Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Veel meer hoogbejaarden overlijden in het verkeer

Gepubliceerd op 3 mei 2017 in Blog.

Steeds meer hoogbejaarden overlijden naar aanleiding van een ongeval in het verkeer. Hier is vooral sprake van bij 80-plussers. Het CBS heeft op 2 mei 2017 cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het aantal bejaarden toeneemt dat overlijdt door een verkeersongeval. Hoe komt dat en hoe ernstig zijn de cijfers?

Het hoogste aantal overleden bejaarden sinds jaren

Drie jaar geleden overleden 255 60-plussers als gevolg van een verkeersongeval. In 2016 is dit aantal gestegen naar 303 mensen. Dit is het hoogste aantal in jaren en bovendien bijna de helft van de 629 doden die er in 2016 overleden als gevolg van een ongeval in het verkeer. Vooral onder 80-plussers neemt het aantal toe. Vorig jaar overleden er 135 mensen. In 2015 waren dat er nog 120.

Opvallend is dat het veelal niet de bejaarden zelf zijn die een ongeval veroorzaken. In 2016 verloren ‘slechts’ 29 mensen het leven naar aanleiding van het zelf rijden in de auto. Ze zijn veel meer het slachtoffer tijdens lopen of (elektrisch) fietsen. Het CBS maakt zich zorgen over het toegenomen risico voor hoogbejaarden dat ze betrokken raken bij een verkeersongeval met de auto.

Wat is de oorzaak van deze schrikbarende toename?

Het wetenschappelijk verkeersinstituut SWOV denkt de toegenomen cijfers eenvoudig te kunnen verklaren. Ze gooien het vooral op het reactievermogen van ouderen. Dit wordt slechter en trager naarmate de jaren toenemen. Bovendien gaan ook de ogen van ouderen achteruit en kunnen ze moeilijker achterom kijken. Tenslotte zijn ook hun botten brozer dan bijvoorbeeld bij jongere mensen. Dit zorgt veelal voor ernstige verwondingen.

Belangenorganisatie ANBO onderneemt actie

ANBO, de belangenorganisatie voor ouderen, is vorig jaar al in actie gekomen vanwege het toenemend aantal slachtoffers. In 2016 al is de belangenorganisatie met een campagne gestart om ouderen bewuster te maken van een aantal zaken. Zo heeft de ANBO het advies gegeven aan ouderen om niet langer dan 2 uur achter elkaar auto te rijden. Een auto waarbij ze zelf niet hoeven te schakelen is eveneens een interessante optie, net als de aanschaf van een dodehoekspiegel. Tenslotte adviseert de ANBO om een zonnebril te dragen en zorgvuldig om te gaan met bepaalde medicatie en autorijden.

Verkeersinstituut SWOV vindt dat er veel onduidelijke verkeerssituaties zijn voor oudere deelnemers aan het verkeer. Zo pleit het instituut ervoor om kruispunten te vervangen door rotondes en onduidelijke verkeerssituaties zoveel mogelijk aan te pakken. Bovendien pleit SWOV voor een medische keuring voor hoogbejaarden.

Vergoeding na een auto-ongeluk door een uitvaartverzekering

Zodra iemand overlijdt naar aanleiding van een verkeersongeval, kan de uitvaartverzekering worden aangeschreven om tot uitkering over te gaan. Zodra iemand overlijdt na een auto-ongeluk die niet zijn of haar eigen schuld is, kan er ook een schadevergoeding worden ge-eist. De kosten voor een begrafenis of crematie worden vergoed door de partij die aansprakelijk is gesteld, net als de kosten voor gederfd levensonderhoud voor bijvoorbeeld een partner en/of gezin. Een uitkering vanuit de uitvaart- of ongevallenverzekering wordt op deze schadevergoeding ingehouden. Iemand kan zich hierin laten ondersteunen door een mediator, jurist of advocaat.

Terug naar overzicht