Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Studieschuld en studiefinanciering

Helaas kan ook bij een bezoek aan het buitenland het noodlot toeslaan en een naaste overlijden. Overlijdt een naaste in het buitenland, dan moet de keuze gemaakt worden tussen een uitvaart in het land van overlijden of een uitvaart in Nederland. Nederlanders die al jaren in het buitenland wonen willen soms graag begraven worden in dat land, maar vaak wordt het lichaam gerepatrieerd voor een uitvaart in Nederland. Beschikt de overledene over een uitvaartverzekering kan de verzekeraar u bijstaan bij zaken zoals repatriëring.

Een studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt bij een overlijden van een student kwijtgescholden. De eventuele achtergebleven schuld wordt onder geen enkele omstandigheid overgedragen aan een partner of andere nabestaanden. Dit geldt ook voor andere leningen die bij DUO zijn afgenomen. Bij het overlijden van een ouder is het mogelijk om een aanvullende beurs aan te vragen bij DUO.

Vind een uitvaartverzekering

Studieschuld bij overlijden

In tegenstelling tot andere leningen en schulden, wordt de studieschuld automatisch kwijtgescholden bij een overlijden. DUO is onderdeel van de overheid en hierdoor een bijzondere kredietverstrekker. Een lening van DUO (bijvoorbeeld de studiebeurs) heeft zeer gunstige voorwaarden in vergelijking met andere leningen en een zeer lange looptijd. Zelfs wanneer de studieschuld nog nauwelijks was afbetaald, hoeven nabestaanden zich geen zorgen te maken over deze kosten.

Het is niet nodig om een overlijden te melden bij DUO. Wanneer het overlijden is aangegeven bij de burgerlijke stand, wordt dit automatisch doorgegeven aan DUO. De kwijtschelding van de studieschuld gaat ook automatisch. Het overlijden moet wel gemeld worden wanneer de overledene in het buitenland woonde. Het is hierbij nodig om een (kopie van de) akte van overlijden te overhandigen.

Tegemoetkoming bij overlijden ouder en hardheidsclausule

Wanneer een ouder is overleden kunnen de kinderen een tegemoetkoming aanvragen bij DUO. De tegemoetkoming is een aanvulling op de basisbeurs en een gift. Dit betekent dat het aanvullende bedrag niet op een later moment terugbetaald hoeft te worden.

Wanneer beide ouders zijn overleden, kan er een verzoek worden ingediend om gebruik te maken van de zogenaamde hardheidsclausule. De hardheidsclausule is een artikel in de wet waarmee DUO mag afwijken van de wet. Hierdoor kunnen er speciale afspraken gemaakt worden en bijvoorbeeld een bijzondere regeling worden opgesteld. Dit kan betekenen dat er een hogere studiebeurs word uitgekeerd of een groot deel van de beurs een gift is. Er kan een beroep gedaan worden op de hardheidsclausule door een brief naar DUO te sturen. Op de envelop dient het woord ‘hardheidsclausule’ vermeld te staan. In de brief moet uiteen gezet worden waarom iemand recht zou hebben op de hardheidsclausule.

Aanvullende beurs

Een aanvullende beurs is bedoeld voor studenten met ouders met een laag inkomen. Met de aanvullende beurs worden de studenten tegemoet gekomen om alsnog (comfortabel) te kunnen studeren. Bij het overlijden van een ouder kan de aanvullende beurs ook worden aangevraagd. Dit moet gebeuren binnen zes maanden. Bij de aanvraag moet onder andere de akte van overlijden worden overhandigd.

Vind een uitvaartverzekering

1
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.750,- + € 2.250,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie
 • Altijd aan te passen aan uw wensen
 • Natura en geldverzekering!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,13
30 jaar - € 9,41
40 jaar - € 12,54
60 jaar - € 26,50
v.a. €9,41 p/m* Bereken premie
2
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 9.4 / 10
427 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.800,- + € 2.200,-)
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Verzekering is écht flexibel. Je zit niet vast aan pakketten of diensten.
 • Altijd één vast aanspreekpunt!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 6,74
30 jaar - € 9,31
40 jaar - € 13,10
60 jaar - € 27,61
v.a. €9,31 p/m* Bereken premie
3
Logo Ardanta uitvaartverzekering
Beoordeling 8 / 10
188 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Kind tot 21 jaar meeverzekerd
 • Vrije keuze van uitvaartverzorger
 • Aanpassen is altijd mogelijk

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 10,16
30 jaar - € 13,48
40 jaar - € 17,79
60 jaar - € 37,15
v.a. €13,84 p/m* Bereken premie
4
Logo PC Uitvaart
Beoordeling 9 / 10
175 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Onderdeel van Ardanta
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Geldverzekering

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar -
30 jaar -
40 jaar -
60 jaar -
v.a. €14,08 p/m* Niet beschikbaar
* De vanaf premies zijn berekend met geboortedatum: 1 jan 1990

Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de desbetreffende verzekeraar.
De precieze inhoud van de pakketten kan verschillen per verzekeraar.

Laatst gecontroleerd: 20 januari 2022
Beoordelingen bron: uitvaartverzekering.nl
Premies per leeftijd van niet beschikbare verzekeraars zijn op te vragen bij de desbtreffende verzekeraar.
Onze werkwijze

Premies bepaalde uitvaartverzekeringen stijgen fors

Er zijn uitvaartverzekeringen waarvan de premie sinds kort fors zijn gestegen. Een voorbeeld daarvan betreft bepaalde uitvaartverzekeringen van Ardanta. Dit heeft te maken met een hoge stijging van de kosten. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de situatie in oktober vorig jaar laten een kostenstijging zien van gemiddeld 14,3%. […]

Logo Ardanta uitvaartverzekering

Geen indexering uitvaartverzekering uit 1936

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van Kifid heeft onlangs een uitspraak gedaan betreffende een uitvaartverzekering uit 1936. Het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering uit 1936 bedroeg 100 gulden. Dit is door de verzekeraar uitgekeerd met een bedrag van € 45. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat de verzekeraar niet meer hoeft uit te betalen dan het verzekerd […]

Meer nieuws