Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een vorm van een levensverzekering. Bij de overlijdensrisicoverzekering wordt een bedrag uitgekeerd wanneer de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt. Dit kan bijvoorbeeld voor het 65e levensjaar zijn. Een overlijdensrisicoverzekering verzekerd meestal een bedrag dat de begunstigden in staat stelt om de hypotheek van de overledene af te betalen.

Uitvaartverzekering vergelijken

Verschil overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering heeft enkele overeenkomsten met een uitvaartverzekering. Net als bij een uitvaartverzekering, wordt er een bedrag uitgekeerd wanneer de verzekerde overlijdt. Er zijn echter ook duidelijk verschillen tussen de twee typen verzekeringen. Een uitvaartverzekering wordt doorgaans voor het leven afgesloten. Een overlijdensrisicoverzekering heeft een lange, maar tijdelijke looptijd. Na een bepaalde leeftijd is iemand niet langer verzekerd.

Bovendien is het bedrag dat verzekerd wordt bij een overlijdensrisicoverzekering vaak een stuk hoger dan bij een uitvaartverzekering. Reden hiervoor is dat het uitgekeerde bedrag in principe voor andere zaken wordt gebruikt dan de uitvaart. Banken stellen klanten vaak verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten wanneer zij een hypotheek nemen. Een overlijdensrisicoverzekering dekt daarom in veel gevallen meer dan 100.000 euro.

Uitvaartverzekering vergelijken

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

De meeste banken en verzekeraars bieden verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen aan: een verzekering waarbij het verzekerde bedrag gelijk blijft en een verzekering waarbij het verzekerde bedrag tijdens de looptijd daalt. Wanneer het verzekerde bedrag daalt tijdens de looptijd, krijgen de nabestaanden dus minder wanneer de verzekerde op latere leeftijd overlijdt. Dit type overlijdensrisicoverzekering is geschikt wanneer de kosten waarmee nabestaanden te maken krijgen bij een overlijden ook langzaam dalen. Denk hierbij aan een hypotheek die jaarlijks steeds verder wordt afgelost.

Er zijn verschillende varianten van een dalende overlijdensrisicoverzekering. Er kan worden gekozen voor een jaarlijks percentuele daling van het verzekerde bedrag, maar ook voor een variant waarbij de daling aan het einde van de looptijd het sterkst is. Bij deze laatste vorm is de daling van het verzekerde bedrag in de eerste jaren minimaal.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering moet de verzekeringsnemer bepalen hoe hoog het verzekerde bedrag is. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag, heeft de verzekeraar informatie nodig. Zo is er meestal een gezondheidsverklaring nodig. Is deze niet in het voordeel van de verzekeringsnemer, dan kan de verzekeraar de aanvraag weigeren. Bij hogere bedragen kan de verzekeraar ook een medische keuring bij een onafhankelijke arts verlangen.

Naast vragen over de gezondheid, wordt ook de financiële situatie van de verzekeringsnemer onder de loep genomen. Dit houdt in de meeste gevallen in dat er vragen worden gesteld over het inkomen. Ook kan er gecontroleerd worden of er nog betalingsachterstanden zijn. Ook op financiële gronden mag de verzekeraar een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering weigeren.

Uitvaartverzekering vergelijken

Begunstigden overlijdensrisicoverzekering

Bij een overlijdensrisicoverzekering zijn de begunstigden standaard de nabestaanden. Onder de nabestaanden wordt een officiële partner en kinderen verstaan. Bij het afsluiten van de verzekering mag de verzekeringnemer ook andere begunstigden aangeven. Zo komt het in kleine ondernemingen vaak voor dat de zakenpartners elkaar aangeven als begunstigde, zodat ook bij een overlijden de onderneming voortgezet kan worden.

  • Vond u deze pagina nuttig?
  • Ja Nee