De overledene was woonachtig in het buitenland

Wanneer een Nederlands staatsburger overlijdt in het buitenland en hier ook woonachtig was, verschilt het per geval wat er gebeurt met het lichaam en de erfenis. Of het lichaam naar Nederland wordt vervoerd hangt met name af van de laatste wensen van de overledene. Wat er met de erfenis gebeurt hangt onder ander af van de duur dat iemand al in het buitenland woont en de inhoud van zijn of haar testament.

Uitvaart in buitenland of in Nederland

Overlijdt een Nederlands staatsburger woonachtig in het buitenland, dan moet zo snel mogelijk bepaald worden of de uitvaart in Nederland of het land van overlijden plaatsvindt. Meestal heeft de overledene zelf in een wilsbeschikking of testament aangegeven waar de uitvaart moet plaatsvinden, maar wanneer dit niet het geval is bepalen de nabestaanden dit. Gaat de uitvaart in Nederland plaatsvinden, dan moet het lichaam gerepatrieerd worden. Meestal wordt dit door een uitvaartondernemer geregeld. Lees meer over het vervoer van een overledene terug naar Nederland op de pagina overledene was woonachtige in Nederland en locatie uitvaart.

Het kan ook zijn dat de overledene al eerder had aangegeven dat de uitvaart in het buitenland moet plaatsvinden. In principe hebben andere landen geen regels die stellen dat alleen inwoners met de nationaliteit van het land er begraven of gecremeerd mogen worden. Het is dus ook niet vereist dat de overledene een dubbel paspoort of permanente verblijfsvergunning van het betreffende land had. Het is verstandig om de uitvaart door een lokale uitvaartondernemer te laten regelen.

Erfrecht overledene woonachtig in buitenland

Hoe de erfenis wordt verdeeld over de nabestaanden, hangt af van verschillende factoren. Van belang is welke informatie is opgenomen in het testament en wat de nationaliteit van de overledene is. In het testament mag worden aangegeven hoe de erfenis wordt verdeeld en eventueel of er gebruik gemaakt dient te worden van de Nederlandse of lokale wetgeving.

Is deze informatie niet opgenomen in het testament en heeft de overledene naast de Nederlandse, ook de nationaliteit van het land van overlijden, dan wordt de lokale wetgeving gevolgd. Heeft de overledene alleen de Nederlandse nationaliteit, dan wordt de internationale wetgeving gevolgd, vastgesteld in het Haags Erfrechtverdrag.

Haags Erfrechtverdrag

Het Haags Erfrechtverdrag bepaalt dat de lokale erfrechtwetgeving wordt gevolg wanneer iemand op het moment van overlijden langer dan 5 jaar woonachtig was in het land. De lokale wetgeving bepaalt dan wie de erfgenamen zijn en hoe de verdeling van de erfenis geschiedt. Woonde de overledene op het moment van overlijden minder dan 5 jaar in het land, dan wordt altijd de Nederlandse wetgeving gevolgd. Afhankelijk van het land van overlijden, kunnen er grote verschillen in erfrecht zijn. Daarom is het verstandig dat Nederlanders woonachtig in het buitenland de verdeling van de erfenis regelen in het testament.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

75% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 20 beoordeling(en).