Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Is afleggen noodzakelijk? Ik wil de overledene in volledige rust laten

De laatste verzorging van een overledene bestaat uit het wassen en aankleden van een overledene. En bijvoorbeeld ook uit het verwijderen van een infuus, katheter of pacemaker (in geval van crematie). Uiteraard wordt ook de hygiëne van de overledene gerespecteerd.

Bij de laatste verzorging kunt u of een overledene verzorger zich beperken tot de hoogstnoodzakelijke handelingen. Als u de overledene volledige rust toewenst dan kunt u deze laatste verzorging ook laten bestaan uit het sluiten van de ogen en het toedekken of wikkelen van de overledene in bijvoorbeeld een laken.

COVID-19 en de uitvaartverzekering

Sinds de uitbraak van COVID-19 is het aantal sterfgevallen in Nederland gestegen. De maatregelen die gelden om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ook bij uitvaarten behoorlijk ingrijpend. Deze maatregelen en de toegenomen drukte hebben echter geen consequenties voor de financiële aspecten van een uitvaart. Uitvaarten worden binnen de mogelijkheden uitgevoerd zoals […]

Tevredenheid over uitvaartverzekeraars

Grotere tevredenheid over uitvaartverzekeraars

Ieder jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats naar uitvaartverzekeraars. Onlangs hebben er zevenhonderd intermediairs meegedaan aan dit onderzoek. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de tevredenheid over uitvaartverzekeraars is toegenomen. Het lijkt een jaarlijkse trend te zijn dat ieder jaar de tevredenheid groeit. Overigens is uit het Ipsos Totaal Onderzoek Financiële Diensten Tracker […]

Meer nieuws

Best beoordeelde verzekeringen

Logo Dela uitvaartverzekering

V.a. €9,49 p/m prijs per leeftijd

Bekijken

Logo Monuta uitvaartverzekering

V.a. €11,87 p/m prijs per leeftijd

Bekijken

Logo Ardanta uitvaartverzekering

V.a. €13,84 p/m prijs per leeftijd

Bekijken