Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Belastingvoordelen bij nalatenschap goede doelen

Geef je geld aan een goed doel, dan profiteer je van bepaalde belastingvoordelen. Giften aan goede doelen zijn meestal namelijk fiscaal aftrekbaar en dit betekent dat je een deel van het geschonken geld van de Belastingdienst terug kunt krijgen.

Het bedrag dat je van de Belastingdienst terugkrijgt bij het schenken aan een goed doel, is afhankelijk van enkele factoren. Zo is jouw belastingvoordeel bijvoorbeeld afhankelijk van de manier waarop je geld geeft: eenmalig of periodiek. Op deze pagina lees je meer over de belastingvoordelen bij eenmalige giften door particulieren, periodieke giften door particulieren en giften van bedrijven.

Vind een uitvaartverzekering

Erfbelasting

Wat betreft goede doelen is de Belastingdienst zeer coulant. Als de overledene een erfenis nalaat aan een goed doel en/of stichting zijn deze vrijgesteld van het betalen van erfbelasting over de erfenis. Let op: ze moeten wel algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

Voorbeeld: een ANBI ontvangt een erfenis van 15.000 euro. Hiervan wordt 7500 afgedragen aan een familielid die erfbelasting betaalt over dit bedrag. De ANBI houdt zelf 7500 euro over maar betaalt hier geen erfbelasting over. In andere woorden: het bedrag van 7500 euro is volledig inzetbaar.

Gewone giften

Voor we je vertellen wat de belastingvoordelen van eenmalige- en periodieke giften zijn, is het goed om te weten wat er precies verstaan wordt onder een gewone gift. Er is sprake van een gift als je geld geeft, zonder dat je hier zelf iets voor terugkrijgt. Koop je loten bij een goed doel, dan krijg je hier wel iets voor terug. Dit betekent dat er geen sprake is van een gift.

Om van de belastingvoordelen van een gift te kunnen profiteren, moet je wel kunnen aantonen dat je een gift gedaan hebt. Dit moet schriftelijk, bijvoorbeeld met een factuur of met een bankafschrift met de ontvanger, de datum en het bedrag.

Eenmalige giften

Doe je eenmalig een gift aan een goed doel of goedgekeurde instelling, dan kun je deze gift aftrekken in box 1 van de inkomstenbelasting. Wel geldt er altijd een minimale drempel en een maximaal plafond bij het profiteren van belastingvoordelen bij eenmalige giften. Zo zijn eenmalige giften alleen aftrekbaar als ze op jaarbasis minimaal 1 procent zijn van je verzamelinkomen en maximaal 10 procent van je jaarinkomen.

Het verzamelinkomen is het totale inkomen van een jaar, ofwel het totale inkomen uit werk en woning, inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 en inkomen uit vermogen in box 3.

Periodieke giften

Sommige mensen geven niet eenmalig aan een goed doel, maar doen dit regelmatig. In dit geval is er sprake van een periodieke gift: een gift die eens in de zoveel tijd gedaan wordt. Voor een periodieke gift leg je bij de notaris een onderhandse akte van schenking vast.

Bij de belastingaftrek van periodieke giften, heb je niet te maken met een minimale drempel voor de gift en een maximaal plafond voor de periodieke gift. Dit betekent dat de gift altijd totaal aftrekbaar is bij het indienen van de inkomstenbelasting. Wel moet je er rekening mee houden dat deze aantrekkelijke belastingvoordelen alleen gelden voor een periodieke gift die bij de notaris is vastgelegd. Doe je periodiek een gift zonder dit vast te leggen, dan is er namelijk niet officieel sprake van een periodieke gift volgens de Belastingdienst. Dit betekent simpelweg dat de minder aantrekkelijke belastingregels van de eenmalige gift op jouw gift van toepassing zijn.

Verder moet de gift niet alleen vastgelegd zijn bij de notaris, maar moet de gift bovendien minimaal eens per jaar gedurende minimaal vijf jaar gedaan worden. Ook moeten de bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn. Voldoet jouw gift niet aan deze voorwaarden, dan is het geen periodieke gift. Ook in dit geval gelden de belastingvoordelen van een eenmalige gift.

Giftenaftrek bedrijven

Er zijn ook veel bedrijven die een deel van hun inkomsten aan goede doelen schenken. Ook bedrijven kunnen profiteren van bepaalde belastingvoordelen bij het schenken aan goede doelen. Organisaties die vennootschapsbelasting betalen aan de Belastingdienst, kunnen hun giften aan een goed doel namelijk aftrekken van de te betalen bedrijfsbelasting.

