeer lange looptijd. Zelfs wanneer de studieschuld nog nauwelijks was afbetaald, hoeven nabestaanden zich geen zorgen te maken over deze kosten.

Het is niet nodig om een overlijden te melden bij DUO. Wanneer het overlijden is aangegeven bij de burgerlijke stand, wordt dit automatisch doorgegeven aan DUO. De kwijtschelding van de studieschuld gaat ook automatisch. Het overlijden moet wel gemeld worden wanneer de overledene in het buitenland woonde. Het is hierbij nodig om een (kopie van de) akte van overlijden te overhandigen.

Tegemoetkoming bij overlijden ouder en hardheidsclausule

Wanneer een ouder is overleden kunnen de kinderen een tegemoetkoming aanvragen bij DUO. De tegemoetkoming is een aanvulling op de basisbeurs en een gift. Dit betekent dat het aanvullende bedrag niet op een later moment terugbetaald hoeft te worden.

Wanneer beide ouders zijn overleden, kan er een verzoek worden ingediend om gebruik te maken van de zogenaamde hardheidsclausule. De hardheidsclausule is een artikel in de wet waarmee DUO mag afwijken van de wet. Hierdoor kunnen er speciale afspraken gemaakt worden en bijvoorbeeld een bijzondere regeling worden opgesteld. Dit kan betekenen dat er een hogere studiebeurs word uitgekeerd of een groot deel van de beurs een gift is. Er kan een beroep gedaan worden op de hardheidsclausule door een brief naar DUO te sturen. Op de envelop dient het woord ‘hardheidsclausule’ vermeld te staan. In de brief moet uiteen gezet worden waarom iemand recht zou hebben op de hardheidsclausule.

Uitvaartverzekering vergelijken

Aanvullende beurs

Een aanvullende beurs is bedoeld voor studenten met ouders met een laag inkomen. Met de aanvullende beurs worden de studenten tegemoet gekomen om alsnog (comfortabel) te kunnen studeren. Bij het overlijden van een ouder kan de aanvullende beurs ook worden aangevraagd. Dit moet gebeuren binnen zes maanden. Bij de aanvraag moet onder andere de akte van overlijden worden overhandigd.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

100% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 28 beoordeling(en).