Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Dekking vaak niet bekend bij verzekerden

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 in Nieuws.

De uitvaartverzekering is als het gaat om de kennis van de dekking van verzekerden niet erg populair in Nederland. Het blijkt zelfs dat de helft niet eens weet wat de dekking is en een meerderheid checkt dat ook niet eens. De grootste groep die onbekend is met de eigen uitvaartpolis is de groep jongeren tussen 18 en 25 jaar.

De overgrote meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek dat in opdracht door Monuta is uitgevoerd, vindt het wel belangrijk dat nabestaanden na een overlijden niet met hoge kosten geconfronteerd worden. Het liefst wordt dan ook voorkomen dat dierbaren na het overlijden een deel van de uitvaart moeten betalen of voor alle kosten moeten opdraaien.

 

Merendeel is verzekerd voor uitvaart

 

Het merendeel van de Nederlanders is voor de uitvaart verzekerd en degene die niet verzekerd zijn, voorzien zelf in een oplossing of hebben zich er nog niet echt in verdiept. Ruim de helft van de Nederlanders weet ongeveer wat de kosten van een uitvaart zijn, maar een kleine minderheid weet dat dus niet of heeft zelfs geen flauw idee. Ongeveer 25% van de verzekerden heeft het idee dat de eigen uitvaartverzekering toereikend is om de uitvaartkosten te betalen.

 

De gemiddelde dekking blijkt ruim 6.700 euro te zijn en daarmee zijn de kosten van bijvoorbeeld een crematie te voldoen. Een begrafenis is weer wat duurder en de kosten verschillen bovendien per gemeente.

De kosten van een uitvaart liggen dan ook tussen 6.500 euro en 11.000 euro. Bovendien stijgen de kosten door de jaren heen en komt het vaak voor dat het verzekerd bedrag niet is meegestegen. Het is dan ook aan te raden aan verzekerden om de eigen polis eens onder de loep te nemen om na te gaan of het verzekerd bedrag in deze tijd nog wel genoeg is om de uitvaartkosten te dekken.

 

Waarde uitvaartverzekering controleren

 

Het is bij veel soorten verzekeringen al een gewoonte geworden om jaarlijks eens te kijken naar de dekking en premie om vervolgens over te stappen naar een ander als dat voordeliger blijkt te zijn. Dat is vooral bij de autoverzekering en zorgverzekering populair. Het ligt minder snel voor de hand om dat ieder jaar te doen bij een uitvaartverzekering. Daarom blijft de polis vaak in de kast liggen of blijft deze digitaal gesloten. Het is echter toch wel belangrijk om de waarde van de uitvaartpolis op periodieke wijze te controleren. Op deze manier is in elk geval te voorkomen dat bij het voldoen van de kosten van de uitvaart blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is.

 

Jongeren zijn het minste bezig met de kosten van de eigen uitvaart en ook voor ouderen geldt dat deze niet altijd evenveel interesse tonen voor de uitvaartkosten. Nabestaanden kunnen op deze wijze na het overlijden van een dierbare met een nare situatie geconfronteerd worden. Het is voor Monuta als uitvaartverzekeraar in elk geval een reden geweest om een nieuwe campagne ‘Bewust Verzekerd’ te lanceren. Deze campagne is onlangs in september van start gegaan.

Terug naar overzicht