Persoonlijke contacten en overlijden

Na het overlijden van een naaste moeten de nabestaanden veel regelen. Direct na het overlijden moet een arts ingelicht worden en moeten de eerste voorbereidingen voor de uitvaart getroffen worden. Had de overledene een uitvaartverzekering, dan moet de uitkering hiervan geclaimd worden bij de uitvaartverzekeraar. Ook moeten alle persoonlijke contacten van de overledene ingelicht worden over het overlijden. Niet zelden wordt dit onderdeel onderschat door de nabestaanden, omdat iemand gedurende zijn of haar leven meer contacten maakt dan vaak wordt gedacht.

Familie, vrienden en kennissen inlichten

Familie, vrienden en kennissen van de overledene moeten zo spoedig mogelijk ingelicht worden over het overlijden van de persoon. Doorgaans gebeurt dit met behulp van een rouwkaart, die binnen de eerste dagen na het overlijden verstuurd wordt. Op de rouwkaart staat de datum van overlijden en meestal een adres en contactgegevens van de nabestaanden. Ook geeft de rouwkaart normaal gesproken informatie over een mogelijkheid om afscheid te nemen en de uitvaartdienst.

Steeds minder mensen hebben een fysiek adresboek met hierin contactgegevens van vrienden, familie en kennissen. Meestal kan er toegang gevraagd worden tot iemands digitale adresboek bij overhandiging van de akte van overlijden. Het is bovendien niet ongebruikelijk om sociale media te gebruiken om persoonlijke contacten van de overledene in te lichten over het overlijden.

Toegang internetlidmaatschappen overledene

Omdat iedereen tegenwoordig ook online een leven opbouwt, moet ook hiermee rekening gehouden worden bij een overlijden. Er bestaan diensten die profielen en accounts bij verschillende sociale media en grote websites automatisch verwijderen bij een overlijden. Is dit niet voor de overledene geregeld, dan kan bij de betreffende website toegang gevraagd worden bij overhandiging van de akte van overlijden. De nabestaanden kunnen vervolgens bepalen of er nog contacten online moeten worden ingelicht en of het online profiel of account verwijderd moet worden.

Lidmaatschappen en abonnementen opzeggen

Iemand is meestal lid van verschillende instanties. Dat kan de lokale tandarts zijn, maar ook een sportvereniging of boekenclub. Bovendien kan iemand een abonnement hebben bij bijvoorbeeld een zwembad of ander soort dienst. Al deze instanties moeten worden ingelicht van het overlijden van de persoon. Om erachter te komen waarvan iemand lid was, kunnen de afschriften van de laatste maanden bekeken worden. Meestal vindt er een periodieke betaling plaats voor het lidmaatschap of abonnement. Bij de opzegging moet meestal een kopie van de akte van overlijden worden verstuurd, die opgevraagd kan worden bij de gemeente. Lees hier meer over op de pagina lidmaatschappen, abonnementen en automatische betalingen opzeggen.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee

100% vond deze pagina nuttig. Gebaseerd op 3 beoordeling(en).