Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Monuta gestart met nieuwe campagne

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 in Nieuws.

Monuta is in september gestart met een nieuwe campagne voor uitvaartverzekeringen. Het doel van de ´Bewust Verzekerd´ campagne is om consumenten meer na te laten denken over de dekking van de huidige polis. Als er tenminste al een uitvaartverzekering is afgesloten, want er zijn ook nog altijd mensen die niets hebben geregeld voor de uitvaart na het overlijden.

Wie wel verzekerd is, weet lang niet altijd welke inhoud de dekking van de uitvaartpolis heeft. Zo is een derde van het aantal verzekerden niet eens op de hoogte van wat het verzekerd bedrag is. Dat is het afgelopen jaar naar aanleiding van een onderzoek door Nibud duidelijk geworden.

 

Bewust Verzekerd

Monuta heeft als uitvaartverzekeraar laten weten een zorgplicht te hebben. In het kader daarvan stelt de uitvaartverzekering zich als doel om niet alleen bestaande klanten bewust te laten worden, maar ook de doelgroep die nog niet is verzekerd of bij een andere maatschappij een polis heeft. Er is een polischeck beschikbaar om na te gaan of de dekking voldoende is om aan te sluiten op de wensen voor de uitvaart. Als uit de polischeck blijkt dat de huidige polis niet voldoet om de wensen voor de uitvaart te realiseren, is er de mogelijkheid om een dekkende polis te nemen.

 

Het kan zo zijn dat de polischeck uitwijst dat er sprake is van onvoldoende dekking en in dat geval bestaat de optie om een tweede polis te nemen.

In dat geval is er dan sprake van een dekking die wel tegemoetkomt aan de eisen die gesteld worden aan de uitvaart. Het is uiteraard belangrijk dat de kosten van een uitvaart gedekt zijn. Het afsluiten van een uitvaartverzekering voorziet hierin en dat voorkomt bovendien dat nabestaanden opgezadeld worden met kosten die niet zijn voorzien.

 

Uitvaartverzekering afsluiten

 

Het is voor iedereen die zelf niet over voldoende spaargeld of vermogen beschikt om de uitvaart na het overlijden te bekostigen aan te raden om een uitvaartverzekering te nemen. De premie die per maand betaald wordt, voorziet na het overlijden in een dekking voor de uitvaartkosten. Bij Monuta is het bovendien mogelijk om wensen vast te leggen die betrekking hebben op de uitvaart. Er is hiervoor onder meer een Monuta Uitvaartwensformulier voor beschikbaar. Het formulier laat zien uit welke onderdelen een uitvaart allemaal bestaat en hieruit kan gemakkelijk een keuze gemaakt worden.

 

Uiteraard is deze optie alleen beschikbaar als de keuze gemaakt wordt om hier een uitvaartpolis te nemen. Het Uitvaartwensformulier is gratis op te sturen en de gegevens worden door de uitvaartverzekeraar verwerkt en beveiligd online opgeslagen. De verzekerde ontvangt een compleet overzicht met de ingevulde wensen en met een persoonlijke inlogcode is het altijd mogelijk om gegevens aan te passen. Dat is op ieder moment mogelijk. Het is voor de nabestaanden prettig als duidelijk is wat de wensen van de overledene zijn om een uitvaart op persoonlijke wijze vorm te geven. Monuta Bewust biedt bovendien extra voordelen met onder meer een korting van 250 euro op de uitvaart als deze door Monuta wordt verzorgd.

Terug naar overzicht