De voorwaarden voor de giftenaftrek bij bedrijven, zijn de volgende:

 • Het bedrag van de belastingaftrek mag niet meer zijn dan 50 procent van de totale bedrijfswinst.
 • Het bedrag van de belastingaftrek moet altijd onder de maximale waarde van 100.000 euro blijven.
 • De winst van de organisatie mag door het aftrekken van de belastingaftrek nooit negatief worden.
 • De giften moeten altijd schriftelijk aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld met een factuur.

Verder is het goed om te weten dat de giften van bedrijven in de belastingaangifte verhoogd mogen worden, maximaal met 50 procent. Geef je bijvoorbeeld 2000 euro aan een culturele instelling, dan mag je 3000 euro opvoeren in de aangifte. De maximale verhoging bij deze regel is 2500 euro. Je mag het geschonken bedrag dus nooit met meer dan 2500 euro opvoeren in de aangifte. Ook moet jouw gift voor een verhoging in de belastingaangifte altijd naar een ANBI culturele instelling gaan, niet naar een andere culturele instelling.

Zoals je ziet, kan het op fiscaal oogpunt ook zeker interessant zijn voor ondernemers om geld te geven aan een goed doel of culturele instelling. Wel moet je je aan alle voorwaarden van de belastingvoordelen bij giften houden, omdat je anders in de problemen kunt komen bij de Belastingdienst.

Vind een uitvaartverzekering

1
Logo Dela uitvaartverzekering
Beoordeling 9.6 / 10
615 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.750,- + € 2.250,-)
 • Complete uitvaart tegen lage premie
 • Altijd aan te passen aan uw wensen
 • Natura en geldverzekering!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 7,13
30 jaar - € 9,41
40 jaar - € 12,54
60 jaar - € 26,50
v.a. €9,41 p/m* Bereken premie
2
Logo Monuta uitvaartverzekering
Beoordeling 9.4 / 10
427 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 6.800,- + € 2.200,-)
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Verzekering is écht flexibel. Je zit niet vast aan pakketten of diensten.
 • Altijd één vast aanspreekpunt!

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 6,74
30 jaar - € 9,31
40 jaar - € 13,10
60 jaar - € 27,61
v.a. €9,31 p/m* Bereken premie
3
Logo Ardanta uitvaartverzekering
Beoordeling 8 / 10
188 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Kind tot 21 jaar meeverzekerd
 • Vrije keuze van uitvaartverzorger
 • Aanpassen is altijd mogelijk

Verzekerd bedrag

€ 9.000,-
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar - € 10,16
30 jaar - € 13,48
40 jaar - € 17,79
60 jaar - € 37,15
v.a. €13,84 p/m* Bereken premie
4
Logo PC Uitvaart
Beoordeling 9 / 10
175 beoordelingen

Uitvaartverzorger + Geldbedrag

(€ 7.000,- + € 2.000,-)
 • Onderdeel van Ardanta
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Geldverzekering

Verzekerd bedrag

€ 9000
 • Crematie
 • Begrafenis

Premie per leeftijd

18 jaar -
30 jaar -
40 jaar -
60 jaar -
v.a. €14,08 p/m* Niet beschikbaar
* De vanaf premies zijn berekend met geboortedatum: 1 jan 1990

Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de desbetreffende verzekeraar.
De precieze inhoud van de pakketten kan verschillen per verzekeraar.

Laatst gecontroleerd: 20 januari 2022
Beoordelingen bron: uitvaartverzekering.nl
Premies per leeftijd van niet beschikbare verzekeraars zijn op te vragen bij de desbtreffende verzekeraar.
Onze werkwijze

Premies bepaalde uitvaartverzekeringen stijgen fors

Er zijn uitvaartverzekeringen waarvan de premie sinds kort fors zijn gestegen. Een voorbeeld daarvan betreft bepaalde uitvaartverzekeringen van Ardanta. Dit heeft te maken met een hoge stijging van de kosten. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de situatie in oktober vorig jaar laten een kostenstijging zien van gemiddeld 14,3%. […]

Logo Ardanta uitvaartverzekering

Geen indexering uitvaartverzekering uit 1936

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van Kifid heeft onlangs een uitspraak gedaan betreffende een uitvaartverzekering uit 1936. Het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering uit 1936 bedroeg 100 gulden. Dit is door de verzekeraar uitgekeerd met een bedrag van € 45. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat de verzekeraar niet meer hoeft uit te betalen dan het verzekerd […]

Meer nieuws