Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Overlijden van een student

Gelukkig komt het niet al te vaak voor, maar verdrietig genoeg hebben we er soms mee te maken: het overlijden van een student. Vervolgens breekt er voor de nabestaanden een hectische tijd aan waarin allerlei zaken geregeld moeten worden. De uitvaart, het leeghalen van de (studenten)kamer, rouwbijeenkomsten met familie, vrienden en medestudenten. Studenten zijn verbonden aan een onderwijsinstelling op MBO-, HBO- of universitair niveau en ontvangen studiefinanciering. Dat betekent dat er nog een aantal zaken zijn, waar nabestaanden rekening mee moeten houden bij het overlijden van een student. Wat moet er gebeuren als een student komt te overlijden?

Vind een uitvaartverzekering

Op de hoogte stellen van de universiteit

Uiteraard moet zo snel mogelijk de universiteit of onderwijsinstelling waar de student(e) onderwijs volgt, ingelicht worden over het wegvallen van de student. De betreffende universiteit kan de student dan uitschrijven en het proces in gang zetten dat ervoor zorgt dat restitutie van het collegegeld plaatsvindt. Nabestaanden kunnen deze uitschrijving schriftelijk aanvragen, inclusief een kopie van de akte van overlijden. Een rouwkaart volstaat ook. Uitschrijving vindt plaats per de 1e van de maand die volgt op het overlijden.
Na uitschrijving van de student bij de universiteit wordt voor het overgebleven studiejaar elke maand 1/12e deel van het betaalde collegegeld gerestitueerd.

Gaat het om een buitenlandse student? Dan moet tevens door BUO/IO de thuisinstelling op de hoogte worden gebracht.

Afspraken maken over contactpersoon

Het is raadzaam om als eerste de decaan op de hoogte te stellen, samen met de studieadviseur en het hoofd onderwijsbureau. Dan kunnen er direct afspraken worden gemaakt over wie er vanuit de universiteit als contactpersoon kan optreden voor het verdere verloop.

Begeleiding aan nabestaanden?

Vaak komt het overlijden van een student als een schok. Zeker bij overlijden door zelfmoord kan de universiteit zorgen voor extra begeleiding aan de nabestaanden (vrienden, familie, medestudenten) door de studentenpsycholoog, of desgewenst door een studentenpastor. Hierbij is maatwerk mogelijk, de nabestaanden kunnen zelf aangeven waar zij het meest behoefte aan hebben.

[table “1” not found /]

Melding maken bij DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) draagt zorgt voor de studiefinanciering van studenten. Om de betaling van de studiefinanciering stop te laten zetten, dient het DUO zo snel mogelijk op de hoogte gesteld te worden van het overlijden van een student. Stond de overledene in Nederland ingeschreven? Dan meldt de gemeente automatisch het overlijden aan DUO, dit hoeven nabestaanden niet te regelen.

Woonde de overleden student in het buitenland, bijvoorbeeld voor een uitwisselingsprogramma van langer dan 8 maanden? Dan is de kans groot dat hij of zij was uitgeschreven uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen. In dat geval dienen de nabestaanden zelf aan DUO het overlijden te melden; de student stond immers niet meer vermeld als inwoner van de gemeente. DUO vraagt dan altijd om de overlijdensakte.

Wat gebeurt er met een mogelijke studieschuld?

Na melding van het overlijden bij DUO worden alle schulden van de overledene kwijtgescholden. Alle schulden vervallen per de 1e van de maand volgend op het overlijden. DUO verhaalt eventuele studieschulden niet op de familie, partner of eventuele kinderen.

OV-jaarkaart stopzetten

Studenten die recht hebben op studiefinanciering, hebben automatisch ook recht op een OV-jaarkaart (het zogeheten studentenreisproduct). Studenten kunnen kiezen tussen een weekend-of weekabonnement. Uitwonende studenten kiezen meestal voor een weekendvariant, thuiswonende studenten zijn meer gebaat bij een weekabonnement. Zodra DUO melding ontvangt van het overlijden van een student, wordt naast de studiefinanciering het abonnement op de OV-jaarkaart stopgezet. Ook hierbij geldt dat het stopzetten plaatsvindt per de 1e van de maand nadat de betreffende student is overleden.

