Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Het testament

Gepubliceerd op 16 september 2015 in Blog.

Het testament is een document waarin zaken geregeld kunnen worden waarin men wil afwijken van de wet. In een testament kan bijvoorbeeld een goede vriend worden opgenomen als erfgenaam, die volgens de wet geen erfgenaam zou zijn. Ook kan de verdeling van specifieke bezittingen worden geregeld in het testament. Een testament moet altijd worden opgesteld door een notaris en wijkt hierin af van een wilsbeschikking, die iedereen mag opstellen.

Verschil testament en wilsbeschikking/codicil

Een wilsbeschikking, ook wel codicil genoemd, is net als het testament een document waarin bepaalde zaken geregeld kunnen worden voor na het overlijden. Zo kunnen erfgenamen aangewezen worden en bezittingen verdeeld worden. Een codicil mag door iedereen opgesteld worden en kan in theorie op een simpel servetje opgesteld worden, terwijl een testament een officieel document is dat opgesteld wordt door de notaris. Het opstellen van een testament kost om deze reden geld. Een testament heeft echter enkele voordelen ten opzichte van een codicil.

In een codicil mogen geldzaken en onroerend goed zaken niet geregeld worden, dit kan alleen met een officieel testament. Gezien zowel geld als onroerend goed doorgaans tot de waardevolste bezittingen van iemand behoren, heeft een testament vaak de voorkeur boven een codicil. Een ander voordeel is dat het testament digitaal wordt opgeslagen in een databank en hierdoor niet verloren kan gaan. Een codicil moet handgeschreven zijn en is om deze reden altijd een fysiek document. Een fysiek document kan veel sneller verloren gaan dan een digitaal document.

Opstellen testament door notaris

Een testament is een officieel document dat enkel door een notaris opgesteld mag worden. In een testament kan in principe alles geregeld worden dat betrekking heeft op erving en nalatenschap. Een testament wordt meestal gebruikt om aanpassingen te maken aan de erfgenamen. Er kunne nieuwe erfgenamen worden aangewezen, maar ook mensen worden onterfd die volgens de wet een erfgenaam zouden zijn geweest. Verder kan het nalatenschap zeer specifiek worden verdeeld over personen.

In een testament kan ook een bewindvoerder of executeur worden aangewezen. Dit is een persoon die verantwoordelijk is voor de verdeling van het nalatenschap en de verdere afwikkeling van zaken na het overlijden. Tenslotte wordt een testament vaak gebruikt om de voogdij over kinderen te regelen. De notaris kan adviseren en assisteren bij het opnemen van specifieke bepalingen in het testament. Het opstellen van een testament kost doorgaans tussen de € 150 en € 700. Notarissen zijn niet gebonden aan prijsregels, waardoor de prijzen flink kunnen variëren.

Terug naar overzicht