Uitvaartondernemers de dupe van slechte voorlichting verzekeraars

Onafhankelijke uitvaartondernemers zijn absoluut niet te spreken over de voorlichting van de consument vanuit uitvaartverzekeraars. Uit onderzoek uitgevoerd door Uitvaartverzekeringen.net onder 44 zelfstandige uitvaartondernemers ontstaat het beeld van uitvaartverzekeraars die er alles aan doen om de consument er van te weerhouden de uitvaart te laten uitvoeren door een onafhankelijke uitvaartondernemer.

Slechte voorlichting door uitvaartverzekeraars

Bijna 60% van de ondervraagde uitvaartondernemers is van mening dat de consument niet goed wordt voorgelicht over de uitvaartverzekering tijdens de aankoop. Graag sluiten uitvaartverzekeraars naturaverzekeringen af, waarbij de uitvaart door een aan de verzekeraar gelieerde uitvaartonderneming wordt verzorgd. In plaats van een uitkering in natura kan vaak ook worden gekozen voor een uitkering, in te zetten bij een onafhankelijke uitvaartondernemer naar keuze. Uit reacties van uitvaartondernemers blijkt dat verzekeraars liever verzwijgen dat de consument met een naturaverzekering niet verplicht is de uitvaart te laten verzorgen door de verzekeraar:

"Bij verzekeringsmaatschappijen met naturaverzekeringen wordt de indruk gewekt dat men verplicht is om met een bepaalde onderneming in zee te gaan. als duidelijk wordt dat de nabestaanden hier niet voor gekozen hebben, wordt dit op een vervelende manier gecommniceerd."
"Veel consumenten gaan niet op zoek of laten zich niet informeren omdat ze automatisch er van uitgaan dat de uitvaart door de verzekeraar moet worden geregeld."

Onduidelijkheid over kosten

Ook over de prijsopbouw van de uitvaart wordt door de uitvaartverzekeraar niet helder gecommuniceerd volgens de onafhankelijke uitvaartondernemer. De consument is er volgens ruim 80% van de onafhankelijke uitvaartondernemers niet van op de hoogte dat naast een uitkering in natura (een door de verzekeraar verzorgde uitvaart) ook kan worden gekozen voor een vrij te besteden financiele uitkering. Het bedrag dat wordt uitgekeerd ligt in veel gevallen flink lager dan de officiele prijs van de door de verzekeraar verzorgde uitvaart.

De lagere financiele uitkering schrikt veel consumenten af te kiezen voor een onafhankelijke uitvaartondernemer. Verzekeraars doen echter ook weinig hun best om de consument voor te lichten over de prijsopbouw van de door hen uitgevoerde uitvaarten, zo is 70% van de onafhankelijke uitvaartondernemers van mening. Veel onafhankelijke uitvaartondernemers geven echter aan voor een lager bedrag eenzelfde uitvaart te kunnen verzorgen als de uitvaartverzekeraar.

"Verkeerde voorlichting en misleiding. Beweringen die niet kloppen dat als ze voor een andere ondernemer kiezen ze dan duurder uit zijn wat absoluut niet waar is."

Uitkomsten in cijfers

Het onderzoek bestond uit 9 vragen waarvan 7 meerkeuze vragen en 2 open vragen. Onderstaand vindt u de uitkomsten van de meerkeuzevragen beschreven.

» Hoe vaak heeft uw onderneming in de afgelopen twee jaar een uitvaart mogen verzorgen waarvoor een uitvaartverzekering (kapitaal of natura) was afgesloten?

 Gemiddelde: 56, Mediaan: 38.5, Modus: 100
 Totaal: 2484

 

» Hoe vaak was er hierbij sprake van de inzet en uitbetaling van een naturaverzekering?

 Gemiddeld: 20, Mediaan: 11.5, Modus: 10
 Totaal: 794

 

» Hoeveel consumenten toonden de afgelopen twee jaar interesse in uw onderneming en kozen uiteindelijk toch –omwille van de uitvaartverzekering- voor een andere uitvaartondernemer, gelieerd aan de verzekeraar?

 Gemiddeld: 10, Mediaan: 2.0, Modus: 0
 Totaal: 424

 

» Welk percentage van de uitvaarten waarvoor een verzekering was afgesloten zijn in de afgelopen twee jaar uitgevoerd binnen het verzekerde bedrag?

» Wordt de consument in algemene zin goed voorgelicht over de uitvaartverzekering door verzekeraars bij de aankoop?

» Wordt de consument naar uw mening goed voorgelicht over de mogelijkheid tot het inzetten van de uitkering van een naturaverzekering voor een uitvaart door een onafhankelijke uitvaartondernemer?

» Wordt de consument naar uw mening goed voorgelicht over de prijsopbouw van een uitvaart die wordt uitgevoerd door een uitvaartverzekeraar?