Vind een uitvaartverzekering

1
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 9.5 / 10
427 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 2.500,- diensten + € 6.500,- vrij besteedbaar)
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Verzekering is écht flexibel. Je zit niet vast aan pakketten of diensten.
 • Altijd één vast aanspreekpunt!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 5,30
30 jaar - € 7,48
40 jaar - € 10,84
60 jaar - € 24,68
v.a. €4,13 p/m* Bereken Premie
2
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.750,- diensten + € 2.250,- vrij besteedbaar)
 • Tot 25 jaar lagere premie voor je kinderen
 • Nabestaandenzorg: praktisch, financieel, juridisch, administratief
 • Ruim 85 jaar ervaring en 3 miljoen leden!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 6,56
30 jaar - € 8,65
40 jaar - € 11,52
60 jaar - € 24,36
v.a. €5,43 p/m* Bereken premie
3
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 9.000,- vrij besteedbaar)
 • Tot 25 jaar lagere premie voor je kinderen
 • Nabestaandenzorg: praktisch, financieel, juridisch, administratief
 • Ruim 85 jaar ervaring en 3 miljoen leden!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 9,42
30 jaar - € 12,44
40 jaar - € 16,57
60 jaar - € 35,02
v.a. €9,42 p/m* Bereken premie
4
Beoordeling 9 / 10
175 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Onderdeel van Ardanta
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Geldverzekering

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 9,03
30 jaar - € 12,55
40 jaar - € 17,44
60 jaar - € 39,93
v.a. €9,03 p/m* Nu Niet beschikbaar
5
Beoordeling 8 / 10
188 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Kind tot 21 jaar meeverzekerd
 • Vrije keuze van uitvaartverzorger
 • Aanpassen is altijd mogelijk

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 8,78
30 jaar - € 11,97
40 jaar - € 16,14
60 jaar - € 35,07
v.a. €8,78 p/m* Nu Niet beschikbaar
6
Beoordeling 8.2 / 10
106 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 8.000,- + € 1.560,-)
 • Op basis van een uitvaartverzorger in de buurt
 • Wensen aanvullen aan dienstenpakket
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€ 9560,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 12,24
30 jaar - € 16,56
40 jaar - € 22,32
60 jaar - € 47,79
v.a. €12,24 p/m* Nu Niet beschikbaar
* De vanaf premies zijn berekend met geboortedatum: 1 jan 1990

Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de desbetreffende verzekeraar.
De precieze inhoud van de pakketten kan verschillen per verzekeraar.

Laatst gecontroleerd: 11 oktober 2023
Beoordelingen bron: uitvaartverzekering.nl
Premies per leeftijd van niet beschikbare verzekeraars zijn op te vragen bij de desbtreffende verzekeraar.
Onze werkwijze

Dit gebeurt er met uitvaartverzekeringen na een overname

Ben je van plan om een uitvaartverzekering af te sluiten, dan ligt het voor de hand om een vergelijking te maken. Je kijkt dan naar de premie, verzekerd bedrag en uitvaartzorg. Nadat je een uitvaartverzekering hebt afgesloten, bewaar je de polis online en zie je maandelijks dat je premie betaalt. Je kijkt er dan vervolgens […]

Uitvaartverzekering voor crematie populair

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Nederlanders na het overlijden de voorkeur geven aan een crematie boven een begrafenis. Het Nationaal Onderzoek naar de Dood dat in opdracht van uitvaartverzekering DELA is uitgevoerd, bevestigt dit. Uit dit onderzoek is voor voren gekomen dat 50% van de respondenten de voorkeur geeft aan een crematie tegenover 28% met […]

Meer nieuws