Online uw uitvaartverzekering vergelijken

COVID-19 en de uitvaartverzekering

Gepubliceerd op 12 februari 2021 in Algemeen.

Sinds de uitbraak van COVID-19 is het aantal sterfgevallen in Nederland gestegen. De maatregelen die gelden om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ook bij uitvaarten behoorlijk ingrijpend. Deze maatregelen en de toegenomen drukte hebben echter geen consequenties voor de financiële aspecten van een uitvaart. Uitvaarten worden binnen de mogelijkheden uitgevoerd zoals dat met de verzekerden is afgesproken. Als dat niet kan zijn er alternatieven beschikbaar. COVID-19 heeft ook geen kostenstijging tot gevolg, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Ook zal niemand worden geweigerd vanwege corona bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Maatregelen bij een uitvaart

Al sinds het begin van COVID-19 moeten degenen die aanwezig zijn bij een uitvaart zich houden aan regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat zijn de bekende regels, die overal van toepassing zijn. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden, de handen moeten regelmatig worden gewassen en mondkapjes zijn verplicht. Ook heeft iedereen een vaste zitplaats. Voorafgaand aan de uitvaart wordt een gezondheidscontrole uitgevoerd. Daarnaast is iedereen verplicht om zijn contactgegevens achter te laten voor bron- en contactonderzoek als later blijkt dat toch één van de aanwezigen besmet is geweest. Ook geldt er een beperking voor het totaal aantal aanwezigen.

Gedrag

Iedereen zal het nut van de maatregelen begrijpen, maar het is in de praktijk best lastig om je daaraan te houden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om iemand de hand te schudden bij het condoleren. Het is al helemaal verboden om de naaste familie een knuffel te geven, iets waar velen bij een uitvaart behoefte aan hebben. Bij sommige uitvaarten willen de aanwezigen een erehaag vormen voor de kist. Ook dat is niet toegestaan, vooral vanwege de drukte in de uitvaartcentra. Als er een erehaag wordt gevormd is de kans vanwege de drukte groot dat daar een andere rouwstoet doorheen rijdt. Dat moet worden voorkomen. Gelukkig kunnen ook veel aspecten van een uitvaart gewoon doorgaan.

Wat is wel toegestaan bij een uitvaart?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is gekozen voor een bepaald dienstenpakket. In de praktijk blijkt, dat verreweg het grootste deel van de afspraken die zijn gemaakt gewoon kunnen doorgaan. Het is bijvoorbeeld toegestaan om bij een uitvaart eten en drinken te serveren. De aanwezigen moeten zich wel houden aan de COVID-19-maatregelen. Dat betekent dat er niet mag worden rondgelopen om met andere bezoekers in gesprek te gaan. Het is dus de bedoeling dat iedereen op een vaste plaats blijft zitten.

Eén van de meest vervelende maatregelen bij een uitvaart is het dragen van een mondkapje. Dat wordt gezien als een beperking, omdat je elkaars gezichtsuitdrukking niet goed kunt zien en omdat het de verstaanbaarheid van wat er wordt gezegd beïnvloed. Mondkapjes zijn voor iedereen van 13 jaar en ouder verplicht in alle binnenruimtes. Alleen als er een toespraak wordt gehouden mag het mondkapje af.

Aanvullende maatregelen rondom het overlijden

De meeste uitvaartondernemingen hanteren identieke regels in verband met COVID-19. Afhankelijk van de situatie zijn er soms aanvullende maatregelen. Dat kan te maken hebben met de drukte in het uitvaartcentrum of met beperkte mogelijkheden om voldoende afstand te houden. Dit zijn de mogelijke aanvullende maatregelen.

• Tijdens de COVID-19 pandemie zijn de 24-uurskamers in veel rouwcentra gesloten. Die 24-uurskamers worden gebruikt om nabestaanden de gelegenheid te geven 24 uur per dag afscheid te laten nemen van de overledenen. Daarvoor hoeft normaliter geen afspraak te worden gemaakt.
• Er wordt geen gebruik meer gemaakt van condoleancemappen. Bij het zetten van een handtekening in zo’n map ontstaan er gemakkelijk situaties waarbij de 1,5 meter afstand niet kan worden gegarandeerd.
• De overledene kan niet meer worden verzorgd in het bijzijn van de nabestaanden.
• Het is voor nabestaanden niet meer toegestaan om na afloop van de plechtigheid bij een crematie mee te lopen naar de ovenruimte.
• Als de nabestaanden zelf de kist willen sluiten wordt dit gedaan zonder dat daarbij personeel van het uitvaartcentrum aanwezig is. Als het uitvaartpersoneel de kist moet sluiten mogen daar geen nabestaanden bij zijn.
• Nabestaanden die een lichte balseming willen laten uitvoeren moeten daar een externe partij voor zoeken. Het uitvaartcentrum zal dit niet meer aanbieden.

Afscheid nemen van een coronaslachtoffer

De maatregelen die worden genomen bij de uitvaart van een slachtoffer van corona zijn iets strenger dan bij een reguliere uitvaart. Ondanks dat wordt aangenomen dat het virus niet meer kan worden overgedragen nadat de overledene een aantal dagen in een koelruimte heeft gelegen, wordt een grote mate van voorzichtigheid in acht genomen. De belangrijkste extra maatregel die in dit geval geldt is dat de overledene niet meer mag worden gekust. Alle andere beschermende maatregelen moeten uiteraard ook worden opgevolgd, zoals het gebruik van mondkapjes, handhygiëne en 1,5 meter afstand houden.

Veel vragen na een overlijden

Tot dusver zijn vooral de praktische aspecten van een uitvaart besproken. Bij de betrokkenen leven daarnaast nog veel andere vragen. Die worden hier kort op een rij gezet en beantwoord.

Worden de kosten van een uitvaart gedekt als iemand overlijdt aan corona?

Er zijn geen bepalingen in de uitvaartverzekering opgenomen over het overlijden als gevolg van COVID-19. De uitvaartverzekering dekt dus gewoon alle kosten van de uitvaart.

Kun je met een coronabesmetting een uitvaartverzekering afsluiten?

In de voorwaarden om een uitvaartverzekering af te sluiten zijn geen opmerkingen over corona opgenomen. Iedereen die besmet is met COVID-19 kan dus een uitvaartverzekering afsluiten.

Wanneer mag ik een uitvaart bijwonen?

Een uitvaart mag worden bijgewoond als alle richtlijnen van de GGD worden opgevolgd. Je mag een uitvaart alleen bijwonen als je gezond bent.

Wordt de voorbereiding van de uitvaart tijdens een bezoek thuis besproken?

Anders dan voorheen kiezen uitvaartverzorgers ervoor om de bespreking van de uitvaart telefonisch af te handelen. De afspraken die worden gemaakt worden per e-mail bevestigd.

Mag een overledene die door corona is gestorven thuis worden opgebaard?

Na het overlijden kan iemand met corona geen andere personen meer besmetten. Het is dus toegestaan de overledene thuis op te baren.

Mag je een uitvaart bijwonen als je in quarantaine zit?

Quarantaine wil zeggen dat je niet in contact mag komen met andere personen. Iemand in quarantaine mag dus niet aanwezig zijn bij een uitvaart.

Kan een uitvaart plaatsvinden op mijn voorkeurslocatie?

Uitvaartondernemers zullen hun uiterste best doen om een uitvaart plaats te laten vinden op de locatie van je voorkeur. Door de grote drukte in de uitvaartcentra kan dat echter in een enkel geval onmogelijk zijn. In dat geval wordt voor een andere locatie gekozen. De nabestaanden krijgen daar tijdig bericht van.

Mag een uitvaart worden uitgesteld tot na de wettelijke termijn?

