Hartfalen sterftecijfers hoger als een land armer is

Mensen die overlijden aan hartfalen is gerelateerd aan de rijkdom van het land waarin ze wonen. Dit is aangetoond na een recent onderzoek. Zo zijn de sterftecijfers na hartfalen in landen zoals India en Afrika drie tot vier zo groot als in Westerse landen. Hoe zijn deze opmerkelijke resultaten te verklaren en wat toont het onderzoek nog meer aan?

Sterftecijfer neemt toe bij arme landen

De dood van patiënten met hartfalen heeft een belangrijke relatie met hoe rijk of arm een land is waar ze wonen. Dit blijkt uit resultaten van een INTERCHF-studie dat recentelijk is gepubliceerd tijdens het vierde wereldcongres over ‘acuut hartfalen’. Zo ligt het sterftecijfer in Afrika en India drie tot vier keer zo hoog dan in Westerse landen.

Voornamelijk Westers onderzoek

Volgens dr. Hisham Dokainish, de belangrijkste auteur van dit onderzoek, is hartfalen een algemene aandoening die voor ziekte en overlijden zorgt. Echter zijn de meeste onderzoeken uitgevoerd in Westerse landen en niet in andere werelddelen, terwijl daar wel het grootste gedeelte van de wereldbevolking woont. In totaal zijn er 5.823 patiënten onderzocht in 16 verschillende landen in 6 verschillende regio’s: Afrika, India, China, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.

Hoe zag het onderzoek er uit?

Tijdens het onderzoek zijn patiënten gedurende een periode van 2 jaar gevolgd. In het onderzoek zijn allerlei gegevens meegenomen: leeftijd & geslacht, werkgelegenheid in een bepaalde regio, opleidingsniveau, medicijngebruik en eventuele andere (eerdere) medische aandoeningen.

Resultaten van het onderzoek

Het sterftecijfer voor de volledige populatie bedroeg 17 procent. Per regio waren de sterftecijfers als volgt:

  • Afrika: 34 procent
  • India: 23 procent
  • Azië: 15 procent
  • Midden-Oosten: 9 procent
  • Zuid-Amerika: 9 procent
  • China: 7 procent

Daaruit blijkt dat de sterfte bij harthalen groter was bij armere landen. Hoe armer het land, hoe hoger het sterftecijfer. Hoe rijker een land, hoe lager het sterftecijfer. In Westerse landen ligt het sterftepercentage na 1 jaar tussen de 5 en 10 procent. In Afrika en India is dit getal twee tot drie keer hoog. Het is echter niet duidelijk waarom dat zo is.

Een nieuw onderzoek is aanstaande

De onderzoekers proberen voor een nieuw onderzoek zo’n 25.000 hartpatiënten te werven van alle bewoonde continenten. Daarbij wordt ook gekeken naar het inkomen, genetische factoren, de toegang tot gezondheidszorg en hoe dit is vormgegeven. Uit dat onderzoek moet blijken waar de verschillen qua sterftecijfers vandaan komen.