Rouwvervoer vanaf en naar het buitenland

Wanneer iemand komt te overlijden, wordt deze persoon in de meeste gevallen begraven of gecremeerd in het land waar hij of zij is overleden. Er zijn echter ook gevallen waarbij het lichaam vervoerd moet worden naar een ander. Bijvoorbeeld wanneer iemand in Nederland woont, maar oorspronkelijk uit een ander land komt. Veel van deze mensen willen graag in hun geboorteland begraven worden. Ook andersom gebeurt regelmatig. Bijvoorbeeld wanneer iemand komt te overlijden tijdens een vakantie in het buitenland. Maar hoe moet het transport van het lichaam dan eigenlijk geregeld worden. Hieronder wordt alles verteld over rouwvervoer vanaf het buitenland én naar het buitenland.

Overlijden in het buitenland

Wanneer iemand tijdens een verblijf in het buitenland komt te overlijden, moet er uiteraard van alles geregeld worden. Dat geldt niet alleen als diegene in het buitenland op vakantie was, maar ook bij bijvoorbeeld een tijdelijk verblijf of een stage in het buitenland. Allereerst wordt er op de plaats van overlijden aangifte gedaan. De akte van overlijden moet vervolgens in Nederland worden ingeschreven.

Hoe wordt alles geregeld?

Veel hangt af van de vraag of de overledene beschikt over een reisverzekering. In dat geval kan namelijk alles via de reisverzekering zelf geregeld worden. De meeste maatschappijen hebben een alarmcentrale die je kunt inschakelen. Vervolgens zorgen zij ervoor dat het lichaam van de overledene naar Nederland wordt teruggebracht. Dat kan, afhankelijk van het land van overlijden, op verschillende manieren. Overigens zorgt de alarmcentrale van de reisverzekering er ook voor dat de kosten voor het rouwvervoer worden betaald.

Geen reisverzekering?

Als de overledene niet over een reisverzekering beschikt, worden de kosten van het rouwvervoer verhaald op familieleden of vrienden van degene die is overleden. Wanneer het nodig is kan de Nederlandse ambassade of het consulaat in het betreffende land helpen met het regelen van het vervoer. Zij betalen echter de kosten voor het vervoer niet. Wanneer niemand in de omgeving van de overledene in staat is om het rouwvervoer te betalen, zal het lichaam van de overledene niet worden teruggebracht naar Nederland. Het lichaam zal dan ter plekke worden begraven of gecremeerd volgens de lokale gewoonten. De kosten hiervan worden door het land van overlijden betaalt. In sommige gevallen is het dan nog wel mogelijk om de eigendommen van de overledene terug naar Nederland te laten sturen.

Rouwvervoer naar Nederland

Reisverzekering of niet, wanneer het stoffelijk overschot naar Nederland wordt vervoerd, gebeurt dit in nauwe samenwerking en samenspraak met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de Nederlandse ambassade ter plekke zal alles doen om de nabestaanden te helpen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft in nauw contact met de nabestaanden totdat het lichaam van overledene terug in Nederland is. In veel gevallen zal dit met het vliegtuig gebeuren, waarna het lichaam van de overledene kan worden bewaard in het mortuarium van Schiphol. Vanaf daar kan er vervolgens vervoer geregeld worden naar de plaats waar het lichaam opgebaard dient te worden. In de meeste gevallen is het overigens niet meer mogelijk om laatste verzorging te geven en het lichaam op te baren.

Bij het lichaam blijven?

Wanneer iemand in het buitenland overlijdt, moeten er veel formaliteiten worden geregeld. Daardoor is het lastig om te zeggen hoe lang het duurt voordat het lichaam kan worden overgebracht naar Nederland. In veel gevallen willen nabestaanden graag bij de overledene blijven. Hoewel dat begrijpelijk is, heeft het in de praktijk weinig nut. Meestal mogen de nabestaanden namelijk nauwelijks of niet in de buurt van het lichaam komen. Hoewel dat voor veel mensen lastig is, is het toch het verstandigste om alvast terug naar Nederland te gaan. Hier dient namelijk ook al van alles geregeld te worden met betrekking tot de uitvaart.

Rouwvervoer náár het buitenland

Sommige Nederlanders die in het buitenland zijn geboren, willen daar ook graag worden begraven. Daarvoor gelden verschillende regels. Om het lichaam langer te kunnen bewaren, zal het gebalsemd moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld op Schiphol, dat een eigen mortuarium heeft. Hier kunnen nabestaanden tot vlak voor het vertrek afscheid nemen van de overledene. Er moeten voor het vervoer verschillende dingen geregeld worden. Denk daarbij aan aangifte bij de Burgerlijke Stand. Dit dient in de plaats van overlijden te gebeuren. Ook voor het rouwvervoer zelf dienen er verschillende zaken geregeld worden voordat het officieel kan en mag. Daarvoor zijn namelijk enkele documenten nodig. Zodra de nabestaanden over deze documenten beschikken, mogen en kunnen ze zelf het vervoer van het stoffelijk overschot gaan regelen. Dit wordt over het algemeen niet vergoed door een uitvaartverzekering en zal dus door de nabestaanden moeten worden betaald.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee