Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Begrippenlijst uitvaartverzekering

A- en B-verklaring

Documenten die na de doodverklaring door een arts worden afgegeven. De A-verklaring draagt de naam, geboortedatum en sterfdatum van de overledene. De B-verklaring toont de oorzaak van overlijden.

Afkoop

Het beëindigen van een kapitaalverzekering, waarbij een deel van het kapitaal wordt uitgekeerd. Het deel dat wordt ingehouden door de verzekeraar kan gezien worden als de afkoopsom.

Afleggen

Het verzorgen van de overledene, zodat deze toonbaar is voor nabestaanden. Meestal wordt dit uitgevoerd door de uitvaartondernemer.

Akte van overlijden

Document opgemaakt door de gemeente dat het overlijden van een persoon registreert. Gebeurt na het aangeven van een overlijden bij de burgerlijke stand.

Algemeen graf

Een graf voor twee tot vier personen. Dit zijn personen die elkaar niet per definitie kennen. De mogelijkheden voor grafstenen zijn beperkt. Meestal is alleen een kleine gedenkplaque mogelijk.

Algemene Nabestaandenwet (Anw)

Wet die nabestaanden van een overledene verzekert van een basisinkomen. Met behulp van de Algemene Nabestaandenwet kunnen nabestaanden een uitkering aanvragen om van rond te komen.

Begrafenisverzekering

Zelfde als uitvaartverzekering. De verzekerde betaalt een maandelijkse premie. Nabestaanden ontvangen na overlijden van de verzekerde een bedrag of uitvaart ter waarde van het verzekerde bedrag.

Begunstigde

De persoon aan wie het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd. Bij een naturaverzekering is er over het algemeen geen begunstigde, omdat bij een naturaverzekering meestal geen geld wordt uitgekeerd.

Beneficiaire aanvaarding

Bij een beneficiaire aanvaarding wordt het nalatenschap van een overledene alleen geaccepteerd bij een positief saldo. Bij schulden wordt het nalatenschap niet geaccepteerd en is de ontvanger bovendien niet verantwoordelijk voor de schuld.

Combinatie uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering die een kapitaalverzekering en naturaverzekering combineert. De verzekering dekt zowel diensten van een uitvaart als een geldbedrag dat wordt uitgekeerd aan de nabestaanden.

Crematie

Een uitvaart waarbij het lichaam van de overledene onder hoge temperatuur wordt verbrand. De overgebleven as kan door nabestaanden in een urn worden meegenomen of verstrooid worden.

Dekking

Wanneer een bepaald bedrag of bepaalde diensten gedekt zijn, staat de verzekering garant voor uitkering hiervan bij overlijden van de verzekerde. Voorwaarde is dat de premie ten alle tijden betaald is.

Donorcodicil

Document waarin wordt verklaard dat de eigenaar bereid is bepaalde organen of weefsels te doneren bij overlijden. Een donorcodicil dat voor 1998 is afgegeven moet altijd mee worden gedragen. Sinds 1998 bestaat het donorregister. Mensen die na 1998 zijn geregistreerd als donor hoeven geen donorcodicil of pasje mee te dragen.

Familiegraf

Een graf waarin meerdere familieleden begraven worden. In de meeste gevallen gaat het om een diep graf waarin enkele kisten kunnen worden opgestapeld.

Gezondheidsverklaring

Verklaring van een arts waarin wordt aangegeven dat de betreffende persoon gezond is. Uitvaartverzekeraars vragen, zeker wanneer de aanvrager op hogere leeftijd is, vaak om een gezondheidsverklaring.

Grafrecht

De rechten die betaald moeten worden bij een persoonlijk graf. Grafrechten liggen bij de gemeente. Daarom moeten de kosten voor grafrechten aan de gemeente betaald worden.

Groene uitvaart

Een uitvaart die duurzaam is en geen of nauwelijks een belasting vormt voor het milieu.

Huurgraf

Met een huurgraf wordt meestal een algemeen graf bedoelt. Dit is een graf waarover men geen volledige rechten beheerd. Mogelijk worden ook andere overledenen in het graf geplaatst. Zie ook algemeen graf. Soms wordt met een huurgraf ook een eigen graf bedoeld, waarbij de huurder wel de volledige rechten beheert.

Indexering

Wanneer een verzekering geïndexeerd wordt, betekent het dat de waarde van de verzekering wordt aangepast aan bijvoorbeeld inflatie in de loop der jaren.

Kapitaalverzekering

Een uitvaartverzekering waar bij overlijden van de verzekerde geld wordt uitgekeerd aan nabestaanden. Er wordt meestal ook een bedrag opgebouwd. Een kapitaalverzekering kan afgekocht worden.

Koopsom

Bij een uitvaartverzekering met koopsom wordt eenmalig krediet ingelegd en verzekerd. Er wordt bij een koopsom uitvaartverzekering geen premie betaald. Voordeel is dat er bij overlijden meer wordt uitgekeerd dan in eerste instantie is ingelegd.

Nalatenschap

Alle bezittingen, zowel in geld als fysiek eigendom, van een overledene. Het nalatenschap wordt geërfd door nabestaanden en/of andere personen of instanties die zijn opgenomen in het testament.

Naturaverzekering

Een verzekering waar een uitvaart ter waarde van een bepaald bedrag verzekerd wordt. Bij overlijden wordt geen geld uitgekeerd aan de nabestaanden, maar enkel diensten.

(Niet-)natuurlijke dood

Een natuurlijke dood is een dood als gevolg van ouderdom of een ziekte. Een niet -natuurlijke dood is een dood als gevolg van een ongeval of misdrijf.

Opbaring

Opbaring is het bewaren van een overledene van in een mortuarium. Dit gebeurt in koelruimtes, zodat het lichaam zo lang mogelijk in goede conditie blijft.

Overlijdensrisicoverzekering

Vorm van een levensverzekering, waarbij er een bedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden wanneer de verzekerde voor een bepaalde datum te overlijden komt. Een uitvaartverzekering kan gezien worden als een overlijdensrisicoverzekering waarbij er geen einddatum is.

Overlijdensuitkering

Een bedrag dat door de werkgever van de overleden werknemer wordt uitgekeerd aan de partner waarmee de overleden werknemer samenleefde, de minderjarige kinderen of andere personen waarmee de werknemer in gezinsvorm samenleefde. Wanneer geen van deze groepen er is, hoeft de werkgever geen overlijdensuitkering te betalen.

Polisvoorwaarden

De voorwaarden die zijn verbonden aan de afgesloten verzekering. De polisvoorwaarden definiëren onder andere de rechten die verzekerde en verzekeraar hebben.

Premie

Het periodieke bedrag dat de verzekerde bedrag moet betalen aan de verzekeraar om verzekerd te blijven. In de meeste gevallen wordt de premie maandelijks betaald.

Repatriëring

Het terughalen van het lichaam van een overledene naar het land van herkomst.

Testament

Akte waarin een persoon aangeeft wat er met het nalatenschap moet gebeuren. Hierin wordt onder andere aangegeven welke personen het nalatenschap erven. Ook wel uiterste wil of beschikking genoemd.

Uitvaartcentrum

Centrum waarin de uitvaartplechtigheid plaatsvindt en doorgaans ook de crematie plaatsvindt (dan ook crematorium genoemd). Bij een begrafenis bevindt de begraafplaats zich vaak dichtbij het uitvaartcentrum.

Verzekerde

De persoon die verzekerd is door de verzekering. De verzekerde is niet altijd ook de verzekeringsnemer.

Verzekeringsnemer

De persoon die de verzekering afsluit.

1
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 9.5 / 10
427 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 2.500,- diensten + € 6.500,- vrij besteedbaar)
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Verzekering is écht flexibel. Je zit niet vast aan pakketten of diensten.
 • Altijd één vast aanspreekpunt!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 5,30
30 jaar - € 7,48
40 jaar - € 10,84
60 jaar - € 24,68
v.a. €4,13 p/m* Bereken Premie
2
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.750,- diensten + € 2.250,- vrij besteedbaar)
 • Tot 25 jaar lagere premie voor je kinderen
 • Nabestaandenzorg: praktisch, financieel, juridisch, administratief
 • Ruim 85 jaar ervaring en 3 miljoen leden!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 6,56
30 jaar - € 8,65
40 jaar - € 11,52
60 jaar - € 24,36
v.a. €5,43 p/m* Bereken premie
3
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 9.000,- vrij besteedbaar)
 • Tot 25 jaar lagere premie voor je kinderen
 • Nabestaandenzorg: praktisch, financieel, juridisch, administratief
 • Ruim 85 jaar ervaring en 3 miljoen leden!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 9,42
30 jaar - € 12,44
40 jaar - € 16,57
60 jaar - € 35,02
v.a. €9,42 p/m* Bereken premie
4
Beoordeling 9 / 10
175 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Onderdeel van Ardanta
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Geldverzekering

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 9,03
30 jaar - € 12,55
40 jaar - € 17,44
60 jaar - € 39,93
v.a. €9,03 p/m* Nu Niet beschikbaar
5
Beoordeling 8 / 10
188 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Kind tot 21 jaar meeverzekerd
 • Vrije keuze van uitvaartverzorger
 • Aanpassen is altijd mogelijk

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 8,78
30 jaar - € 11,97
40 jaar - € 16,14
60 jaar - € 35,07
v.a. €8,78 p/m* Nu Niet beschikbaar
6
Beoordeling 8.2 / 10
106 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 8.000,- + € 1.560,-)
 • Op basis van een uitvaartverzorger in de buurt
 • Wensen aanvullen aan dienstenpakket
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€ 9560,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 12,24
30 jaar - € 16,56
40 jaar - € 22,32
60 jaar - € 47,79
v.a. €12,24 p/m* Nu Niet beschikbaar
* De vanaf premies zijn berekend met geboortedatum: 1 jan 1990

Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de desbetreffende verzekeraar.
De precieze inhoud van de pakketten kan verschillen per verzekeraar.

Laatst gecontroleerd: 11 oktober 2023
Beoordelingen bron: uitvaartverzekering.nl
Premies per leeftijd van niet beschikbare verzekeraars zijn op te vragen bij de desbtreffende verzekeraar.
Onze werkwijze

Dit gebeurt er met uitvaartverzekeringen na een overname

Ben je van plan om een uitvaartverzekering af te sluiten, dan ligt het voor de hand om een vergelijking te maken. Je kijkt dan naar de premie, verzekerd bedrag en uitvaartzorg. Nadat je een uitvaartverzekering hebt afgesloten, bewaar je de polis online en zie je maandelijks dat je premie betaalt. Je kijkt er dan vervolgens […]

Uitvaartverzekering voor crematie populair

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Nederlanders na het overlijden de voorkeur geven aan een crematie boven een begrafenis. Het Nationaal Onderzoek naar de Dood dat in opdracht van uitvaartverzekering DELA is uitgevoerd, bevestigt dit. Uit dit onderzoek is voor voren gekomen dat 50% van de respondenten de voorkeur geeft aan een crematie tegenover 28% met […]

Meer nieuws