Online uw uitvaartverzekering vergelijken

Minder vaak uitvaartverzekering voor lage inkomens

Gepubliceerd op 7 november 2018 in Nieuws.

DELA heeft als uitvaartverzekeraar een analyse uitgevoerd naar de aanmelding van nieuwe verzekerden. Daaruit is gebleken dat er minder vaak een uitvaartverzekering wordt afgesloten door huishoudens, waarbij er sprake is van een laag inkomen. Er is zelfs sprake van een terugloop als er naar de afgelopen vijf jaar wordt gekeken.

De instroom van het aantal huishoudens dat een uitvaartverzekering afsluit en een minimuminkomen heeft, is met ruim meer dan 30% gedaald. Dat is een grote afname en er zijn zelfs tussenpersonen van DELA die melding maken van een afname van 60% als het gaat om de instroom van mensen met een laag inkomen.

Rekening voor nabestaanden

De ontwikkeling van de afname van de instroom is zorgelijk te noemen. De mensen met een minimuminkomen hebben vaak niet genoeg geld achter de hand om in de kosten van de eigen uitvaart te voorzien. De keuze voor een uitvaartverzekering kan deze kosten wel dekken. Als het gevolg van de afname van de instroom van mensen met lage inkomsten is de kans groot dat in de toekomst nabestaande met de kosten van de uitvaart worden opgezadeld. Er is volgens DELA overigens wel een oorzaak te vinden voor de afname van het aantal uitvaartverzekeringen voor huishoudens met een laag inkomen. De oorzaak is onder meer te vinden in de hoge advieskosten die tegenwoordig in rekening worden gebracht.

De hoge advieskosten zijn weer het gevolg van de invoering van het verbod op provisie. De kosten van de adviseurs kunnen wel oplopen tot 100 euro. De premie die voor een uitvaartverzekering betaald moet worden, ligt doorgaans tussen de 5 en 10 euro. De kosten voor het advies zijn voor de minima vaak niet op te brengen en zij haken dan in dat kader ook af. DELA ziet dan ook graag dat er een mogelijkheid komt om te voorzien in een spreiding van de betaling voor de kosten van het advies.

 

Online uitvaartverzekering regelen

Het is overigens niet nodig om een adviseur in te schakelen voor het afsluiten van een uitvaartverzekering. Dat is namelijk gemakkelijk online te regelen. Ook voor huishoudens met een laag inkomen geldt dat de maandelijkse premie voor een uitvaartverzekering nog wel opgebracht kan worden. Bovendien is het mogelijk om online de premies op een simpele manier met elkaar te vergelijken. Op deze manier is het een optie om heel voordelig een uitvaartpolis af te sluiten, zodat nabestaanden niet met een rekening voor de uitvaartkosten geconfronteerd worden. Door zelf de online uitvaartpolis te regelen, vallen de kosten voor het advies uiteraard weg. Er hoeft dan alleen maar rekening gehouden te worden met de kosten voor de maandelijkse premie. Er zijn meerdere uitvaartverzekeraars actief in de branche voor het verzorgen van uitvaarten. Dat maakt het mogelijk om zelf op onderzoek uit te gaan en te kijken waar het voordelig is om de kosten van de uitvaart te dekken. Het is daarbij wel van belang dat er uiteraard gelet wordt op het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering die online wordt afgesloten.

Terug naar overzicht