Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Monuta behoudt Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Gepubliceerd op 18 juni 2015 in Nieuws.

Monuta heeft de klantprocessen nog altijd uitstekend op orde, zoals is gebleken na een onderzoek dat door de Stichting toetsing verzekeraars is uitgevoerd. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren blijft dan ook behouden.

Monuta is uiteraard tevreden met het gegeven dat het keurmerk gevoerd mag blijven worden. Daaruit komt ook de bevestiging dat klanten centraal staan en kwaliteit en transparantie belangrijke onderdelen vormen van de beleidsvoering. Consumenten kunnen erop vertrouwen dat Monuta een klantgerichte onderneming is doordat het organisatie het keurmerk mag voeren.

 

Stichting toetsing verzekeraars

Er wordt periodiek gecontroleerd door de Stichting toetsing verzekeraars of een houder van het keurmerk nog altijd duidelijke en eerlijke informatie beschikbaar stelt over verzekeringen.

Ook wordt gecontroleerd of er rekening wordt gehouden met de doelgroep als er sprake is van het ontwikkelen van verzekeringsproducten. Consumenten krijgen de garantie op kwaliteit van dienstverlening en op klantgericht van de uitvaartverzekeraar als deze het Keurmerk Klantgericht Verzekeren mag voeren. Er werd bij het onderzoek dat bij Monuta is uitgevoerd onder meer gekeken naar de begrijpelijkheid van verzekeringen voor klanten. Verder werd de dienstverlening onder de loep genomen en gekeken of er sprake is van een kwaliteitssysteem voor het waarborgen van prestaties.
Er wordt door de Stichting toetsing verzekeraars gebruik gemaakt van een consumentenpanel om op een objectieve en zorgvuldige wijze verschillende onderdelen te onderzoeken. Zo wordt het consumentenpanel onder meer ingezet bij het beoordelen van brochures, brieven en informatie over verzekeringen die op de website is te vinden. Verder zorgt de stichting ervoor dat er steekproeven worden gehouden in dossiers en vinden er interviews plaats met medewerkers. Daarnaast wordt nog de reactietermijn en de bereikbaarheid aan een beoordeling onderworpen.

Terug naar overzicht