In Nederland is het verplicht om iemand te begraven of cremeren tussen 36 uur na het overlijden en de zesde werkdag na het overlijden. In bijzondere gevallen kan een aanvraag voor uitstel worden ingediend. Dat moet worden gedaan bij de burgemeester van de gemeente waar de uitvaart van de overledene plaats vindt.

Extra rouwvervoer door COVID-19

Zoals eerder is beschreven worden alle kosten van een uitvaart gedekt door de uitvaartverzekering. Daarop is één uitzondering, die te maken heeft met COVID-19. Soms worden patiënten met COVID-19 op last van de overheid verplaatst naar een ander ziekenhuis. Het doel van die verplaatsing is de COVID-patiënten beter over Nederland te verdelen en de ziekenhuizen in corona-brandhaarden te ontlasten. De consequentie van die verplaatsingen is dat patiënten soms honderden kilometers van hun woonplaats in het ziekenhuis komen te liggen. Als zo’n patiënt overlijdt, is de uitvaartondernemer verantwoordelijk voor het vervoer van het ziekenhuis naar het uitvaartcentrum.

De nabestaanden worden door het vervoer over deze grotere afstanden soms geconfronteerd met een extra factuur van de uitvaartondernemer, omdat het gaat om onvoorziene vervoerskosten. Die vallen niet onder de uitvaartverzekering. Niet elke uitvaartondernemer is bereid om daarbij coulance te betrachten. Nabestaanden kunnen van de overheid een compensatie krijgen voor deze extra vervoerskosten. Daarvoor moet contact worden opgenomen met de Ombudsman. De compensatie wordt alleen toegekend als de volgende gegevens worden aangeleverd.

• De factuur van de uitvaartondernemer.
• Een verklaring van de verzekeraar dat de extra vervoerskosten niet onder de dekking van de polis vallen. Als zo’n verklaring niet wordt gegeven volstaan de contactgegevens van de uitvaartverzekeraar.
• Een akte van overlijden.
• Een bankafschrift van de betaling van de factuur voor de extra vervoerskosten.
• De contactgegevens van de nabestaande.

Nieuwe diensten en rituelen

Vanwege de beperkende maatregelen is er een behoefte ontstaan aan nieuwe diensten en rituelen. In de praktijk blijken nabestaanden het erg moeilijk te vinden dat er geen handen geschud kunnen worden. Een goed alternatief is de hand op het hart houden. Een ander alternatief is het namasté gebaar. Beide alternatieven zijn zeer geschikt om het medeleven te tonen. Ook zijn er allerlei initiatieven ontwikkeld voor online condoleren.

Het beperkte aantal mensen dat bij een uitvaart aanwezig mag zijn is ook vervelend, maar ook daar zijn oplossingen voor. Zo bieden sommige uitvaartondernemers een condoleance drive-through aan. Alle nabestaanden betonen in hun auto toch hun respect aan de overledene, zonder dat er sprake is van beperking van het aantal genodigden.

Een online uitvaart kan ook. In dat geval wordt de uitvaart, met een klein groepje nabestaanden, rechtstreeks gestreamd. Degenen die niet aanwezig kunnen zijn volgen de uitvaart via hun laptop. Meestal kunnen de nabestaanden na afloop van de uitvaart een USB-stick met de beelden van de plechtigheid kopen.

Conclusie

Een uitvaartverzekering dekt alle kosten van een uitvaart tijdens COVID-19. Voor eventuele extra vervoerskosten is een compensatie van de overheid beschikbaar. Als het niet mogelijk is om de uitvaart volledig volgens de afspraken te laten verlopen, wordt gezocht naar goede alternatieven. Zelfs mensen die met COVID-19 besmet zijn kunnen een uitvaartverzekering afsluiten. De conclusie is dus gerechtvaardigd dat het nut van een uitvaartverzekering niet is aangetast tot COVID-19.

Terug naar overzicht